AKP’li belediye İBB’nin yolunu mülkiyetine geçirdi!

AKP’li belediye İBB’nin yolunu mülkiyetine geçirdi!
7 Mart 2021 09:02

Güngören Belediyesi 17 Aralık 2020’de yeni oluşturduğu ve mülkiyetine aldığı 1700 metre­karelik 381 ada 5 parseli, 12 mil­yon 850 bin TL tahmini bedel ile satışa çıkaracağını da duyurdu.

 

 

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Bele­diyesi’nin (İBB) yetki alanında kalan Güngören Caddesi ile Do­ğanbey Caddesi’nin kesişiminde bulunan yol kavşak alanı, AKP’li Güngören Belediyesi tarafından “yol genişletme çalışması” yapı­lacağı gerekçesi ile 2019 ‘da imar planı değişikliği yapıldı.

Planlar 2020 yılında onaylandı. Plan ile yol fazlası olan tescil dışı alana, komşu parseli ile bütünlük oluş­turması için “özel sağlık tesisi” fonksiyonu verildi. Tescil dışı alan, Güngören Belediye Encü­meni’nin 20 Şubat 2020 tarihli kararı ile bir parsele dönüştürül­dü ve mülkiyeti belediye adına tescil edildi. Belediye, 17 Aralık 2020’de yeni oluşturduğu ve mülkiyetine aldığı 1700 metre­karelik 381 ada 5 parseli, 12 mil­yon 850 bin TL tahmini bedel ile satışa çıkaracağını da duyurdu.

İBB Başkanlığı da kararın iptali için Güngören Belediyesi’ne da­va açtı. İstanbul 9. İdare Mahke­mesi, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulan­ması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 3 Şubat 2021 tarihinde oybirliği ile yürütme­nin durdurulmasına karar verdi. Ana arterlerde yetkinin Büyük­şehir Belediyesi’nde olduğu be­lirtildi.