Türkler ve Türk Ordusu

Türkler ve Türk Ordusu
17 Temmuz 2016 16:32

Türkler ve Türk Ordusu hakkında, siz değerli okuyucularımızla beraber olacağız.

 

 

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

 

HALKIN HABERCİSİ AİLESİ OLARAK, ÖNCE TÜRK MİLLETİNE GEÇMİŞ OLSUN DER. HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞAN VATAN ŞEHİTLERİNİ VE VATANDAŞLARIMIZA, ALLAH’TAN RAHMET DİLER. EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYOR, KAHRAMAN TÜRK MİLLETİNİ VE FEDAKAR ORDU MENSUPLARINI KUTLUYORUZ.

 
”innalillahi ve inna ileyhi raciun” Allah, bir daha böyle acı olayları göstermesin.

 

 

Ey Yüce Türk Milleti!

 
Tür ordusu, Cumhuriyet’in kurulmasından bu yana yurdumuzu iç ve dış tehditlere karşı savunmakta, toprak bütünlüğümüzü ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak görevini başarıyla sürdürmektedir.

 

 

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Ulu Önder Atatürk’ün ”Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” kavramından hareketle, barış ve istikrarın bölgesel yayılmasında etkin bir rol oynamaktadır.

 

 

Ordu-Millet bütünleşmesinin en güzel örneklerini tarih boyunca bugün veren Türk Milleti, askerlik kültürüyle de dünya Ordularına çok çeşitli etkiler yapmıştır.

 

 

15/Temmuz Cuma günü bazı ihanet şebekeleri, ülkemizde, Ekonomik ve anarşik terör yaratma hayalinde olup, Cenab-ı Allah’a binlerce defa şükürler olsun ki, hayalleri kursağında kaldı. Bazı sanayi ötesi toplum ülkeleri, bu tür faaliyetlerle Türk kamuoyunun dikkatlerini dağıtıp, Türkiye’nin protein deposu olan başta Harran, Konya, Çukurova ve Diyarbakır ovalarını ele geçirme oyunlarıdır. Bir örnek verelim: Libya da ağaçlar meyve vermeye başlayınca (Buğday yetişince) Libya’nın akibetini gördük. Türk Milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün varlığı, tarımda reel sektörün gelişmesi ve yenilikler yapılmasına bağlıdır. Ayrıca %100 Yerli sermaye tarafından üretilen ürünlere ilgi göstermek, hem demirbaş sadakadır, hem de Vatana sahip çıkmada stratejik önem taşımaktadır. Libya da ki sistemin Türkiye üzerinde de oynama hayalleri yapılıyor ama, Türk Milleti bu oyunlara Allah’a şükür izin vermedi. İç ve dıştaki ihanet şebekelerinin bu stratejik planları tutmadı ve hiç bir zaman da tutmaz.

 

 

Allah’a binlerce defa şükürler olsun ki, Büyük Türk Milletini Kahraman Askerine düşman ettirme oyunlarının gerçekleşme planı tutmadı. İhanet şebekesi bazı ülkeler iyi bilmelidirler ki, Türk Milleti doğuştan Askerdir. Her zaman, Askeri kucaklamıştır. Bundan sonra da Asker sivil kucaklaşması devam edecektir.

 

 

15 Temmuz Cuma günü, ekonomik-Anarşik terörün zulüm etmesinin baş sebebi nedir? 1965 yılında Adalet partisinin tek başına iktidara gelmesi ile dini siyasete alet edip, arka bahçe olarak kullanmaları sebep olmuştur. 1975 Yılında kurulan birinci MC Hükümetinin Bayındırlık Bakanı Fehim Adak, 1984 yılında İbrahim Kirazoğlu, Cahit Dalokay, Feyzullah Değerli, Numan Aladağ, Fehim Adak, Ankara İzmir caddesi Anadolu külübünde bir akşam yemeği yedik. Fehim Adak, dedi cemaatçıların yüzünden günah işlemeye vesile oldum, Allah günahlarımı affetsin. Kirazoğlu nasıl dedi: İbrahim ağabey İbrahim ağabey; şuna şu ihaleyi ver bizim cemaatten, şunu şu göreve getir bizim cemaatten diyerek kıramıyacağım kişileri devreye sokuyorlardı. Ayrıca bu talebinizi yerine getiremeyeceğim deyince de, bizim şu kadar oyumuz var tehdidinde bulunarak, Başbakan Süleyman Demirel Beyden talimat verdiriyorlardı. En üst düzey bürokratım, o cemaatin kontenjanından dı. Dikkat çekmeyen küçük ihaleleri o cemaatin iş adamlarına veriyordu diye dert yandı. Kirazoğlu, Değerli ve Dalokay o cemaat, intikam peşinde ve bunlar her zaman, Türkiye’nin baş belasıdır diyerek Fehim Adak’ı teselli ettiler.

 

 

İşbaşında ki, icra organları, işi ehline vermezlerse, Milli duygu ve dürüstlük mesajını vererek, her şeye emredersin efendim diyeni, menfaatler müşterektir ahlakı ile hareket edenlere görev ve sorumluluk verilirse, Allah korusun daha çok 15 Temmuz’ları yaşayacağımızın endişesini taşıyorum! Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde aday olup, seçilebilecek sıralamada yer almak için, menfaatler müşterektir ahlakına dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca ruhunda Milli duygu ve düşünceyi taşıyormuş mesajını verip, siyasi partilere bizim cemaatin şu ….. şehir de şu kadar oyu vardır. Böylece akrabalar hem Milletvekili, hem de Belediye Başkanı oluyorlar. Siyasi parti genel başkanları, bir avuç oy için bu iki yüzlülük oyunların farkında değiller mi? Allah korusun, bu görmemezlikler, bugün yaşadığımız olaylara pirim vermiş olunmuyor mu? Bu riyakarlılığı yapanlar, hiç bir zaman, insan ve Müslüman olamazlar. Vatana ihanet edenlerin ta kendileridir.

 

 

Büyük Türk Milleti, el birliği ile Askeri, sivili, Hükümeti ve tüm sosyal dilim kuruluşları ile aynı duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Cuma günü dış güçlerin uzantısı bir avuç haine haddini bildirmiştir. Aynı duygu ve heyecanlarla, yolsuzluk yapanlara da tepki gösterilmelidir ki, Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozma hayalinde olan ”İhanet şebekeleri” boyun ölçüsünü alsın ve bir daha da ki, bu tür çirkin olaylar meydana gelmesin. Zamanın Maliye Bakanı (Başbakan Yardımcısı) Mehmet Şimşek diyor ki: ”Yolsuzluk yapanın Allah belasını versin.” bu özdeyişe, ”Yolsuzluk yapana göz yumanın da, Allah belasını versin” özdeyişini ilave edersek, Şimşek’in özdeyişi tamamlanmış olmaz mı?

 

 

İdarecilerimiz: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in şu hadis-i şeriflerine dikkat etsinler!

 
”Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğüyle anın da halk, ondan çekinsin.”
”Düşmanla buluşmayı istemeyin, fakat buluşunca da dayanın artık.”
”Zalim olduğunu bile-bile birisine yardım eden kişi, gerçekten de Müslümanlıktan çıkmıştır.”
”Bir iş, ehli olmayana verildi mi kıyameti bekle artık.”
”Kim bir Zalime yardım ederse Allah, o zalimi ona musallat eder.”

 

 

 

Türk Ordusu, Türk Ulusu kadar bir geçmişin sahibidir. Kahraman Türk Ordusunun, daha bir benzeri olmayan geçmişi ile, özellikle tarihimizde, bizi öteki uluslardan ayıran tarihimiz ve vazgeçilmez Milli geleneklerimizdir.

 

 

Devlet sınırları içinde hür ve bağımsız yaşamayı sağlayan, İstiklale göz dikenlere karşı Vatan bütünlüğünü, işte bağımsızlık ve düzen düşmanlarına karşı kanunlar çerçevesinde toplumun birlik ve bütünlüğünü koruyan Kahraman Türk Ordusu’dur.

 

 

Kahraman Türk Ordusu, tarihin belgelediği gibi, Vatan ve Ulus çıkarlarını değerlendirmede her zaman gösterdiği fevkalade isabetle ulusal karekterini, Büyük Türk Milletinin insanları sevme görüşü, ahlak ve uygarlığını temsildeki yeterliliği ile yüksek uygarlık vasfını ispatlamıştır. Kahraman Türk Ordusu Vatan savunmasındaki fedakarlığı, eşine az rastlanan yiğitliği, deha derecesindeki stratejisi ve yalnız Türk’e özgü olan savaş azmiyle binlerce yıllık yaşamı boyunca Türk’ün yeryüzünde ”Efendi Ulus” olarak devamlılığını sağlayan ulusal bir eleman olmuştur. Türk Ordusu, başka ulusların Ordularından farklı olarak, insanlık çapında başka bir görevi daha yerine getirmeye çalışmıştır. Bu görev, tüm insanlığı özgürlük Bayrağı altında toplamak, yer yüzünde Türk töresinden oluşan tek bir hukuk sistemi kurmak ve insanları Adalet duygusuna dayanan bir idare mekanizmasıyla yönetmek idealidir.

 

 

Yiğit Türk Mehmetçiği’nin uğrunda seve seve canını verdiği bu ülkü, Türk dünya görüşü, psikolojik ve insancıl anlamda, Türk ulusal vicdanında hızını asla yitirmeyen bir evrensel Adalet ve hukuk sistemi kurulmasını amaç edinmiştir. Türkler, ulaşabildikleri her yerde, dünyanın dört bucağında ızdırab çeken, ezilen, horlanan milyonlarca kişiyi korumuş, oralarda hak ve Adaletin temelini atmıştır. İşte bu nedenle Türk yöneticileri hemen her ölçüde kurtarıcı olarak karşılanmışlardır.

 

 

DEMOKRASİ:

 
Türk milletinin politikada bağlı olduğu rejim demokrasidir. Türk milliyetçiliğinde demokrasi o kadar tabii bir sonuçtur ki, dile, dine,ahlaka, Haram yememeye, vicdan muhasebesi yapmaya, hak ve hürriyete, şahsiyete en üstün içtimai değerler olarak bakan bir fikirler topluluğunda politik görüş başka bir türlü zaten olamazdı.

 

 

Gerçek siyasi demokrasiyi tamamlayan iktisadi demokrasidir. Bir ülkede gerçek demokrasiden bahsedebilmemiz için, ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. Siyasi partilerin varoluşuna gerçek demokrasi vardır diye bahsedilemez. Yukarıda sıralanan tarihi ve içtima-i imkanların en iyi şekilde korunduğu ve uygulandığı tek idare şeklidir.Bu sebeple Türk milliyetçiliği ve iktisadi demokrasidir. Türk Milleti, anayasayı, kanunları, parlamentosu, seçim sistemi ve öteki kuruluşlarıyla demokrasinin daimi savunucusu olmuş ve olacaktır.

 

 

ŞAHSİYET:

 
Türk Milletinin önemli elemanlarından biri de şahsiyettir. Bu, insanı haysiyetli yapan etkenlerden ilkidir. Ancak şahsiyeti inatçılıkla karıştırmamak gerektir.

Türk tarihi ve geleneklerinde şahsiyet, Türk eğitim ve öğretim müesseseleri ve ulusal terbiye vasıtasıyla elde edilen Milli kültürün kişisel şahsiyeti tamamlayarak Türk Milletini öteki milletlerden ayrı, seçkin ve üstün başarılarla Zaferler kazandıran Milli şahsiyettir.

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağına sahip çıkmak, Vatan sevgisinin ta kendisidir. Türk Milletinin temel haklardan asla mahrum edilmesini ve bağımsızlığın huzur verici havasından her vatandaşın faydalanmasını Milli bir görev sayar.

 

 

İŞTE TÜRK ASKERİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ:

 

 
”Komutan haysiyet sahibi olmalıdır. O şerefi için düşmana karşı koyar ve intikamını almadan ondan yüz çeviremez.”
”Komutan için dört meziyet vardır. Doğru sözlü olmak, Cömertlik, Cesaret ve Savaş bilgisi.”
”Şeref duygusu ile insan düşmanını darma dağın eder, harpte ilk önce şerefsiz kimseler kaçar.”
”Düşmanın küçüktür diyerek ihmalcı olma, onu daima kendinden kuvvetli olarak gör ve ona göre tedbir al.”
”Düşmanın varsa, onu ihmal etme; düşmana karşı düşmanca hareket et; iyi huylu insana karşı daha yumuşak huylu ol.”
”Düşman biricik de olsa, onun zararı bindir; binlerce dostun olsa bile, daima bir tanesi eksiktir.”
”Düşman harekete geçerse, sende ona göre hareket et; durma, hazır durumda onun her harekatını karşıla.”
”Bir akıllı insan gördüm, az konuştu. Fakat ”çok konuştum” diye yıllarca pişman oldu.””İnsan düşmandan fayda görmemiştir; eğer görmüş ise, bu ancak kendi becerisi sayesinde olmuştur.” (Doruk dergisi Ağustos 1976)

 

 

 

İşte ruhunda Vatan sevgisini taşımak ve sahip çıkmak budur…

 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, cümle Vatan şehitlerini ve 15 Temmuz Cuma günü hayatını kaybedenleri Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Cenabı Allah, yaralılara acil şifalar versin.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
15 Temmuz iktisadi demokrasi için başlangıç olsun!
Türk ahlakı ve demokrasi