Akademik Çeviri

Akademik Çeviri
17 Haziran 2022 14:02

Tercüme bürolarından sıklıkla istenen çeviri türlerinden biri olan akademik çeviri konu ve ait olduğu alan özelinde önemli özelliklere sahiptir. Öğretici nitelikte olan bu yazılarda metin anlam bütünlüğünün bozulmaması önemlidir. Bu nedenle akademik çevirilerde işinde profesyonel, tecrübeli ve eğitimli olan tercümanlar görev alır. Yorum katılmadan yapılan tercümelerde iletilmek istenen mesaj doğrudan karşı tarafa ulaştırılır. Bunun için tercümanın bilgi düzeyinin ve terminolojisinin geniş kapsamlı olması gerekir. Terminoloji bilgisi her zaman çevirinin anahtarı olarak kabul edilir.

 

Diller arası aktarım yaparken metaforlar, mecazlar vb. kelimelerden dolayı çeviri biraz daha zorlaşır. Bir konu bir kültürde anlamlı iken diğer bir kültürde aynı anlamını kaybedebilir. Tercümanın kelime ve anlam bilgisi bu durumun çeviriye en iyi şekilde aktarılmasını sağlar. Terimlere bağlı kalınarak ve herhangi bir yorum eklemeden yapılan akademik çeviri her zaman daha verimli olacaktır. Özellikle araştırma notları, bilimsel makaleler, doktora ve yüksek lisans tezleri, farklı konularda yazılan makaleler bu tür çevirinin konusunu oluşturur.

 

Akademik Çeviri Hizmeti

Profesyonel düzeyde akademik çeviri yaparken konu, terminoloji ve söz dizimi konularına ekstra dikkat etmek gerekir. Söz dizimi sırasında hedef dilin geleneklerine ve kültürüne uyulmalıdır. Değişikliklere izin vermek içeriğin bozulmasına neden olabilir. Bu durum tercümanın uzmanlığı ve tecrübesi ile çözülecektir.

 

Spesifik bir uzmanlık alanına ait olan makalelerde tercümanın da bu uzmanlık alanına tamamen hakim olması önemlidir. Sadece dili bilmek çevirinin istenen kalitede olması için yeterli değildir. Bir kelime fizikçiler ve biyologlar açısından farklı anlamlara gelebilir. Bunları bilmek ve konuyu detaylarıyla öğrenmiş olmak tercümeyi kusursuz hale getirecektir. Benzer durum terminoloji için de geçerlidir. Tercümenin bu gibi esas noktalarına dikkat edilerek yapılan çeviri daima olumlu sonuçlar verecektir.