Anayasa mı? O da ne?

Anayasa mı? O da ne?
3 Nisan 2012 14:25

Milli Eğitim'de yapılan düzenlemeler çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Son olarak Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in seçmeli ders olarak okutulması da kavga ve gürültüler eşliğinde komisyondan geçti.

Anayasa, laiklik, eşitlik bu işin neresinde?

 

 

 

Deniz Bilgen ÇAKIR   H&H YORUM

 

Milli Eğitim'de yapılan düzenlemeler çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Son olarak Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in seçmeli ders olarak okutulması da kavga ve gürültüler eşliğinde komisyondan geçti.

 

Dün konu hakkında CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'le konuştum. Yıllarını din adamı olarak geçiren, binlerce insana Kur'anı anlatan, öğreten Özkes, AKP'ye yönelik eleştirilerinden dolayı 'Yeni Akit' gazetesi tarafından Kur'an düşmanı ilan edilerek hedef gösterilmişti.

 

Özkes'in açıklamalarını zaten sitemizde okumuşsunuzdur. Ben işin bir de başka yönüne dikkat çekmek istiyorum.

 

Yapılan açıklamalar hep Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğu, isteyen çocuklarımızın seçmeli olarak Kur'an dersi almasında ne gibi bir sakınca olacağı yönünde…

 

Bu açıklamaları duydukça, okudukça hep aynı şeyi düşünüyorum; Ben bunca yıldır yanlış biliyormuşum…

 

Neyi mi?

 

Benim bildiğim Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın ikinci maddesinde de belirtildiği üzere 'laik' bir ülke. Yani resmi olarak bir dini yok. Dolayısıyla “Türkiye Cumhuriyeti Müslüman bir ülkedir” tanımı, her ne kadar vatandaşlarımızın yüzde doksanı Müslüman olsa da yanlış bir tanım.

 

Ama dediğim gibi ben yanlış biliyormuşum….

 

Yanlış bildiğim başka bir şey daha var. Yine Anayasamızın 10.maddesinde geçen eşitlik ilkesine göre; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

 

Oysa görüyorum ki eşit değilmiş. Eğer eşit olsaydı, seçmeli Kur'an dersini ilköğretime koyanlar, bu maddeyi de göz önüne alır ve seçmeli Kur'an'ın yanına; seçmeli İncil, seçmeli Tevrat gibi bir takım dersler daha koyarlardı.

Madem çocuklarımızın kutsal kitaplarını Milli Eğitim'in okulunda öğrenmesinde hiçbir sakınca yok…

 

Hristiyan ailelerin çocukları da bizim çocuklarımız…
Musevi ailelerin çocukları da bizim çocuklarımız…
Yezidi ailelerin, Bahai ailelerin, Hindu ailelerin çocukları da bizim çocuklarımız…

 

Eğer burası Türkiye Cumhuriyeti Devletiyse,
Eğer bu devletin bir Anayasası varsa,
Eğer bu Anayasa tüm vatandaşlarını eşit görüyorsa,

Müslüman çocuklarımızın 'seçmeli' olarak göreceği Kur'an dersinin eş değeri bu dinlere inanan çocuklarımız için de getirilmelidir…

 

Sayıları kaç olursa olsun…


Yazarın Son Yazıları:
Bizim artık bir şehidimiz daha var
Meğer ben 28 Şubatçıymışım…
MHP Erdoğan dedi!