Türkiye’nin yakın siyasal geleceğine ait önemli bir not

Türkiye’nin yakın siyasal geleceğine ait önemli bir not
22 Haziran 2017 09:35

Sevgili okurlarım, bu makaleyi tarihe not düşmek ve çok yakın siyasal geleceğimize ait önemli bir hususu belleklerde bir yurttaş olarak tazelemek ve sürdürülebilir hale getirmek için yazıyorum.

 

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Bilindiği gibi cumhurbaşkanı T.C. Anayasası’nın 101. maddesine göre ”Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından…seçilir” hükümleri gereğince seçilir.

 

 

Bu hususu belirttikten sonra şimdi esas konumuza geçebiliriz.

 

 

Yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun anımsayacağı gibi RTE Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendisinin yükseköğrenim görmediğine dair çok ciddi iddialar ortaya atılmış, üniversite diplomasının sahte olduğu somut kanıtlarla kamuoyuna sunulduğu halde buna hukuk yoluyla itiraz edilmediği gibi, bir açıklamada dahi bulunulmamıştır.

 

 

”Sükut ikrardandır” gerçeğini de anımsatarak RTE’nin yükseköğrenim yaşamına ait ne bir arkadaşı çıkıp açıklama yapmış, ne de okuduğunu iddia ettiği yüksekokulun yıllıklarında adı sanı geçmektedir.

 

 

Kamuoyuna gösterilen ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi çıkışlı, 1981 tarihli hiçbir yetkilinin imzası olmayan-gelecekte yargılanma korkusundan rektör ve dekan imzalamamışlardır-güya diplomaya rağmen RTE’nin kendisi 1979’da yedek subay olarak askerlik görevini ifa ediyor.-malum yükseköğrenim mezunları yedek subay olabiliyorlar sadece-

 

 

Ayrıca T.C.cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde RTE’nin biyografisini okuduğumuz zaman amatörce oynadığı futbol dahil bir çok ayrıntıyı yazdığı halde, Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay olarak askerlik yaptığını yazmaması oldukça anlamlıdır.-kamuoyuna gösterilen imzasız 1981 tarihli diploma ile 1979’da bir yüksekokul mezunu olarak yedek subay askerliğin tarihleri birbirlerini tam da tekzip(yalanlama) ettikleri için mi?-

 

 

RTE bu durumda ne zaman yükseköğrenimi bitirdi?

 

 

1979 mu yoksa 1981’de mi?

 

 

Neresinden bakarsınız çelişki, dehliz içinde dehliz!

 

 

Kedi fare oyunu!

 

 

Ama bu oyunun bir gerçeği var fakat devlet denilen devasa gücü ellerinde olduğu ve ayrıca yetkililere diktatoryal baskı uygulandığından gerçek bir türlü meydana çıkmamaktadır.

 

 

Sus pustan ve yükseköğrenim diploması olmadığını ortaya atanların yargıya şikayet edilmediğinden anladığımız kadarıyla olay son derece ciddi çünkü suç duyurusunda bulunduğu taktirde iddia sahiplerinin ilgili yükseköğrenim kurumundan diplomanın aslını istemeleri talebi tapu gibi ortada durmaktadır.

 

 

Bu işin piri Kayseri Milletvekili Prof.Dr.Yusuf Halaçoğlu çok yaygın olarak RTE’nin yükseköğrenim diploması olmadığını kamuoyu önüne getirdiği halde kendisi hakkında bir suç duyurusunda bulunulmamıştır.

 

 

Neden?

 

 

Yargıç kararıyla RTE’nin yükseköğrenimine ait diplomasını ilgili üniversiteden talep edeceği için.

 

 

Bu gerçekleri kısaca anımsattıktan sonra çok yakın siyasal geleceğimizi ilgilendiren konuya geçelim.

 

 

RTE ne zaman cumhurbaşkanı seçildi 3 Kasım 2019 tarihine kadar geçerli olacak yukarıda belirttiğim ilgili Anayasa maddesine göre?

 

 

10 Ağustos 2014’te.

 

 

Yakın gelecekte TBMM’nin yapısı muhalefetin lehine kesin olarak değişeceği için RTE’nin yükseköğrenim diploması sorunsalı mutlaka aydınlığa kavuşacaktır.

 

 

RTE’nin yükseköğrenim diploması olmadığı anlaşılınca Türkiye’nin önünü açacak yepyeni bir durum ortaya çıkacaktır.

 

 

Diplomasız bir cumhurbaşkanının imzaladığı tüm yasalar, kararnameler, dış anlaşmalar hukukun geçersiz sayılacaktır.

 

 

Bunu o günün TBMM’i mutlaka yerine getirecektir.

 

 

Naylon darbe sonucu ilan edilen OHAL ve olağanüstü bu duruma dayanarak uygulamaya konulan tüm kararnameler geçersiz sayılacaktır.

 

 

Buna dayanılarak yapılan Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını yıkım kararları lağvedilecek ve hepsi kurumsal olarak yerlerine oturtulacaktır.

 

 

Örneğin asırlık mazilere sahip askeri okullar tekrar asli hüviyetlerine kavuşturulacak, askeri hastaneler sivil yönetimden alınıp askerin kendisine teslim edilecektir.

 

 

Türkiye’ye zarar veren dış anlaşmalar yok hükmünde sayılacak ve bunun nedenleri ilgili devletlere bildirilecektir.

 

 

Araplara peşkeş çekilen milletimizin varlığı taşınmazlar, araziler, iktisadi teşekküller vs. geri alınacaktır.

 

 

Ülkemizin Ortadoğu çöplüğü olmasına neden olan beş milyon Arap ülkelerine gönderilecektir.

 

 

Arap milliyetçiliği yapılan ve seçkin okullarımızın dönüştürülmesiyle kurulan imam-hatip okulları tekrar asli hüviyetlerine kavuşturulacaktır.

 

 

Okullarımızda yıllardır okutulan laiklik ve sekülerizmin can damarı milli tarihimiz, Atatürkçülük ve evrim teorileri tekrar okutulacaktır.

 

 

İşlerinden atılan, malları ellerinden alınan, fetöcülük bahanesiyle kodese tıkılan tüm yurttaşların hakları iade edilecektir.

 

 

Yine bu duruma göre malları hukuk kılıfı zulmüyle ellerinden alınan herkesin hakkı kendilerine iade edilecektir.

 

 

Başta TBMM’i yıkan ve Türkiye’yi aynı zamanda çalıntı oylarla tek adam rejimine götüren sahte 16 Nisan 2017 referandumu olmak üzere RTE’nin imzaladığı tüm yasalar bu durumda geçersiz sayılacaktır.

 

 

Yukarıda verdiğim örnekler binlerce mesele arasından sadece prototip olanlardır.

 

 

Yoksa on binlerce mesele bulunmaktadır ve bu meseleler yükseköğrenimi olmayan bir cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış bulunması halinde-Meclis araştırması yapılmamış RTE’nin yükseköğretim diploması olup olmadığına karar veremeyiz ve bu despotik baskı altında da bunun yapılması şimdilik olası değil, ancak yakın geleceğin TBMM’ce çok önemli bir hukuk gündemi olacaktır-çok önemli bir hukuk fırsatı olarak RTE’nin OHAL kararnameleriyle kül ufak ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yine çağdaş devletler arasında ve Atatürk’ün yolunda uygarlık yoluna döndürecektir.

 

 

Bu anlattığım konu Türkiye ve milletimiz için yaşamsal derecededir ve bunu başta çok değerli hukukçularımız ile siyasetçilerimiz tartışarak yakın geleceğe hazırlık yapmalıdırlar.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde hukuk muktedirlerin fahişesi olamaz!

 

 

Bir ülkede sahte diploma ile cumhurbaşkanı seçilme olayı kanıtlanırsa ‘’evrakta sahtecilik’’ olayında Guinness Rekorlar Kitabı’na girer!

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Diktatörler psikopat ve paranoyak ruh hastalarıdır!
Domalan şempanzeler ve Türkiye toplumundaki aşağılık yaratıklar!
Türk Milleti feda mı ediliyor?