AKP’nin milliyetçi, vatansever milletvekillerine açık mektup

AKP’nin milliyetçi, vatansever milletvekillerine açık mektup
2 Ocak 2013 11:00

Sayın milletvekilleri;
Ben bu mektubu sadece, yazının başlığından da anlaşılacağı üzere partinizin, hangi inanç, felsefi düşünce ve ideoloji grubuna ait olursa olsun toplulukları birleştiren ortak değer olan ”milliyetçilik-vatanseverlik” ortak paydasına sahip olanlara yazıyorum.


İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

Partinizdeki, ağırlıklı milletvekili oranı belki ”Milli Görüş-Muhafazakar” kökenli olmasına rağmen, değişik görüşlere mensup bir dağılım arz etmesi bakımından bir ”aşure çorbası” oluşturduğunu çok iyi biliyorum.

Hatta ”Milli Görüş” kökenlilerin öyle çok fazla olmadığını da biliyorum.

Bunun yerine hemen hemen her kentte değişik cemaat ve tarikatlara mensup milletvekillerinin varlığını da biliyorum.

Çünkü bu cemaat ve tarikat mensupları kendilerini temsil edecek milletvekili adaylarını önceden aralarında yaptıkları istişare veya o cemaat, tarikat liderinin emri ile bizzat genel başkanınız Tayyip Erdoğan’a ulaştırıldığını da biliyorum.

Ve bu önerilen adaylar da istisnasız en ön sıralara konularak milletvekili seçilirler.
Dolayısıyla bilhassa muhafazakar kanadı temsil eden milletvekilleri tam bir aşure çorbası niteliğindedir.

Sadece siz ”milliyetçi-vatansever” milletvekilleri bizzat Tayyip Erdoğan’ın kendisi tarafından seçilirsiniz.

Neden Tayyip Erdoğan tarafından siz belirlenirsiniz?

Şundan dolayı:

BOP eş başkanı milliyetçilikten ve milliyetçi insanlardan hoşlanmaz ya, işte milliyetçi  görüşte olan adayların kendine göre ilerde BOP’un ve ABD’nin isteklerine tavır koyacak olanların ve kendi politikalarına karşı çıkacak olanlarını eleyerek seçer ama yine de sizin tavrınızı tam belirleyemez.

Milliyetçi tavrınızı ortaya koyduğunuz da ona göre imalat hatası olmuş olursunuz.

Bunları nereden biliyorum?

22. dönemde ben de AKP milletvekiliydim; oradan biliyorum.

Peki milliyetçilik adına sizi neden milletvekili yapar Tayyip Erdoğan?

Büyük milletimizin ezici çoğunluğunun milliyetçi görüşte olduğunu bilirde işte o tabanı temsilen göz boyamak için sizi milletvekili yapar.

Bir de, sol ve liberal görüşte olanlar ile her çeşit sınıftan kadınları temsil edecek adayları  seçip milletvekili yapıyor.

Bunları ekibinin yardımıyla bizzat Tayyip Erdoğan’ın kendisi belirliyor.

Bir örnek vermek gerekirse Türkiye’de dönekliğin sembolü haline gelmiş Ertuğrul Günay ”solculuğu, sosyal demokrasi”yi temsilen milletvekili ve bakan yapılmıştır.
Kürtçülüğü temsil eden milletvekilleri bile var.


 
İşte BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan böyle  ”makyevelist” bir adam, politikada çekmediği numara yok.

Lafı fazla uzatmak istemiyorum; esas ne demek istediklerimi anlatmak istiyorum sayın milletvekillerim.

Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan’ın siyasal ve çıkar hırslarının sayesinde büyük bir tehlike altındadır, bölünmenin eşiğine gelmiştir.

Neden?

Başta ABD ve küresel güçler sayesinde iktidar yapılan, Başbakan olan Tayyip Erdoğan’a bunun karşılığında kendi ülkesinde ve Ortadoğu ülkelerinde yapacağı çok önemli görevler vermişlerdir.

Bu görevleri yerine getirmediği takdirde siyasi sonunun bir yenilgi ve felaketle biteceğini  BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan çok iyi bilmektedir.

İsmet Paşa’nın ”Büyük devletlerle iş gören devlet adamı ayı ile aynı yatağa giren adama benzer” sözü siyaset literatürümüze girmiştir ki önemli bir gerçeği ifade etmektedir.

BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan’da bu acı veren gerçeğin soğuk yüzünü çok iyi bilmektedir ve tüm planları, böyle bir akıbetten nasıl kurtulacağı çabası içindedir.

İşte ABD’nin ve küresel çetenin kendisinden istediği işlerden birisi ”bölücü  yeni bir anayasa” yapıp geçen bin yıl içerisinde atalarımızın kanıyla alınan ve korunan Anadolu toprakları üzerinden Türklüğün en ufak izlerini bile silmek ve gerekirse geldikleri yere Orta Asya steplerine sürmektir.

Bugünkü Anayasa’da var olan Türk ve Türklük ifadesinin kaldırılma ve yerine sadece anayasal vatandaşlık ibaresinin konulmak isteyişindeki temel amaç budur.

Türk ve Türklük ifadelerinden rahatsızlık duyanlar sorunlu beyin sahipleridir.

Bakın, bu konuda milliyetçi yazarlarımızdan Ali Birinci şöyle demektedir: ”Türk kelimesinden ürkenler sağlıklı ruh yapısına sahip değillerdir. Bu topraklardaki Çerkezler ve Gürcüler dahil olmak üzere Rumeli’den gelip, kendine farklı isim veren herkes varlığını Türk’e  borçludur. Bunu unutmamaları lazım. İstiklal Harbi’ndeki mücadele ve Türk kanı olmasaydı bugün Türkiye sınırları içerisinde bu gibi ayrılıkçı düşünceler ve duygular asla olmazdı; burası bir Ermenistan olurdu. Herkes önce Türk’e ne borçlu olduğunun hesabını yapsın da ondan sonra konuşalım”
 
Sayın Milletvekillerim, bu anlam dolu sözler ne kadar ulvi hakikatleri içermektedirler.
Ama tarih bilimi aynı zaman da toplumsal nankörlüklerin ve ihanetlerin bolluğunu da sergilemektedir.

Çok değerli milletvekillerim, malumunuz BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan ”yeni bölücü anayasa”yı yapım sürecinde komisyondaki terörist PKK’nın TBMM’deki temsilcisi BDP haricinde diğer partilerden ümidini kesmiş olacak ki, “Gerekirse diğer parti ile yola devam ederiz, bu da olmadığı takdirde biz kendi ”anayasa taslağı”mızı Meclis’e sunarız.” dedi.
Bu tam bir gemi azıya almanın korkunç ifadesidir.

Çünkü kendi siyasi geleceği için ‘‘hayat-memat” meselesidir.

Değerli milletvekillerim; Türkiye’yi bölecek, Türklüğü Anadolu’dan silecek bu korkunç  bölücü anayasa dayatmasını ancak siz önleyebilirsiniz.

Makamlar gelip geçicidir ama insanların ömrünün sonuna kadar alnında şerefli yazısı ile yaşaması ve öldükten sonra da hayırla yad edilmesi esastır.

Tarih insanlar hakkında en iyi hüküm vericidir ve vatanseverlerle hainleri ayırt edici özelliğe sahiptir.

Yani tarih bilimi Musa’yı da, Firavunu da unutmaz ve sonraki nesillere hep aktarır durur.
Ayrıca ”Öte’‘ye inanan insanlar için Allah’a hesap vermenin zorluğu vicdanlı ve seçici davranmamızı zorunlu kılar.

İnsanlar şerefi, davranışları ve  verdikleri kararlarla kazanırlar sayın milletvekillerim.
Milletvekilliği ve hiçbir makam insanlara ekstra bir şeref kazandırmaz.
Ve bunun terside doğrudur; bir insan milletvekili olmadan da kendini değerli ve önemli hissediyorsa öyledir.

Mevlana ”Nice elbiseler gördüm, içinde adam yoktu; nice adamlar gördüm üstünde elbise yoktu” der ki bu esasında makamların ne anlama geldiklerini açıklar.

Mesela kamunun malını hortumlayan ve seçmeninden hediye adı altında rüşvet isteyen bir milletvekili adam sayılabilir mi yoksa aşağıların aşağısı bir pozisyonda mıdır?

Değerli milletvekilleri; 22. dönemde ben de bir AKP milletvekili olarak önümüze gelen ve yurdumuzun bir daha çıkmamak üzere Amerikan askerleri tarafından ağır silah, top, tüfek, tank, savaş uçağı ve helikopterleri ile birlikte işgali anlamına gelen ”1 Mart 2003 Tezkeresi’‘ne ret oyu vererek milletimizi büyük bir tehlikeden kurtardığımız için vicdanen rahatım ve halkımın arasında alnı açık ve şerefle dolaşmaktayım.

Sayın milletvekilleri; şimdi size daha büyük şeref kazandıracak ve sizden sonraki çocuklarınıza, torunlarınıza ve neslinize övünç madalyası olarak bırakacağınız büyük bir işin arifesindesiniz.

Bu nedir?

BOP eş başkanının bu ”bölücü yeni anayasa” çıkarma macerasına karşı çıkmaktır.
Eğer bunu yaparsanız Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlarımız kadar çok şerefli bir iş yapmış olacaksınız.

Sayın milletvekillerim; şunu bir hakikat olarak söyleyeyim ki sizin büyük bir çoğunluğunuz,en az % 75’iniz bir dahaki dönem asla milletvekili olamayacaksınız.

Geçtiğimiz iki dönemde Tayyip Erdoğan çoğunu harcadı ve hep yeni isimleri milletvekili yaptı.
Size de aynısını yapacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.

Çünkü onun davranış kalıbı bu ve kendi anlayışına göre üst üste milletvekili olanlar yalama olup tehlikeli olabilmektedirler.

Bugün çok çok azı olmak üzere üç veya iki dönemdir milletvekili olma şansını yakalayanlar yalakalıkta sınır tanımayanlardır ki, bu da insani erdemlerden tamamen soyunma anlamına gelmektedir.

Bir de yapılacak anayasa oylamasında malumunuz vereceğiniz oyun rengi bilinmemektedir. Elinize verilecek üç puldan beyaz kabul, kırmızı ret, yeşil çekimser anlamlarını taşıdıkları için bunlardan birisini zarfın içine koyacaksınız ve istediğiniz takdirde hiçbir zaman hangi yönde oy kullandığınız bilinmeyecek.

Tayyip Erdoğan, sizi kullanarak vatan bölünse de kendi paçasını kurtarıp ABD’nin şerrinden emin olmak için bu bölücü anayasayı çıkarma azminde.

Sakın Tayyip Erdoğan’a yem olmayın sayın milletvekilleri.

Milyonlarca Tayyip Erdoğan, her karış toprağı atalarımızın kanları ile sulanmış bu aziz vatana kurban olsun.

Bu aziz vatanın birliği ve milletin beraberliği için Osmanlı padişahları kendi çocuklarını ve kardeşlerini feda etmediler mi?

Sayın milletvekilleri biz 1 Mart 2003 Tezkeresin’de AKP’nin milliyetçi kanadını temsil eden milletvekilleri olarak ret oyu verdik ve aziz milletimize karşı manevi bir rahatlama sağladık.
Bizden sonra ki soyumuza da bir şeref madalyası bıraktığımıza inanıyorum.

Üstelik biz malum açık oylama yani kayıt altına alınan elektronik oylama yaptık, oylamanın konusu gereği Meclis İç Tüzüğü’ne göre, bu tezkere oylamasında.

Sayın milletvekilleri; sakın korkmayın, BOP eş başkanından çekinmeyin; bakın biz yaptık  oldu.
Oy kullanma kulübesinde o anda sizi kim görebilir? O anda vicdanınızla ve Allah’la baş başasınız.

O anda kendinizi değil milletin bekasını düşünmek zorundasınız.
Yapacağınız her hata bir gün karşınıza çıkar ve sizi kasıp kavurur.
Yaptığınız iyi işlerde sizin karşınıza mutlaka çıkar ve o iyilikleri misliyle size iade eder sayın milletvekillerim.

Sadece ”Deneyim en iyi ama en pahalı öğretmendir” ve ”Akıllı insan başkalarının deneyimlerinden yararlanan insandır”  anonim sözlerini anımsatarak; biz yaptık olduysa, siz yapınca neden olmasın diyorum.

AKP’nin çok değerli milliyetçi milletvekilleri; BOP eş başkanı Tayyip Erdoğan’ın kendini kurtarma uğruna önünüze getireceği ”bölücü anayasa tasarısı”na ret oyu vererek vatan ve milleti bölünüp parçalanmaktan kurtardığınız takdirde tarihe geçecek ve hep hayırla yad edileceksiniz.

Sayın milletvekillerim hepinize en kalbi selam ve sevgilerimle.
 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!