Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?

Varis Tedavisi Nasıl Yapılır?
18 Aralık 2019 11:39

Varis tedavisi ameliyat, mikroflebektomi, skleroterapi, köpük, lazer, ve radyo frekans gibi tekniklerde tedavi edilmektedir. Bu yazımızda varis tedavisi için kullanılan yöntemler avantaj ve dezavantajları ile ele alınacaktır.

 

 

Varis Ameliyatı

 

 

Ameliyatlı tedavide sorunlu damar kesilerek vücuttan çıkarılmaktadır. Bunun için büyük bir kesi yapılmaktadır. Bu nedenle tedavi sonrasında dikkat çekici bir iz kalmaktadır. Ayrıca uzun birde iyileşme süreci gerekmektedir. Varis tedavileri arasında en dezavantajlı olan ameliyat seçeneğidir. Uygulaması zor, hasta konforu düşük ve maliyetli bir tedavidir. Bu nedenle varis ameliyatı her geçen gün güncelliğini kaybetmektedir.

 

Lazerle Varis Tedavisi

 

Lazerle varis tedavisi ameliyatsız tedaviler arasında ilk geliştirilendir. Lazerle tedavi cilt üzerinden ve damar içinden  ( Endovenöz Lazer Ablasyonu (EVLA))  olmak üzere 2 farklı yolla uygulanmaktadır.

Cilt Üzerinden Lazer Tedavisi

Lazer cihazı ile cilt üzerinden uygulanan tedavi yalnızca kılcal damar çatlamaları için uygulanmaktadır. Orta ve büyük ölçekli damar genişlemelerinde cilt üzerinden uygulanan tedavi yetersiz kalmaktadır.

Lazerle tedavide sorunlu kılcallar lazer ışını ile yakılır. Bu sayede kalıcı olarak tedavi edilmiş olur.

 

Endovenöz Lazer Ablasyonu (EVLA)

 

Damar içi uygulama yalnızca büyük boyutlu damarlara uygulanabilmektedir. Kılcallar için uygun bir teknik değildir.

Ultrason yardımı ile damarın haritası çıkartılır. Ardından sorunlu damara katater ( cerrahi tel) sokulması için cilt üzerinden uygun bir noktaya küçük bir kesi açılır. Katater ile damar içerisinde ısı verilir. Bu sayede istenen sorunlu damarlar lazer ışını ile tahrip edilerek kapatılır. Yani tedavi edilir. Uygulama tedavi yapılacak damarların yoğunluğuna göre 15-30 dakika arasında değişmektedir.

 

 

Radyo Frekansla Varis Tedavisi

 

Uygulama mantığı lazer tedavisi ile aynıdır. Cilt üzerinden ve damar içinden  ( Endovenöz Radyofrekans Ablasyonu ) olmak üzere iki farklı yolla uygulanır.

Uygulama basamakları ve uygulama alanları lazer ile aynıdır. Tek fark cihazların yaydıklarını enerjilerin farkıdır.

 

 

İlaçla Varis Tedavisi

 

 

İlaçla varis tedavisi skleroterapi, köpük ve mikro skleroterapi olarak 3 gruba ayrılmaktadır. Aslında 3 tedavi tekniğinde de kullanılan etken madde ve uygulanışı aynıdır. Ancak kullanım alanlarında farklılık görülmektedir.

İlaçla varis tedavisinde amaç sorunlu damarın içerisine ilaç enjekte edilerek damarın kalıcı olarak kapatılmasıdır. Bu sayede varis ve varise bağlı olarak ortaya çıkan şikayetler tedavi edilmektedir.

 

 

Skleroterapi – Mikro Skleroterapi – Köpük Tedavisi

 

 

İlaç sıvı halinde enjekte edilir ise bu tedaviye skleroterapi adı verilmektedir.  Küçük boyutlu damarlarda skleroterapi tekniği tercih edilmektedir.

İlaç çok ince uçlar yardımı ile sıvı formda enjekte edilirse buna mikro skleroterapi ismi verilmektedir. Genellikle yüz bölgesinde ortaya çıkan kılcalların tedavisi mikro skleroterapi tekniği ile yapılmaktadır.

Büyük boyutlu damarlarda daha az etken madde ile daha fazla alana etki edebilmesi için ilaç hava ile tepkimeye sokularak köpük formuna getirilir. Köpük formunda olan etken madde geniş damar yüzeylerinde daha etkili bir şekilde yayılmaktadır. İlaç köpük formuna getirilerek kullanıldığı için işleme köpük tedavisi ismi verilmiştir.

İlaçla tedavi klinik ortamında dakikalar içerisinde uygulanabilir. Bölgesel uyuşturmaya bile ihtiyaç duyulmadan uygulanabilir. Tedavi sonrasında özel bir bakım ya da uygulama gerekmez. Yalnızca bazı hastalarda doktorun gerekli görmesi durumunda kısa bir süre varis çorabı kullanımı önerilebilir.

İşlemde herhangi bir kesi yapılmaması sayesinde tedavi sonrasında hiçbir iz kalmaz. Bu sayede hem varisin neden olduğu sağlık şikâyetleri hem de görsel şikâyetler ortadan kalkmış olur.

Kesi, dikiş gibi uygulamalar olmaması sayesinde hasta tedavi sonrasına aynı gün içerisinde sosyal hayatına dönebilir.

 

 

Yapıştırma Tekniği

 

 

Yapıştırma tekniği ilaçla varis tedavisi kadar kolay uygulanabilen bir diğer ameliyatsız tedavi seçeneğidir. Mantık olarak da ilaçla tedavi ile benzerdir.

Yapıştırma tedavisinde damarın içerisine damarın yapışmasını sağlayacak bir etken madde katater yardımı ile enjekte edilir. İşlem için bölgesel uyuşturma yapılması yeterlidir.

Damarın yapıştırılması sayesinde kirli kan damarda birikemez. Bu sayede varis ve varise bağlı olarak ortaya çıkan şikayetler engellenmiş olur.

Uygulaması pratik bir tedavidir. Varis yoğunluğuna göre 10 15 dakika kadar kısa bir sürede uygulanabilir. Sonrasında hasta sosyal hayatına dönebilir.

 

 

Mikro Flebektomi Tekniği İle Varis Tedavisi

 

 

Varis tedavisinde cerrahi müdahale uygulayanların sayısı yok denecek kadar azalmıştır. Uygulayanlar ise cerrahi operasyonu minimal kesi ile yapma yoluna gitmektedir. Bu tür minimal kesi ile yapılan operasyonlara mikro cerrahi ismi verilmektedir.

Varis tedavisi için uygulanan mikro cerrahi tedavi ise mikro flebektomidir.

Tedavide amaç küçük kesiler(delikler) açılarak sorunlu damarların o küçük kesinden çıkarılmasıdır. Açılan delikler dikiş gerektirmeyecek düzeyde küçük olduğu için herhangi bir iz kalma sorunu bulunmaz. Deliklerin tedavi sonrasında bantla kapatılması yeterlidir.

Mikro flebektomi tedavisi lokal anestezi altında 2-3 cmden daha büyük ve belirgin damarlar için uygulanmaktadır. Küçük boyutlu ve kılcal damarlar için uygun bir tedavi tekniği değildir.

Ameliyata kıyasla oldukça avantajlı bir tekniktir. Hastane ortamına gerek kalmadan sadece lokal anestezi ile küçük delikler açılarak uygulanabilir. Ayrıca tedavi sonrasında ameliyatta olduğu gibi iz kalmaz. Bu sayede hem sağlık açısından hem de estetik açıdan hastalar için avantajlı bir yöntemdir. Ancak her varise uygulanamadığı için uygulama alanı kısıtlıdır.

https://www.ideatip.net/varis-tedavisi-nasil-ve-hangi-yontemlerle-yapilir

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar