AKP'den laikliğe darbe

AKP'den laikliğe darbe
15 Temmuz 2012 12:21

AKP, mevcut anayasada yer alan “devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini dini kurallara dayandırmayı” tehdit olarak görmedi.

AKP, anayasanın “din ve vicdan hürriyeti” başlıklı madde önerisine ilişkin istediği değişiklikleri TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerine sundu. Anayasada yer alan “devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma” fıkrasına ise yer verilmedi. Ayrıca bu fıkranın devamında yer alan “Kimse siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” ibaresinin de yeni anayasadan çıkartılmasını talep etti. AKP’nin önerisinde mevcut anayasada aynı maddede yer alan ibadet, dini ayin ve törenlerin Cumhuriyetin nitelikleri, devletin bölünmez bütünlüğünü koruma altına alan 14. maddesine aykırı olmama hükmüne yer vermedi.
 
AKP’nin önerisi
 
AKP’nin önerdiği din, vicdan ve inanç özgürlüğü maddesi ise şöyle: “(1) Herkes din, vicdan ve inanç hürriyetine sahiptir. Bu hak, tek başına veya topluca, açık vaya kapalı olarak ibadet, eğitim, öğretim, uygulama ve tören yapmak suretiyle dinini veya inancını yaşama, açıklama, din ve inancını değiştirebilme hürriyetini de içerir. (2) Kimse ibadete, dini uygulama ve törenlere katılmaya, dini inanç ve düşüncelerini açıklamaya zorlanamaz ya da bunları yapmaktan men edilemez. Dini inanç, düşünce, kanaatlerinden ve inancının gereklerini yerine getirmekten ya da getirmemekten dolayı kınanamaz, suçlanamaz ve farklı bir muameleye tabi tutulamaz. (3) Devlet, eğitim ve öğretim alanındaki görevlerini yerine getirirken, eğitim ve öğretimin ana ve babanın dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını isteme hakkına riayet eder. Din kültürü ve ahlak öğretimi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Din eğitimi ve öğretimi kişilerin kendisinin, küçüklerin ise kanuni temsilcilerinin isteğine bağlıdır.”