5 şehir hastanesini Danimarkalı şirketin işletmesine tepki!  ‘Sağlık hizmeti ‘Yabancı’ insafına bırakılamaz’

5 şehir hastanesini Danimarkalı şirketin işletmesine tepki! ‘Sağlık hizmeti ‘Yabancı’ insafına bırakılamaz’
25 Haziran 2021 11:56

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız Sağlık Bakanlığının cevaplaması istemiyle sorular sorarak “Sağlık Hizmeti “Yabancı” İnsafına Bırakılamaz” dedi.

 

Fotoğraf: Rönesans Holding
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız yazılı bir açıklama yaparak Şehir Hastenelerinin Danimarkalı bir firmaya devredilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

 

Bacaksız yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi;

 

Sağlık Bakanlığı ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanelerini inşa eden ve işleten Rönesans Grubu’nun, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities’e devrettiği kamuoyuna yansımıştır.

Bilindiği üzere şehir hastanelerinde temel sağlık hizmetleri dışında kalan laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri, yemek, danışmanlık, otopark gibi hizmetler şehir hastanelerini yapıp işleten şirketler tarafından yürütülmektedir. Satışın ardından şehir hastanelerinde hangi birimler Danimarkalı şirket tarafından yönetilecektir? Sağlık Bakanlığı bu devir işleminin neresindedir?

Yıllardır şehir hastanelerinin “rant” aracı olduğunu söylediğimizde, sesimize kulak tıkayanlar, şehir hastanelerinin bir halk sağlığı sorunu olduğunun farkına daha ne zaman varacaktır?

Yıllardır yandaş şirketler, şehir hastaneleri üzerinden cebini doldurmuş, şimdi de yabancıya satarak kârına kâr eklemekte; bedelini halkımız, dövize endeksli kira giderleri, hasta garantileri ve özel sektörün insafına bırakılmış hizmet bedelleri ile ödemektedir. Üstelik halkın parasını, ülkemizin gelecek 25 yılı ipotek altına alan şehir hastaneleri, şimdi de ulusal özelliğinden tamamen koparılmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin ne denli stratejik önem taşıdığı pandemi döneminde bir kez daha anlaşılmıştır. Yerli aşı üretemeyişimizin, dışardan aşı bekleyişimizin bedeli insan yaşamı olmuştur. Sağlık hizmetleri; bırakın yabancı şirketlere bırakmayı özel sektörün insafına bırakılamayacak kadar yaşamsaldır. Sağlığın piyasalaştırılması, hastanın müşteriye dönüştürülmesi ve bunun yabancı şirketler üzerinden yapılması kabul edilemez.

Şehir hastanelerinin sözleşmeleri ivedilikle feshedilmeli, Sayıştay tarafından tespit edilen kamu zararları tahsil edilmeli ve şehir hastaneleri kamu yararı da gözetilerek kamulaştırılmalıdır. Sağlıkta piyasalaşmaya son verilmeli, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu, halkçı sağlık politikaları uygulanmalıdır.