ADD’den bakanlığa yeni müfredat için iptal davası: Dilekçe Danıştay’da

ADD’den bakanlığa yeni müfredat için iptal davası: Dilekçe Danıştay’da
25 Haziran 2024 08:43

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, yeni müfredat hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay’a da dava açtıklarını bildirdi.

 

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, kamuoyuna “Türkiye Yüzyılı Eğitim Modeli” olarak duyurulan yeni müfredat nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın ‘görevi kötüye kullanma’, ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘kanunlara uymamaya tahrik’ maddelerine dayanarak suç duyurusunda bulunmuştu. Bozkurt, yeni müfredat hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay’a da dava açtıklarını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.
ADD’den yapılan açıklamada, Danıştay’da açtıkları davaya ilişkin bilgi verildi. Dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

 

 

“‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ isimli eğitim programının ‘sadeleştirme’ düşünülerek geliştirildiği ifade edilmiş olup, ‘sadeleştirmekten’ kastın bilimsel olmaktan uzaklaşmak, laiklik kavramdan tamamen arınmak, birlik ve eşitlik ilkesinden vazgeçerek bilim, kültür, sanat ve felsefe derslerinin yerine din ağırlıklı içerikler düzenlemek ve bilimsellik yerine dogmatik niteliklere ağırlık verilmek olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının görevi demokrasi bilincine sahip insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan laik bireyler yetiştirecek düzenlemeleri yapmakken, hayata geçirilen yeni model dini ve milli ögelere vurgu yaparken Atatürk, laiklik ve cumhuriyet gibi milli değerlere yer vermemiştir. Keza, uzmanların yorumlarına göre söz konusu müfredat uluslararası standart ile uyumsuz olup, kullanılan dil ve öngörülen ölüm, darbe ve savaş kavramları üzerinden verilmeye başlanacak olan eğitim pedagojik açıdan çocuğun nitelikli eğitim hakkına aykırılık oluşturmaktadır.

 

Eğitim programı demek, ülkenin geleceği demektir. Türk toplumunu geleceğe taşımanın, ilerlemenin ve güçlü bir ülke olarak ayakta kalmanın yolu detaylı şekilde analiz yapılmış, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarından rapor alınarak hazırlanmış bir eğitim programından geçtiği kadar, Anayasa’ya uygu olarak laik ve demokratik bireyler yetiştirmekten de geçtiği herkesin malumudur. Davaya konu eğitim programındaki eksiklikler; din konulu derslerin felsefe derslerine göre yaklaşık 10 kat fazla olması, matematik derslerinin azaltılması, tarih ders programlarında Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerine, düşünce yapısına ve ülkemizi geleceğe taşıyacak olan değerlere yer verilmemesi ve özellikle laiklik, eşitlik, demokratiklik gibi kavramlardan tamamen uzaklaşılması olarak sıralanabilecektir.”