AKP’nin yaptığı ekleme ile MKEK AŞ, iki yasanın daha kapsamı dışına çıktı

AKP’nin yaptığı ekleme ile MKEK AŞ, iki yasanın daha kapsamı dışına çıktı
3 Temmuz 2021 11:11

Hükümet, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu, anonim şirkete dönüştüren yasa teklifini Meclis’ten geçirirken son dakika değişiklikleri yaptı. 14 yasa ve KHK’den tamamen veya kısmen muaf tutulan yeni şirket, Kamu İhale Yasası ile Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’nın da kapsamı dışına çıkarıldı.

 

 

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre AKP, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu (MKEK), anonim şirkete dönüştüren yasa teklifini Meclis’ten geçirirken son dakikada yaptığı ekleme ile muafiyet kapsamını daha da genişletti. Zaten 14 yasa ve KHK’den ya tamamen ya da kısmen muaf tutulan yeni şirket, kamunun temel yasaları içerisinde yer alan Kamu İhale Yasası ile Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’nın da kapsamı dışına çıkarıldı. Üstelik kamu idareleri de bu şirketten alım yaparken Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak. Yani şirketin kendisi Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutulduğu gibi ondan alım yapacak olan kamu idareleri de aynı yasanın kapsamı dışına çıkarılmış oldu. İktidarın “özelleştirmeyeceğiz” dediği şirket hakkında toplam 16 yasa ve KHK ya tamamen ya da kısmen uygulanmayacak. Şirket kamuya ait olacak ama kamuyu düzenleyen temel yasaların hiçbirisi ona işlemeyecek.

Meclis’te kabul edilen tarihi MKEK’yi MKE AŞ’ye dönüştüren yasa, Cumhurbaşkanı’nın onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki son gün görüşmeleri sırasında AKP yeni bir teklif verdi. Kabul edilen ve yasaya eklenen önergeye göre yeni şirket ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Yasası ile Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’ndan da muaf tutuldu.

Böylece, zaten 14 yasa ve KHK’den ya tamamen ya da kısmen muaf tutulan şirket, kamunun temel düzenlemeleri olan 2 yasanın daha kapsamı dışına çıkarılmış oldu. Önerge ile Devlet İhale Yasası ve Kamu İhale Yasası kapsamındaki kamu idareleri, bu şirketten yapacakları mal veya hizmet alımları ile savunma ve güvenlik alanlarına ilişkin yapım işleri yönünden bu yasalarda yer alan hükümlere tabi olmayacak. Yani diğer kamu idareleri, yeni kurulan bu şirketten alım yaparken iki temel yasaya tabi olmayacak. Alımların nasıl yapılacağını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.

 

 

BU NASIL KAMU ŞİRKETİ?

 
İktidarın “özelleştirilmeyecek” dediği ve “kamu şirketi” olduğu belirtilen MKE AŞ hakkında kamuyu düzenleyen temel yasaların hiçbirisi uygulanmayacak. Düzenleme “Bu nasıl kamu şirketi” sorusunu gündeme getirirken şirket hakkında uygulanmayacak olan yasa ve KHK’ler de şöyle sıralanıyor: “1- Harcırah Kanunu. 2- Taşıt Kanunu. 3- Devlet Memurları Kanunu. 4- Devlet İhale Kanunu. 5- Kamu İhale Kanunu (ceza ve yasaklama hükümleri hariç). 6- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. 7- Kamu Konutları Kanunu. 8- Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun. 9- Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun. 10- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK. 11- 399 sayılı KHK. 12- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK. 13- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK (12. maddesi hariç). 14- 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 15- Türk Ticaret Kanunu’nun “ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine” ilişkin hükümleri. 16- Sermaye ve sermaye artırım halleri ile ilgili olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 39. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi.