AİHM’den çıkmayı göze alır mı!

AİHM’den çıkmayı göze alır mı!
24 Aralık 2020 14:15

Baştan bunu söyleyeyim hemen.

 

 

Safile USUL H&H YORUM

 

 

Erdoğan AİHM’den çıkmayı göze alamaz.

 

 

Kararlarını uygulamaz ama çıkmaz da.

 

 

Zira çıkarsa bunun adı, “Türkiye Avrupa Konseyi’nden ayrıldı” olur ve Avro en az 15’e çıkar, ABD’de bunu fırsat bilip, daha neler yapar.

 

 

Şimdi…

 

 

Erdoğan dün grup toplantısında AİHM’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) kararını yorumlarken, Demirtaş’a terörist dedikten sonra, şöyle dedi….

 

 

“Ey AİHM, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz. Aynı mahkemenin FETÖ davaları için takınacağı tavrın da işaretleri şimdiden gözükmeye başladı. Mahkemenin aynı yaklaşımı sergilememesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde bunca çifte standarda ve riyakarlığa daha fazla tahammül etmek mecburiyetinde olmadığımızı hatırlatırım.”

 

 

Riyakarlığa daha fazla tahammülümüz yok, derken bunun doğal sonucu, “Sana tahammül etmiyorum artık, çıkıyorum senden”dir.

 

 

Ama Erdoğan AİHM’den çıkmaz, çıkamaz.

 

 

Eyyyy, AİHM der, içerde millet dinler. Hepsi bu.

 

 

Yukarda yazdıklarım buna ilişkindi.

 

 

AİHM’in verdiği Demirtaş kararına gelince.

 

 

Bir defa Selahattin Demirtaş iç hukuk yollarını tüketmiş.

 

 

Zira 9 Temmuz 2020’de Anayasa Mahkemesi, Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde karar aldı ama bu karara uyulmadı.

 

 

Nitekim, AİHM gerekçeli kararında buna yer vererek, şöyle diyor…

 

 

“In a further judgment delivered on 9 June 2020 the Constitutional Court held, unanimously, that there had been a violation of Article 19 § 7 of the Constitution”, yani diyor ki, AİHM, “Anayasa Mahkemesi 9 Temmuz 2020’de verdiği kararda, Demirtaş’a Anayasa’nın (Türk Anayasası) 19’a 7’sine göre hak ihlali vardır, dedi.”

 

 

Ki, AYM’nin 9 Temmuz kararının doğal hukuksal sonucu, Demirtaş’ın tahliyesidir ama Demirtaş tahliye edilmedi.

 

 

Erdoğan’ın, “İç hukuk yolları tükenmedi” derken neyi kastettiğini ise, AİHM’in gerekçeli kararının orijinalinde gördüm.

 

 

AİHM önceki gün verdiği kararda, Selahattin Demirtaş’ın AYM’de halen süren bir başvurusu olduğunu söylüyor. (Mr Demirtaş has lodged a further application with the Constitutional Court, which is still pending.)

 

 

Demirtaş’ın bir sürü başvurusu var, çünkü hiçbir yerden sonuç alamıyor.

 

 

AYM’nin 9 Temmuz’da verdiği karara da uyulmamış. Sonra yine başvurmuş.

 

 

Ama AİHM, Türk Anayasa Mahkemesi’nin 9 Temmuz kararına uyulmamasını iç hukuk yollarını tüketmiş olmak olarak değerlendiriyor haliyle.

 

 

AİHM zaten, yine gerekçeli kararında diyor ki….”Selahattin Demirtaş’ın dosyası hakkında Türk mahkemeleri 60 kez karar verdi ve hepsi de tutukluluğunun devamına hükmetti, son tutukluluğun devamı kararı da 2 Eylül 2020’de verildi” (The domestic courts examined the matter of his detention more than sixty times. On each ccasion until 2 September 2019, they ordered his continued detention.)

 

 

Şimdi üstüne Erdoğan bir de terörist diyerek, AİHM’in tezini ispatlıyor.

 

 

Çünkü, “terörist” mahalle kavgasında söylenen bir hakaret sözü değil, hukuki bir çerçeveye oturması gereken bir kavramdır.

 

 

Bir kişiye terörist diyebilmek için, onun yaptığı somıut bir terör eyleminden veya eylemlerinden hukuken hüküm giymiş olması gerekir.

 

 

Ancak Türkiye’de Demirtaş’ın aldığı herhangi bir yargısal, terörist hükmü yok.

 

 

Yani, şu eylemi yapmış, şurayı bombalamış veya şu kişiyi silahla öldürmüş vs. gibi bir mahkeme hükmü yok.

 

 

Ki, AİHM’in de gördüğü tam da şu…

 

 

Bu adama (Demirtaş’a) 160, 1060 mahkeme daha görülse sonuç değişmez zira siyasi iktidar ona terörist diyor ve tahliye edilmesini istemiyor, mahkemeler de bu siyasi isteğe uyuyor.

 

 

2 artı 2 dört eder çağdaş hukukta.

 

 

Erdoğan’ın siyasi söylemleri hukuk devletinin mahiyetini veya hukuk felsefe ve kuramını değiştiremez.

 

 

Not: AİHM gerekçeli kararında, hükümetin Demirtaş için hep dile getirdiği, “Kobani için protesto çağrısı yaptı, o yüzden 50 kişi öldü” şeklindeki iddialarının hukukta bir kausalite (uygun, makul sebep-sonuç ilişkisi) oluşturmadığını da anlatıyor, ancak yazıyı çok uzatmak istemedim bunun detaylarıyla, Erdoğan’ın Batasuna mukayesesini de müsait bir zamanda AİHM ‘in o kararını iyice okuduktan sonra yazarım

 

 

Safile USUL Twitter

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Müdahale de yetmeyecek
10 tane BAE olsa, yetmez
En büyük tehlike