Ankara Barosu Başkan adayı Alaeddinoğlu: Taban Hareketi, Ankara Barosu’nu teslim etmeyecek

Ankara Barosu Başkan adayı Alaeddinoğlu: Taban Hareketi, Ankara Barosu’nu teslim etmeyecek
15 Ekim 2014 18:28

İstanbul Barosu’nun ardından Türkiye’nin ikinci büyük Barosu olan Ankara Barosu da 18-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 63. Olağan Genel Kurul ile yeni başkanını belirleyecek.

 

 

Demokratik Sol Avukatlar Grubu (DSA) Taban Hareketi’nin başkan adayı Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu Halkın Habercisi‘ne önemli açıklamalarda bulundu.

 

 

H&H RÖPORTAJ

 

 

“DSAG önseçiminde bu yıl Ankara Barosu ve TBB’nin siyasi iktidar ve egemen güçlere karşı dik ve kararlı duruşundan hiç hazzetmeyen ve bu tavrın karşısında yer alan kişi ve grupların işbirliği ve bunların da ötesinde DSAG’nin bir kütüğü olmamasından istifade eden grup dışı, iktidar yanlısı güçlerin birlikte hareket etmesi sonucu DSAG’nin iradesi fesada uğratılmıştır” diyen Alaeddinoğlu, ortaya çıkan çarpık ve yönlendirilmiş iradeye bir cevap verme gereği doğduğunu ifade ederek;  DSAG tabanı tarafından “susmama” kararı alındığını belirtti.

 

111111111

 

 

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu, ön seçim sürecinden sonra, kendisini gerçek DSAG mensubu olarak tanımlayan ve bir tepki koyma kararlılığında olan avukatların birleştiğini ve bu grubun ve Ankara Barosu’nun geleceğine sahip çıkma kararlılığını ortaya koyduğunu aktardı. Alaeddinoğlu “Bunu yaparken de mümkün olduğunca kapsayıcı olmaya ve meslek odaklı sorunlara bakmaya, ortak akıl yürütmeye ve özellikle genç avukatların karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılmaları için politikalar üretmeye, çalışan “tabana dayalı” bir yapıdır.” dedi.

 

 

Alaeddinoğlu Ankara Barosu Avukatlarının kendisine oy vermesi için önemli gördüğü nedenleri şöyle sıraladı:

 

 

“Ankara Barosu avukatlarının bugün için bizce en önemli sorunlarından biri baronun her konuda yanında olduğunu hissedememesi, bu aidiyeti yaşayamamasıdır. Bunu aşmak için öncelikle bize yakın-uzak tüm meslektaşlarımızın görüş, eleştiri ve önerilerine açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim sergileyeceğimizi ve bu yönetimin her zaman denetime açık olacağını vadediyoruz. Ankara Barosu avukatlarının suskun, siyasi iktidarın güdümünde, bölen ve ötekileştiren baro anlayışında olmadıklarını biliyoruz. Bizim yönetimimizin hukukun üstünlüğünü savunma konusunda kararlı ve dik duruşunu meslektaşlarımızın tercihlerini etkileyeceğini düşünüyoruz.”

 

 

22222222222222222

 

Yeni Avukatlık Kanunun tasarısı hakkında da Halkın Habercisi’ne açıklamalar yapan Alaeddinoğlu, bu konuda şunları ifade etti:

 

 

“Yeni Avukatlık Yasa Tasarısı son derece sakıncalı hükümler ihtiva etmektedir. Bunların dışında yabancı avukatlık şirketleri ve avukatların işçi avukatlar olarak sınıflandırılmasına yönelik düzenlemeler gelmektedir. Genç meslektaşlarımızın ucuz iş gücü olarak kullanılmasını öngören ve bunu sistemleştiren tasarı, öncelikle avukatın bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Siyasi iktidarın bilinçli olarak 100’ün üzerinde hukuk fakültesi açmış olması ve bu eğitimin büyük kısmının derinlikten uzak ve sadece para odaklı yapılmasının meslektaş adaylarımızın ve doğrudan mesleğimizin statüsünü ve kalitesini düşürmeye yönelik olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle avukatlık stajına kabul ve mesleğe kabul sınavlarının objektif ölçütlerle yapılması halinde, olması gerektiğini onaylıyoruz. Ancak hukuk eğitimi görmüş binlerce genç arkadaşımızın da avukatlığın yanı sıra hakim, savcı, noter personeli, adli personel vb. şekilde mutlaka istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

 

 

 

789

 

 

Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu Ankara Barosu başkanı seçildiği takdirde gerçekleştireceği projelerini şöyle sıraladı:

 

 

1. Seçilmemiz halinde ilk olarak DSA’nın bir seçmen kütüğüne kavuşturulması için çalışmalarımızı başlatacağız.
2. Kurulları liyakat esasına göre demokratik yöntemlerle çalıştıracağız.
3. Avukatın iş alanlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız.
4. Toplumsal Olaylara Müdahale Alt Kurulu’nu bağımsız bir kurul haline getireceğiz.
5. Ülkede özellikle son dönemlerdeki kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet artışı göz önünde bulundurularak kadın hakları ve çocuk hakları merkezleri daha etkin bir şekilde çalışmaya devam edecektir.
6. Her türlü ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yapacağız.
7. Adliyenin 5.katında bulunan, baroya ait birimleri avukatlara açacağız.
8. Diğer meslek örgütleri ile daha yakın ilişkiler kuracağız.
9. Adli Bilimler Enstitüsü kuracağız.
10. Baro Tercüme Merkezi kuracağız.
11. Genç meslektaşlarımıza icra ve içtihat programını ücretsiz sunacağız.
12. Uzaktan sekreter hizmeti vereceğiz.

 

13. Mesleğe ilk adımda danışman avukat sistemini kuracağız.

 

14. CMK ve Adli Yardım’da genç avukatlara pozitif ayrımcılık uygulanacak.

 

15. Necatibey Caddesi’ndeki baromuza tahsis edilen binayı meslek büyüğümüz Av. Halit Çelenk Eğitim ve Kültür Merkezi olarak düzenleyeceğiz.

 

16. Aidatlarda, meslek yaşına göre piramit sistemini getireceğiz ve kamu avukatlarının nakil ücretlerini kaldıracağız.