Vefasızlığın kitabı çıktı!

Vefasızlığın kitabı çıktı!
19 Mart 2018 09:41

TBMM, “Meclis-i Mebusan’dan Günümüze Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı” adlı kitap çıkardı. Meclis’in tarihini de anlatan kitapta, Meclis-i Mebusan’ı açan Padişah Abdülhamit’in adı 2 kez geçerken, Meclis’in kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün adı hiç anılmadı.

 

 

Ali Ekber Ertürk / Sözcü

 

 

İlk baskısı Ağustos 2017’de yapılan kitaba önsöz yazan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis-i Mebusan’ı açan Sultan Abdülhamit’e değinirken, Atatürk’ü unuttu…

 

 

ÖNSÖZÜ KAHRAMAN YAZDI

 

 

Kahraman önsözünde, “II. Abdülhamid Han tarafından 23 Aralık 1876 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edilmiş ve Meşrutiyet dönemine geçilmiştir. Böylece halkın da yönetime katılmasını sağlayacak olan bir Meclis kurulmuştur” diye yazdı. Kahraman, TBMM’nin de açılışına değindi ancak Atatürk’ün adını anmadı. Kahraman, TBMM’nin kuruluşu için ise şunları yazdı: “23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile başlayan yeni dönemde ‘Hâkimiyet milletindir’ ilkesi benimsenmiştir. Millî egemenliğin tezahürü olan Birinci Meclis, zor koşullarda ve çok az sayıda çalışanı ile büyük gayret göstererek yasama faaliyetlerini ifa etmiştir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, Ankara’da bulunan okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenciler, Kavanin birimi ile diğer birimlerde görev yaparak büyük emek sarf etmişlerdir.”

 

 

Skandal kitabın içeriğinde de TBMM’yle ilgili bilgiler verilirken, Meclis’i açan Atatürk ve silah arkadaşları da yer almadı.

 

 

MEMURLARA YER VERİLDİ

 

 

Kitapta, “23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Büyük Millet Meclisi zor koşullar altında görevini yapmaya çalışmıştır. Birinci Meclis’in memurları oldukça az bir sayı ile görevlerini en iyi şekilde yapmak için büyük bir emek sarf etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

ataturk-s13

 

Fotoğrafını koyup altına bu yazıyı yazdılar

 

 

Meclis’in yasama faaliyetlerinin anlatıldığı kitapta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Birinci Meclis’te konuşurken çekilen üstteki resmine yer verildi. Oturumu İsmet İnönü yönetiyordu. Ancak fotoğraf altındaki bilgide, Kurtuluş Savaşı’nın iki kahramanı adeta yok sayıldı.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar