4. yargı reformu paketinde neler olacak?

4. yargı reformu paketinde neler olacak?
22 Mayıs 2021 16:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” sözlerinin üzerinden 6 ay, insan hakları eylem planının kamuoyuna ilanının üzerinden 2 ay geçtikten sonra ilk somut adım atıldı. Erdoğan’ın, “yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz” dediği yeni teklif için çalışma başladı.

 

 

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, AKP yetkililerinin üzerinde çalışılan taslakta ölçüsüz, tartışmalı tutuklama ile ilgili konular, çocuk mahkemelerindeki yargılamalarda yaşanan sorunlar, cezaevlerindeki bebekli annelerin durumu ve vergi usul kanunundaki ceza maddelerinde kimi iyileştirmeler içeren düzenlemeler yer alacak.

 

 

Tutuklama sürecindeki sorunlarla ilgili düzenleme yapılacak

 
Yargı Strateji Belgesi’nde, “Özgürlük ve güvenlik hakkını etkileyen, gözaltı, tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin mevzuat ve uygulama gözden geçirilerek, ölçülü bir şekilde uygulanması yönünde değişiklikler yapılacak ve tedbirler alınacak” denildi. İnsan Hakları Eylem Planı uygulama takviminde de 3 aylık süre içinde azami tutukluluk süresine ilişkin hükümlerin, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı düzenlenmesi, sulh ceza hâkimliklerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getirilmesi, tutuklamada ölçülülük ve orantılılık ilkeleri doğrultusunda, katalog suçların kapsamının daraltılması gibi hedefler yer aldı. Katalog suçlarda tutuklamanın “somut delile” dayanması gibi bu konuda da hedefler doğrultusunda kimi düzenlemeler yapılması bekleniyor.

 

 

Cezaevindeki bebekli anneler için düzenleme hazırlığı

 
Çalışmada yer alan bir yetkiliye göre taslaktaki önemli düzenlemelerden biri cezaevindeki bebekli annelerle ilgili olacak. Yetkililer çocuklu annelerle ilgili mevcut düzenlemenin uygulanmasında zafiyetler olduğunu, bunun giderilmesi için adli kontrol sınırlarının genişletilip daha da netleştirilebileceğini ifade etti. Bu şekilde mahkemeler arası uygulama farklarının da ortadan kaldırılması hedefleniyor.

 

 

Vergi usul kanununda iyileştirmeler yapılacak

 
Teklif hazırlığında yer alması planlanan düzenlemelerden biri de vergi usul kanunundaki ceza maddelerinde iyileştirmeler olacak. Buna göre vergi suçunun her yıl için ayrı ayrı oluşması yerine tek suç kabul edilerek zincirleme suç hükümlerinin uygulanması yönünde değişiklikler planlanıyor.

Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının boşanılan eşe karşı işlenmesi de “nitelikli haller” arasına dahil edilerek boşandığı eşini öldürenlerin de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesinin önü açılacak. Teklifin Meclis tatile girmeden önce yasalaşması planlanıyor.