AKP’nin asıl kuruluş amacı Suriye topraklarını İsrail için boşalttırmaktı! Ve bu görevi hakkıyla başardı

AKP’nin asıl kuruluş amacı Suriye topraklarını İsrail için boşalttırmaktı! Ve bu görevi hakkıyla başardı
27 Kasım 2017 09:37

Bu makaleyi yazmak için öncelikle ”Arzı Mevud” denilen ve Yahudilerce Tanrı’ya inanmaktan daha önemli olan bu kavramı açıklamak gerekmektedir.

 

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Bilindiği gibi Yahudiler kuzeyde Harran,-Türkiye sınırları içinde bulunuyor-batıda Akdeniz sahilleri, güneyde Sina yarımadası arasında kalan geniş bir bölgeyi Yehova(Tanrı) tarafından vaad edilmiş ve bir gün mutlaka kendilerinin olacaklarına inandıkları topraklar olarak olarak görürler ve motamot anlamıyla ”vaadedilmiş topraklar” anlamına gelmektedir.

 

 

Eski Ahit(Tevrat) Tekvin kısmı 17-21 ayetlerde ‘’Ogün Rabbin Avram’la(Hz.İbrahim) antlaşma yaparak ona şöyle dedi:Mısır Irmağı’ndan(Nil Nehri) büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları Ken, Kenz, Komdan , Hitit, Periz, Refa, Amartopraklarını-senin soyuna vereceğim.’’ Vaadi vardır ve yukarıda açıkladığım gibi bu vaade iman etmek, Tanrı’ya iman etmekten daha önemlidir Yahudi dininde.

 

 

Bugün Filistin ve Ortadoğu’da estirilen terörün altyapısında artık bir tutkuya dönüşmüş olan bu istek yatar.Kendilerini Hz.İbrahim’in doğal ve haklı mirasçısı kabul eden Yahudiler vaad edilmiş toprakların(Arz-ı Mevud) hakları olduğunu tarih boyunca savunmuşlar, bu uğurda her türlü zorluğu ve olmadık entrikaları çevirmekten geri durmamışlardır.

 

 

Yahudiler için vaad edilmiş topraklar(Arz-ı Mevud) konusu Kuran’da da ayet olarak vardır.

 

 

Kuran Maide Suresi 20-21.ayetlerde ‘’Bir gün Musa halkına dedi ki:Ey halkım Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın, içinizden ne çıkardı ve sizi melikler yaptı; bu alemde kimseye vermediğini size verdi.Ey halkım! Allah’ın size yazgısı olan şu kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin; yoksa elinizde avucunuzda olanı kaybedersiniz’’ ifadeleriyle çok açıkça Yahudiler’in Arz-ı Mevud’u(vaat edilmiş topraklar) konusu işlenmiştir.

 

 

Öncelikle, yukarıda gerek Tevrat gerekse Kuran’da belirtilmiş olan Yahudiler’in iman ettikleri Arz-ı Mevud konusu ile ilgili ayetleri ilahiyat yönünden değil,-bu ilahiyatçıları ilgilendirir-bilimsel bilgi olan teoloji bilimi açısından ele aldığımı anımsatarak bu konudaki bu konudaki başka bir konuyu kısaca belirtelim.

 

 

Ama daha önce, Kuran’ın Arz-ı Mevud konusunu ayetlerle işlerken Yahudiler’in azgınlık yaptıklarından dolayı bu haklarını kaybettiklerini belirtir.

 

 

Arz-ı Mevud konusu 19.Yüzyılda sistemli hale getirilerek Yahudiler hedeflerine adım adım ulaşmaya çalışmaktadırlar.

 

 

Yahudiler bu nedenle Siyonizm denilen bir hareketi başlatmışlardır.1800’lü yılların sonunda Avusturya asıllıYahudi kökenli-milli gazeteci Theodor Herzl öncülüğünde Yahudiler teşkilatlanmıştır.Bu teşkilat dünya genelindeki yersiz yurtsuz Yahudileri bir araya getirmeyi başarmıştır.Amaçları Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurmak , Tanrı Yehova’nın vaat ettiği Arz-ı Mevud’u bu devletin topraklarına katmak, bilahere dünyaya hükmedecek Büyük Yahudi İmparatorluğu’nu inşa etmektir.

 

 

Şimdi bir hususu esas işleyeceğimiz konuya girerken açıklamak çok yararlı olacaktır.Siyasal İslamcılar ve din tüccarları 2.Abdulhamid’i işlerken Yahudiler’e bir kuabiye büyüklüğünde dahi toprak vermediğini-Necip Fazıl’ın 2.Abdulhamid tiyatro yapıtında aynen böyle ifade edilir, onu okumuş biri olarak-söylerler ki, külliyen yalandır ve Yahudiler’e İsrail’in çekirdeğini oluşturan ilk toprağı veren, para karşılığı satan odur.Şunu da açıklamam gerekir ki, Yahudi taktiğinin en önemli ögesi İslam coğrafyasındaki plan ve hedeflerini din tüccarı yönetici ve siyasetçiler eliyle gerçekleştirmesidir, çünkü Müslüman halkın, önderlerinin yaptıkları her türlü ihaneti kutsalmış gibi kabul etmektedirler.Müslüman halkın bu zafiyetini Yahudiler çok iyi bilir ve hakkıyla değerlendirirler.

 

 

Eski ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice 7 Ağustos 2003’te bir dergide kaleme aldığı makalede Ortadoğu’da 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini yazmış ve ‘’Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’’ kısaca BOP denilen bir proje ortaya atmıştı.Bu bağlamda o günün başbakanı RTE defalarca ve her platformda ‘’Büyük Ortadoğu Projesi’nin Eşbaşkanlarından birisiyiz’’ demiş ve bu bağlamda Diyarbakır’ın yıldız kentlerden biri olduğunu söylemişti.Bu ifadesini sonradan yadsısa bile milyonlarca yurttaşımız ve ben defalarca televizyon ekranlarından görüntülü olarak duymuştuk.

 

 

Peki, bu BOP denilen alçak proje neden icat edilmişti?

 

 

Hiç kuşkunuz olmasın ki, bu proje Yahudiler’in yukarıda bahsettiğim Arz-ı Mevud’u için icat edildi.Hiç unutmalım ki, ABD’de asıl güç odakları Yahudiler’in elindedir ve de BOP’un bütün işlevselliği tüm hızıyla sürmektedir.İşte bu bağlamda Suriye toprakları Yahudiler’in Arz-ı Mevud’u için yeterli ölçüde boşaltılmıştır ve geriye kalan kalıntılar da son hızıyla topraklarını bırakıp kaçmaktadırlar.Artık gelecekte Yahudiler ufak tefek çatışmalar yaparak ellerini kollarını sallayarak Arz-ı Mevud’a-Türkiye’de Harran’da dahil- gireceklerdir.

 

 

Suriye topraklarını boşaltma icraatlarını kim yaptı?

 

 

Tabii ki RTE, yani AKP.

 

 

AKP, Suriye devletine karşı çıkan tüm terörist gruplara verilen görev gereğince her türlü lojistik ve askeri desteği sağlayarak, teröristleri askerlerimizce eğittirerek içsavaşın hızı arttı ve bu hıza doğru orantılı olarak Suriyeli sığınmacılar başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere hızla boşaldı.Sadece Türkiye’de en az 5 milyon Suriyeli sığınmacı boynumuza binmiş olarak ekmek elden su gölden yaşamaktadırlar.Bir taraftan da hergün ortalama 2 bin civarında Suriyeli, Türkiye’nin kendileri için cennet olduğunu anlayınca sınırlarımızdan geçiş yapmaktadırlar.

 

 

Şimdi şu soruları sormak en doğal hakkım:

 

 

1-Suriyeli sığınmacılar neden hızla vatandaş yapılıyor ve topraklarımızda kalmaları için besi tosunu gibi besleniyor?

2-Bir süre önce Tarım Bakanı Fakıbaba ‘’Suriyeliler gitmek istese bile biz onları göndermeyeceğiz ve onlara sulanabilir topraklar dağıtacağız’’ dedi?

3-Suriyeli sığınmacılar neden 81 vilayete gönderiliyor?

4-Suriyeli sığınmacılara belediye otobüslerinden üniversiteye sınavsız giriş dahil, her şey neden bedava?

5-vs. vs, vs…

 

 

Yanıt:Suriyeliler Yahudiler’in Arz-ı Mevud-u için boşaltılan topraklara bir daha geri dönmemesi için.

 

 

Tüm bunları ihata eden bir soru daha soruyorum:

 

 

Bildiğiniz gibi RTE 2004 senesinde ABD’deki Yahudi kuruluşları olan AJC ve ADL tarafından ‘’Yahudi Cesaret Madalyası’’ ve ‘’Üstün Hizmet Madalyası’’ verildi.

 

 

Bu bağlamda sorum şu:RTE Yahudiler için neye cesaret etti ve yine onlar için hangi üstün hizmeti gördü?

 

 

Herkes başını iki elinin arasına alıp şöyle bir düşünsün:RTE’nin bu yüksek cesareti ve üstün hizmeti Yahudiler’in Arz-ı Mevud’u için yüz binlerce insanın ölümüne ve yaklaşık 10 milyon insanın, başta 5 milyonla Türkiye olmak üzere diğer ülkelere sığınmacı olarak göç edip Suriye topraklarının boşaltılması karşılığında verilmiş olamaz mı?

 

 

Demek ki Arz-ı Mevud’un tahakkuku için ‘’Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’’ tüm hızıyla devam ediyor ve BOP eşbaşkanları da görevleri başında olarak etkinlikleri ile Yahudi emellerine sadakatlerini izhar etmişlerdir.

 

 

Başka da bir şey demiyorum ama Türkiye’deki azgın Suriyeli sığınmacıları birazcık anlatmam gerek.

 

 

Değerli okurlarım, yukarıda bahsettiğim elem verici gerçekler bir tarafta, boynumuz binmiş 5 milyon Suriyeli’nin şımarıklığı, ekonomik kambur, sosyal-kültürel pislikler, kriminal olaylar artık kaldıramayacağımız boyuttadır.Türk halkı bir elleri yağda, bir elleri balda yaşarken Türk halkı yoklukla pençeleşmektedir.Hiçbir zaman unutmayalım ki, her şeye gelen ağır zamların, ağır vergi rakamlarının, benzene ödediğimiz ağır faturanın en büyük nedeni Suriyeli şımarık sığınmacılar ile AKP hükümetinin uyguladığı hırsızlık ekonomisinin sonucudur.AKP’den kurtulmadıkça bu ıstıraplardan asla kurtulamayacağız.

 

 

Bakın şimdi sizinle Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir durumu paylaşmak istiyorum.

 

 

Sosyal medyada dolaşırken ‘’Ahmedi- Şerifi twitter’’ adlı bir twitter hesabına rastladım.Bu alçak hamamoğlanı Suriyeli ‘’Suriye Vatandaşlık twitter’’ ve ‘’Suriye Vatandaşlık Facebook’’ hesapları da açmış, buralarda Türk milletine ve Türkiye’ye çok ağır hakaretler yağdırmakla birlikte bazı bilmediğimiz bilgilere de ulaşıyoruz ki, AKP’nin bu durumda kendi halkımıza yaptığı ihanetler daha bir belirginleşiyor.

 

 

Örneğin, ‘’Ahmed-I Şerifi twitter’’ hesabından atılan iki twitten, diğer ayrıcalıklar yetmiyormuş gibi Suriyeliler’e yapılan yeni ayrıcalıkların ayırdına varıyoruz:

 

 

27 Ağustos 2017’de ‘’Kurban bayramı tatili için Suriye’ye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşlarımıza TC tarafından 500 TL verilecektir. Vatandaşlarımızın Suriye Vatandaşlık Bürosu’na veya Suriye Teali Cemiyeti’ne başvurmaları yeterlidir.’’ Ve yine 23 Eylül 2017’de ‘’% 40’lık MTV güncellemesi Suriyeli kardeşlerimizi kapsamamaktadır.Tüm Suriyeli kardeşlerimiz müsterih olsunlar.’’ Twitleri acılarımızın kaynağını yeteri kadar göstermşyor mu?

 

 

Ama aynı hamamoğlanı/götoğlanı Suriyeli nankör 23 Eylül 2017’de attığı twitte ‘’Suriyeli gençlerin eğlenmesini dahi hazmedemeyen kindar TC vatandaşlarını kınıyoruz.’’ Demektedir ki, tarihsel, genetik bir Arap kalleşliğidir.

 

 

Bu Ahmed-I Şerif denilen hamamoğlanı/götoğlanı 21 Eylül 2017’ de attığı twitte de ‘’Bana TC 5 MİLYON Suriyeli’yi neden aldı diye soruyorlar; Suriyeliler cesaretleriyle, kahramanlıklarıyla, mertlikleriyle TC’nin seviyesini yükseltmişlerdir.Gerçek sebep budur.’’ diyor.

 

 

Ulan çukur yaratık, mert, cesur ve kahraman olsalardı popolarını düşmana dönüp kaçmazlardı.Türk milleti vatanları işgale uğradığında kadınıyla erkeğiyle topyekun savaşmış ve tek bir Türk bile yurtdışına kaçmamıştır.

 

 

Ayrıca bu hamamoğlanı 23 Eylül 2017’de attığı twitte tarihsel ve gensel ihanetini çok hoş açıklıyor: ’’BM yetk,lileri ile görüşmeye katılan Ahmed-i Şerif TC hakkında şikayette bulunduBir kısım TC halkının ve yetkililerinin Süriyeliler’e kötü davrandığını , Amerika dahil tüm yetkililerin TC’yi hizaya getirmesi gerektiğini ifade etti.’’ İfadeleri bulunmaktadır.

 

 

Bu Ahmed-I Şerif denilen naşerif 28 Eylül 2017’de attığı twitte ‘’Suriyeliler’in doğum orabı Türkleri geçti, hedef 10 yılda 25 milyona ulaşmak.’’ diyor ve Türklerin beslediği bu azgın boğa ve düvelerin tarihsel bir gerçek olarak düzüşmekten başka bir şeyleri olmadığını çok net ortaya koyuyor ki, zaten biz bunu biliyorduk.

 

 

Ahmed-i Şerif denilen hamamoğlanı Suriyeli bunlarla da kalmıyor, hızını alamayarak 5 Ekim 2017’de ‘’Yüce Suriye halkı olmazsa TC 2 ayakta kalamaz.’’ Ve ‘’Eğer TC Suriyeliler’i vatandaş yapmak istiyorsa, bunun kolay olmadığını bilmeli.Suriyeliler’i vatandaş olmaya ikna edebilmeniz için Suriyeliler’in şartlarını yerine getirmek zorundasınız.Bu şartların en önemlileri Arapça’nın resmi dil olması ve ekonomik özerkliktir.’’ Twitleri yenilir yutulur cinsten değildir.Ayrıca böyle bir istek okullarda zorla okutulan Arapça desler, Arapça tabelalar ile Suriyeliler’den hiçbir şekilde alınmayan her tür gelir vergisi ile her türden vergi size neyi anımsatıyor.

 

 

Ayrıca bu götoğlanı 5 Eylül 2017’de attığı twitte ‘’TC sınırları içerisinde Arapça’nın resmi ve en çok konuşulan dil olması için de çalışmalarımıza başladık.’’ İfadesi de AKP’nin Arapça’yı yaygınlaştırmak için gösterdiği olağanüstü gayret ne çok örtüşüyor.

 

 

Başka bir ifadesinde Ahmed-I Şerif denilen naşerif foseptik çukuru ‘’Türk gençleri karı kız peşinde koşarken, Suriyeli gençler TC’nin lokomotifi olmuştur.15-20 yıl içinde en büyük şirketlerin sahibi Suriyeliler olacaktır.’’ beyanı ile Suriyeli işletmecilerin hiçbir vergi ödememesi sizce bir tesadüf müdür yoksa örtüşüyor mu?

 

 

Nankör Suriyeli sığınmacı Araplar hem sürekli düzüşerek çoğalıyorlar, hem de masum Türk gençlerini karı kız sapığı olarak gösteriyorlar!

 

 

Şimdi iki soruyla makalemi tamamlıyorum:

 

 

1-Ahmed-I Şerif gibi nankörler, Türk milletinin yaptığı iyiliklere rağmen bu cüreti kimden almaktadır?

2-Bütün pislik ve ihanetleri ile halkımızın yıoksullaşmasına rağmen Suriyeliler’in ülkemizde kalması için yoğun çaba-sanki gitmeğe çok isteklilermiş gibi-ve hızla vatandaş yapılmalarının nedeni ne olabilir?

3-Bu neden boşalan Suriye topraklarının Yahudiler’in Arz-I Mevud’u(vaadedilmiş topraklar) için olabilir mi?

4-Bu bağlamda BOP ve BOP eşbaşkanlığı devam ediyor mu?

5-Son olarak, AKP niçin kurulmuş oluyor?

Türk halkının eskisinden de daha çok yoksullaşmasına ve yerlerde sürünmesine rağmen Suriyeliler için yapılan icraatlara baktığımda başka da bir şey demiyorum!

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!