9 EYLÜL’DE İKİ ALLAH’IN KULU İKİ EMPERYAL PAŞA

9 EYLÜL’DE İKİ ALLAH’IN KULU İKİ EMPERYAL PAŞA
10 Eylül 2012 08:52

Biri 1948 doğumlu biri 1950 doğumlu. 1947 yılında ilk Amerikan yardımı gündeme geldi. 1948 yılında Türkiye Avrupa Ekonomik İşbirliğine katıldı.


Mustafa MERSİNOĞLU H&H YORUM

Demokrat Parti iktidar oldu ve Türkçe okunan ezan Arapça okunmaya başladı. Artık iki kulumuzda Amerikan yardımı ile Avrupalı olarak kulaklarında Arapça ezanla büyüyeceklerdi. Türkler artık Kore’de Amerikalılar için 25 cente asker olacaklardı. 1951 yılında Halkevleri  kapanacaktı ve ilkokullara onlar için din dersleri konulacaktı ve Türkiye Komünist Partililer tevkif edilecekti ki onlar bu dış akımlara kapılmasınlar. 1952 Yılında artık onları NATO koruyacaktı. 1954 yılında Türkiye İnsan Hakları antlaşmasını imzalayınca onlar da insandan sayılacaktılar.

1961 Anayasası ile bir çok özgürlükleri olacaktı. 1968 yılında şu Allahın işine bak  tam üniversite çağına geldiklerinde öğrenci olayları başlayacaktı. İkisi de İstanbul Üniversitesinde Hukuk Fakültesine yazılıyor ama biri yatay geçişle İktisat Fakültesine geçiyor öteki Ankara Üniversitesine nakil yaptırıyor.  Evet bu Anadolu gençleri  ve Allahın kulları ülkeye yaralı olsunlar diye her imkandan yararlanıyorlardı. 1969 yılında iki acı olay yaşandı biri 16 Şubat’ta İstanbul’da tarihe Kanlı Pazar olarak geçen ABD 6. Filo’yu proteso eden gençlere saldıranlar iki genci öldürdü. 3 Mayıs’ta Türkiye’nin bu kötü gidişine 1967 adli yılı açılışında  ışık tutan bir konuşma yapan Yargıtay Başkanı İmran Ökten’in Ankara’da cenazesine saldırı idi. Neredeyse İsmet İnönü öldürülecekti bir komutan silahını çekerek korudu. 

Konuşması:
“Türkiye’de bir islâm Devleti ve hilâfet rejimi kurmak, Türk Milleti’ni dini esaslara dayanan bir hukuk düzenine sokmak isteyen ve bunun için gizli ve açık çalışan mistik hezeyan halindeki bir avuç meczûb, ruh hastası veya dini, kazanç metaı haline getirmiş kimseler, saf ve cahil yurttaşın en temiz varlığını, itikadını, imanını geçim vasıtası yapmış olan bezirganlar – o bezirganlar ki, dinin emrettiğini yerine getirmezler, yasak ettiklerini gizli gizli yaparlar ve fakat dindar görünürler – evet bunlar ve bir takım hurafeleri dini esaslar gibi göstermeye kalkan ve bu suretle halkı uyuşturan kökü dışardaki yurt düşmanları daima hüsrana uğrayacaklardır….
 
 
Bu iki Allahın kulunun adı bu olaylarda ki saldırganlarla ilişkendiriliyor. Allah bilir kimsenin günahını almayalım.  

Birileri ‘Yürü ya kulum’ diyor biri İngiltere’de Exeter Üniversitesinde eğitiliyor oradan Saudi Arabistan’da İslam Kalkınma Bankasında görev alıyor sonra milletvekilliği, dış işleri bakanlığı, başbakanlık,  derken   biri başkomutan oluyor bu arada bir kul gibi gidip gidip İngiltere Kraliçesinin ayağına vazifesi karşılığı ödüllerini alıyor. Öteki kulumuza bir örgüt kurduruyorlar Suriye vs derken bir bakıyor, doğduklarından beri ikisini de koruyan ve kolluyan Avrupa Birliği, İnsan Hakları ve NATO’nun kurucusu ABD sayesinde kendini hapiste Türkiye’de  Kürtlerin lideriymiş gibi gösterilirken  buluyor ve şimdi dünya akademisyenlerinin yere göğe sığdıramadığı tarihi ve kültürel kitaplar yazıyor.  Ne hikmetse iki kul da  binlerce kişinin çoluk çocuk öldüğü, işkenceden geçtiği bu yörede sapa sağlam bugünlere ulaşıyorlar.  
 

İki Allahın kulu emperyal paşalara verilen son görev  Serv Atlaşmasının öcünü gül gibi Anadolu’dan almak ve  velinimetlerine borçlarını ödemektir. Anaları bunlara kul hakkı yesinler diye Abdullah adı koymadı ve Anadolu’da  kul hakkını insana kolay kolay yedirtmezler. 9 Eylül İzmir.. diyelim orada bırakalım……….

 


Yazarın Son Yazıları:
İngiltere’deki yeni korona variyantının yayılmasına neoliberalizm dogmasının etkisi oldu mu?
Başımız sağ olsun! Halkın Habercisi’nin vicdanlı, vatansever yazarını kaybettik
Yabancı basında Karadeniz gazı