2013 zamlarla geliyor

2013 zamlarla geliyor
5 Kasım 2012 14:03

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, Ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,80 oranında artış gösterdi.
  Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranındaki TÜİK’in
üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı’nın, 2013
oranını da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza
tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Kanunlarda, Bakanlar Kurulu’na da belirli limitler içinde bu tutarlarda
değişiklik yapma yetkisi tanınıyor.

Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV),
damga vergisi, çevre ve temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi
cezaları, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yüzde 7,80 oranında artacak.

AA muhabirinin hesaplamalarına göre, bu durumda 1-3 yaş grubunda yer
alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen
480 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 517 liraya çıkacak.
Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin
vergisi de 768 liradan 828 liraya yükselecek.

Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar
arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga
vergisi 37,19 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 13,09 lira
olarak uygulanacak.

Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport
harcı yeni yılda 117,60 liradan 126,77 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü
belgesi harcı 312,72 lira olacak.

EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİ DE YÜKSELİYOR

Bu arada, emlak vergisine tabi değerler ise 2013 yılında yeniden
değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Veraset ve intikal
vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme
oranı kadar artacak.

Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması
durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve
alınmamasının cezası 194 liraya çıkacak.

Bakanlar Kurulu’nun var olan yetkisini kullanmaması halinde 2013
yılı başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:

ESKİ VE YENİ RAKAMLAR (TL CİNSİNDEN)

Usulsüzlük Cezaları

-Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması 180 -194

1. derece usulsüzlük cezası

-Sermaye şirketleri için 105 – 113

-Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 66 – 71

-ikinci sınıf tüccarlar için 33 – 36

-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve
yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu
listesi…vs bulundurulmaması 180 – 194

-Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccartalara kesilecek özel usulsüzlük cezası 1.170 – 1.261

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)

Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)

-1300 cm3 ve aşağısı 480 – 517

-1301-1600 cm3 arası 768 – 828

-1601-1800 cm3 arası 1.352 – 1.457

-1801-2000 cm3 arası 2.129 – 2.295

-2001-2500 cm3 arası 3.194 – 3.443

-2501-3000 cm3 arası 4.452 – 4.799

-3001-3500 cm3 arası 6.780 – 7.309

-3501-4000 cm3 arası 10.658 – 11.489

-4001 cm3 ve üstü 17.443 – 18.804

Motosikletler (1-3 yaş)

-100-250 cm3 arası 92 – 99

-251-650 cm3 arası 189 – 204

-651-1200 cm3 arası 480 – 517

-1201 ve üstü 1.159 – 1.249

Minibüs (1-6 yaş) 576 – 621

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş)

-Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.449 – 1.562

-Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.320 – 2.501

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş)

-1.500 kg’a kadar 518 – 558

-5.001-10.000 kg arası 1.739 – 1.875

-10.001-20.000 kg arası 2.088 – 2.251

-20.001 kg ve üstü 2.612 – 2.816


HARÇLAR (Y. Değerleme kadar)


Pasaport harçları

-6 aya kadar olanlar 80,50 – 86,77

-1 yıl için olanlar 117,60 – 126,77

-2 yıl için olanlar 191,90 – 206,86

-3 yıl için olanlar 272,40 – 293,64

-3 yıldan fazla süreliler 383,85 – 413,79


Yargı harçları

-Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 9,85 – 10,61

-Asliye ve idare mahkemesine başvuru 21,15 – 22,79Yabancılara çalışma izin belgesi

-1 yıl süreli çalışma 137,65 – 148,38

-3 yıla kadar çalışma 414,20 – 446,50

Sürücü belgesi harçları

-A, F ve H sınıfı sürücü belgesi 96,35 – 103,86

-B sınıfı sürücü belgesi 290,10 – 312,72

-Uluslararası sürücü belgesi 193,40 – 208,48

-Diğer sürücü belgeleri 483,80 – 521,53

Avcılık belgesi

-Avcılık derneklerine dahil olan 117,85 – 127,04

-Dahil olmayanlar 128,80 – 138,84

Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 537,85 – 579,80

Silah bulundurma 860,50 – 927,61


DAMGA VERGİSİ

-Makbuz senedi 12,15 – 13,09

-Rehin senedi 7,20 – 7,76

-Yıllık gelir vergisi beyannameleri 34,50 – 37,19

-Kurumlar vergisi beyannameleri 46,10 – 49,69

-KDV beyannameleri 22,85 – 24,63

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (Y. Değerleme kadar)

-Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isebat eden miras hisselerinde istisna 130,589 – 140,774

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 – 3.245

-Para ve mal üzerine düzenlenenyarışma ve çekilişler ile şans oyunları hasılatından 3.010 – 3.245

TRAFİK CEZALARI

-Kırmızı ışıkta geçme 154 – 166

-Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada 650 – 701

İkinci yakalamada 814 – 877

-Hız sınırlarını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 154 – 166

-Yüzde 30’dan fazla aşanlar 319 – 344