Yabancı uyruklu eşten boşanma olayları nasıl gerçekleşir?

Yabancı uyruklu eşten boşanma olayları nasıl gerçekleşir?
31 Ağustos 2018 11:36

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin kararıyla evlilik akdini sonlandırmaları mümkündür. Bir tarafın Türk vatandaşı bir tarafın yabancı uyruklu, iki tarafından yabancı uyruklu, iki tarafında mülteci ya da taraflardan bir tanesinin mülteci olduğu bir evliliğin sonlandırılmasına dair talep söz konusu olması halinde, evliliği sonlandırmak isteyen tarafın, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

 

İki Taraf Da Yabancı Uyrukluysa

 

Yabancı uyruklu eşten boşanma olaylarında iki tarafın da yabancı uyruklu olması ve uyruklarının aynı olması halinde, çiftin durumu Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde fakat kendi ülkelerinin kanunlarıyla değerlendirilir. İki tarafın da yabancı uyruklu olması fakat uyruklarının farklı olması gibi bir durum söz konusu olduğunda ise müşterek mutat mesken hukuku olarak tabir edilen yani çiftin fiilen birlikte oturdukları ülkenin hukuku uygulanmaktadır. Bu taraflardan bir tanesinin Mısırlı diğerininse Suriyeli olduğu ve Türkiye’de ikamet ettikleri bir vaka örneğinde, evliliklerine dair kararın Türkiye hukukuna göre karar verileceği anlamına gelmektedir.

 

i1

 

Taraflardan Birden Çok Vatandaşlığı Varsa

 

Taraflardan birinin birden çok vatandaşlığa sahip olması ve bu vatandaşlıklardan bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olması halinde, Türkiye’ de açılacak bir boşanma davasında Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır. Fakat Türk olan eşin diğer uyruğunun Türk vatandaşı olmayan eşle aynı olması halinde, evlilikleri hakkındaki karar yaşadıkları ülkenin kanunlarına göre karar verilir. Eşlerin her ikisinin de birin üzerinde vatandaşlığı bulunuyorsa ve bu vatandaşlıkların tamamı yabancı ise daha fazla ilişkilenilen devlet hangisiyse onun kanunları esas alınır. Yabancının boşanması durumlarında mutlaka bir avukattan hukuki destek alınmasını öneriyoruz.

 

Yabancı Uyruklu Birinin Türk Vatandaşından Boşanması

 

Yabancı uyruklu bir kişiyle bir Türk vatandaşının evlilik akdini noktalamak için Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerine başvuruda bulunmaları halinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukuna göre karar verilir. Yabancı uyruklu eş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunmuşsa, boşanma gerçekleştiği takdirde başvurusu geçersiz kabul edilmektedir. Fakat kazanılan vatandaşlık boşanma yoluyla kaybedilmez. Bu, bir Türk vatandaşıyla evlenip, bu evliliği üç yıl sürdürdükten sonra Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak için başvuruda bulunmuş ve başvurusu kabul edilip, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş birisinin, Türk vatandaşı eşiyle olan evlilik akdinin noktalanması halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetmediği anlamına gelmektedir. Ayrıca evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde  ise yabancı evlenmede iyiniyetli ile Türk Vatandaşlığına muhafaza eder.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar