7 yıldır inşaatı süren Etlik Şehir Hastanesi için 6 hastane, 17 semt polikliniği kapatılacak

7 yıldır inşaatı süren Etlik Şehir Hastanesi için 6 hastane, 17 semt polikliniği kapatılacak
9 Nisan 2021 11:02

Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Şehir Hastanelerinin zararlarına ilişkin bir broşür hazırladı. Buna göre Ankara’da açılması planlanan Etlik Şehir Hastanesi için 6 hastane ve 17 semt polikliniği kapatılacak. Böylece kentteki iki Şehir Hastanesi için toplam 13 hastane, 5 bin 645 yatak, 816 yoğun bakım yatağı kapatılmış olacak.

 

 

Fotoğraf: khgmsehirhastaneleridb

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Ankara Tabip Odası ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, “Şehir Hastaneleri Gerçeği; Sağlık Hakkı Ablukası” başlığıyla bir çalışma hazırladı. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre çalışmada, şehir hastanelerinin neden olduğu zararlar anlatıldı. Buna göre, şehir hastaneleri sağlık çalışanları için, iş yükünün artmasına, esnek ve belirsiz görev tanımlarına, güvencesizliğe, idari mobbinge, ulaşım sorunlarına ve ödeme sorunlarına, yurttaşlar için ise artan vergilere, ek katkı paylarına, sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasına, şehir merkezinde ulaşımı kolay hastanelerin kapanmasına ve kamu kaynaklarının israfına neden oldu.

Çalışmada inşaatı süren Etlik Şehir Hastanesi’ne ilişkin de bilgi paylaşıldı. Buna göre, hastanenin açılmasıyla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi, Dr. Sami Ulus Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatılacak. Bunun yanında 17 semt polikliniği de devre dışı bırakılacak. Böylece Ankara ve Etlik Şehir Hastanesi için toplam 13 hastane, 5 bin 645 yatak, 816 yoğun bakım yatağı kapatılmış olacak.

 

 

“Erişim zorluğu halkı yakınlarındaki özel hastanelere gitmeye mecbur bırakacak”

 
Çalışmanın sonuç bölümünde, şehir hastanelerine ilişkin “İddiaların aksine şehir hastaneleri, kamusal sağlık hizmetlerinin niteliğini azaltacak, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine güvencesiz, sendikasız ve ucuz çalışma koşulları dayatacak, taşeronlaştırma sürecini yaygınlaştıracak, sağlığa ayrılan kaynağın bu projelere aktarılmasıyla birlikte bilimsel araştırmalarda gerilemeler yaşanacak, şehir dışına inşa edilen hastanelere yoğun hasta akışı, yoğun trafik sorunu ortaya çıkaracak, erişim zorluğu halkı yakınlarındaki özel hastanelere gitmeye mecbur bırakacak” değerlendirmesi yapıldı.

 

Çalışmanın öneriler bölümünde ise şunlar sıralandı:

 

“Sağlık hizmetleri toplumun içine gömülü, topluma en yakın, ulaşılabilir yerde sunulmalıdır. Halk için eşit, parasız, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmetlerine erişim sağlanmalıdır. Çalışanlar için insan onuruna yaraşır çalışma ortamı, adil ve eşit ücret politikaları hayata geçirilmelidir. Kent merkezinde kapatılan hastaneler üstlendikleri sağlık hizmetlerinin niteliğine, kentin tarihsel dokusuna ve motiflerine göre restore edilerek açılmalıdır.”