Yargı reform paketi Resmi Gazete’de

Yargı reform paketi Resmi Gazete’de
24 Ekim 2019 08:18

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yorumlar

Yorumlar