Akkuyu yasaya uymayınca, yasayı değiştirdiler

Akkuyu yasaya uymayınca, yasayı değiştirdiler
27 Mayıs 2023 16:25

Recep Tayyip Erdoğan seçim propagandası yapmak için 27 Nisan günü, Akkuyu Nükleer Güç Santralı’na “ilk nükleer yakıtın getirilmesi töreni” düzenledi. 15 gün sonra ise işlerin nasıl kuralsız yürütüldüğünü gösteren yasal bir gelişme yaşandı. Anlamı şuydu: Kurala uyulmayınca, kural değiştirildi! Nasıl mı?

 

 

Bahadır Özgür / Birgün

Fotoğraf:http://www.akkunpp.com/

 

 

Değişiklikler şöyleydi:

 

 

“Madde 1- 2004 tarihli Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 36’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Nükleer Güç Santralleri için; endüstriyel soğutma sularının denize deşarjında Yönetmeliğin diğer hükümleri geçerli olmak kaydıyla 33’üncü maddenin 4’üncü fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 9.6’nın ikinci dip notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Soğutma amaçlı olarak deniz suyu kullanılması durumunda Tablo 2’deki sıcaklık kriterleri dikkate alınır. Nükleer Güç Santrallerinde ise; deniz suyunun soğutma amaçlı olarak kullanılması ve bir kanal vasıtası veya derin deniz deşarjı ile denize deşarj edilmesi durumunda; denize deşarj noktası referans kabul edilerek, deniz yüzeyinde kanal boyu/derin deniz deşarj hattı uzunluğunun 1/4’ü yarıçaplı alan sınırında (ilk seyrelme bölgesi sınırı olarak kabul edilerek) deniz suyunun sıcaklığını, Haziran-Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde 1 ˚C’den, diğer aylarda ise 2 ˚C’ den fazla değiştiremez. Ancak, deniz suyu sıcaklığının 28 ˚C’nin üzerinde olduğu durumlarda, alıcı ortam sıcaklığını 3 ˚C’den fazla değiştirmeyecek şekilde deşarja izin verilebilir.”

Bunların ne anlama geldiğine bakalım şimdi.

 

DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

 

Öncelikle Akkuyu Nükleer Santrali, herkese uygulanması gereken kıstaslardan muaf tutulmuş oldu. Yönetmeliğin eski halinde denize deşarj edilen soğutma suyunun 35 dereceyi aşamayacağı ibaresi yer alırken, Akkuyu için bu sınır artık yok. Ayrıca denetim amaçlı yapılacak analizlerde numune alma yeri, deşarj noktasının 75 metre mesafesinde olması gerekirken, Akkuyu için mesafe 500 metreye kadar genişletildi.