‘5 yılda 343 bin 746 doğalgaz aboneliği sonlandırıldı’

‘5 yılda 343 bin 746 doğalgaz aboneliği sonlandırıldı’
30 Mayıs 2024 09:47

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, 2023 yılında 68.631 konut ve 8.512 ticarethane abonesi olmak üzere toplamda 77.143 abonenin doğal gaz aboneliğini sonlandırdığını açıkladı.

 

 

Bakan Bayraktar, ülkemizde toplam 856 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandığını ifade ederek, bu sayının 765 ilçe ve 91 beldeyi kapsadığını belirtti. CHP’li Ömer Fethi Gürer ’de halihazırda ülkemizde 210 ilçe ve 299 beldeye doğal gaz arzı sağlanamadığını belirtti.

 

 

 

GÜRER’İN SORULARI

 

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, doğalgaz aboneleri ve borcu nedeniyle doğalgazı kesilen abone sayısına ilişkin verilerin açıklanması istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

 

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

 

 

 

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan 2023’te açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024’te sona erecektir. Bu uygulamanın uzatılması düşünülmekte midir?

Uygulama kapsamında, 19,7 milyon haneye 150 TL’ye denk gelen 25 metreküp doğalgaz ücretsiz olarak verilmiştir. Bu süreçte ücretsiz gaz dağıtımının toplam tutarı ne kadardır?

Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada konut abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküplük kullanımın da 1 yıl boyunca ücretsiz olacağım açıklanmış ancak doğalgaz için bir indirimden söz edilmemişti. Bu bağlamda bir indirim düşünülmekte midir? Ayrıca, yıl boyunca doğalgaza zam yapılmaması düşünülmekte midir?

İbadethaneler ve cemevlerine ücretsiz doğal gaz verilmesi sağlanacak mıdır?

Ücretsiz verilen 25 metreküp doğalgaz uygulamasından yararlanan abone sayısı kaçtır?

Doğal gaz borcu nedeniyle aboneliği sonlandırılmış abone var mıdır?

Doğal gaz abonesi olmasına karşın doğal aboneliği son beş yılda sonlandıran iş yeri ve hane var mıdır?

Ülkemizde doğalgaz hizmeti sağlanabilen ilçe ve kasaba sayısı kaçtır?”

 

 

BAKANDAN KAÇAMAK CEVAPLAR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesindeki konulara ilişkin sorulara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlamaktan kaçındığı belirtildi. Bu sorular arasında, ücretsiz doğalgaz dağıtımının toplam tutarı ve bu uygulamadan yararlanan abone sayısı, doğalgaza yapılacak zam durumu, ibadethanelere ücretsiz doğalgaz sağlanıp sağlanmayacağı ve borç nedeniyle aboneliği sonlandırılan abone sayısı gibi konular yer alıyordu. CHP Milletvekili Gürer, “Bakan Bayraktar bu konulara ilişkin net bir yanıt vermedi.” dedi.

 

 

DOĞALGAZ ABONELİĞİNİ SONLANDIRANLARIN SAYISI ARTTIYOR

 

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz aboneliğini sonlandıran konut abone sayısının 2019 yılında 50.382, 2020’de 47.507, 2021’de 62.414, 2022’de 75.912 ve 2023 yılında 68.631 olduğunu, ticarethane abone sayısının ise 2019 yılında 6.232, 2020’de 8.006, 2021’de 7.420, 2022’de 8.730 ve 2023 yılında 8.512 olduğunu ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 5 yıllık süreçte toplamda 304.846 konut abonesinin ve 38.900 ticarethane abonesinin aboneliğini sonlandırdığını, bu süreçte toplamda 343.746 aboneliğin sonlandırıldığına dikkat çekti.

 

 

 

 

856 YERLEŞİM YERİNE DOĞALGAZ ARZI SAĞLANDI

 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ülkemizde toplam 856 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandığını belirtti. Bu sayının içerisinde 765 ilçe ve 91 belde bulunduğunu ifade etti.

CHP’li Ömer Fethi Gürer verileri değerlendirerek, “Ülkemizde 973 ilçe ve 390 beldeye rağmen halen 210 ilçe ve 299 beldeye doğal gaz arzı sağlanamamıştır.” diye konuştu.

 

 

İBADETHANELERDE DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ibadethanelere ve cemevlerine ücretsiz doğalgaz verilmesi ile ilgili sorusunu cevaplayan Bakan Bayraktar, “Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/4/2023 ile 31/5/2023 tarihleri arasındaki ilk tüketim faturalarının tamamı Devletimizce karşılanmıştır. Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin söz konusu ilk fatura sonrasında tahakkuk edecek müteakip faturalarına ise 25 Sm3’e kadar doğal gaz tüketimi için oluşan maliyetin de 1/5/2024 tarihine kadar yine Devletimiz tarafından karşılanmasına devam edilmiş ve uygulama bu tarih itibarıyla sona ermiştir.” ifadelerini kullandı.

 

 

25 METREKÜP ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI DEVAM ETMEYECEK

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 24/4/2023 ile 31/5/2023 tarihleri arasındaki ilk tüketim faturalarının tamamı Devlet tarafından karşılandığını ve ilk fatura sonrasında tahakkuk edecek müteakip faturalarına ise 25 Sm3’e kadar doğal gaz tüketimi için oluşan maliyetin de 1/5/2024 tarihine kadar yine Devlet tarafından karşılanmasına devam edildiğini ve uygulama bu tarih itibarıyla sona erdiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Genel seçimlerden hemen önce başlatılan 25 Sm3’e kadar doğal gaz tüketiminin ücretsiz olmasına yönelik uygulamanın yerel seçimlerin sona ermesiyle birlikte sonlandırıldığını belirtti. Bakanın yanıtından da anlaşılacağı üzere, bu uygulamanın uzatılması gibi bir düşüncenin iktidarın gündeminde olmadığını gözlemliyoruz. Seçim süreçlerini kapsayan dönemde böyle bir uygulamanın başlatılması ve seçim sonrasında sonlandırılması da ayrıca dikkat çekicidir.” şeklinde konuştu.

 

 

İNDİRİME CUMHURBAŞKANI KARAR VERİR

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in doğalgaz için bir indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda yönelttiği soruya cevap veren Bakan Bayraktar, “4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda belirli bölge veya amaca yönelik olarak herhangi bir tüketici grubunun desteklenmesi hususuna ilişkin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan; ‘Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir.’ hükmü çerçevesinde Cumhurbaşkanı kararıyla ve ilgili kurumun bütçesinden karşılanmak üzere tüketicilerin desteklenmesine karar verilebilmektedir.” ifadeleri kullandı.

 

 

DOĞALGAZ FİYATLARI MAKUL MÜ?

 

 

CHP’li Gürer’in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Tamamına yakını ithal edilen doğal gazın piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK’nın tarife ile ilgili kararlan ile alım, satım ve işletme giderleri dikkate alınmaktadır. Yanı sıra doğal gaz alım maliyetlerini doğrudan etkileyen uluslararası hub fiyatları, petrol ve petrol türevleri fiyatlarındaki değişim ile döviz kurundaki değişimler de doğal gaz satış fiyatlarının belirlenmesinde etken olmaktadır. Tüm bu bileşenlerin denkleme dahil edilmesi suretiyle yapılan değerlendirmeler çerçevesinde fiyatlar mümkün olan en makul seviyede belirlenmektedir.” şeklinde açıklamada bulundu.

 

 

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

 

 

Doğalgaz fiyatlarının belirlenme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, “4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun perakende satış tarifelerine ilişkin ll’inci maddesinde; “Dağıtım şirketinin birim gaz alım fiyatı, birim hizmet bedeli, amortisman bedelleri ve diğer faktörlerden meydana gelecek olan perakende satış fiyatları ve tarife esasları Kurumca (EPDK) belirlenir. ” hükmü yer almakta olup mezkur hükme göre şehir içi dağıtım şirketlerinin abonelerine yaptıkları satışlarda uygulanmakta olan perakende satış fiyatları, birim gaz alım bedeli ve sistem kullanım bedelinden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden “sistem kullanım bedeli” EPDK tarafından aylık TÜFE oranları dikkate alınarak belirlenirken, perakende satış fiyatının diğer faktörü olan “birim gaz alım bedeli” ise toptan satış şirketlerinin dağıtım şirketlerine uyguladıkları toptan satış fiyatına göre belirlenmektedir.” dedi.