Tıbbi Tercüme İşlemleri

Tıbbi Tercüme İşlemleri
29 Kasım 2017 10:56

Yeminli tercüme işlemlerinden biri olan tıbbi tercümanlık çok hassasiyet gerektiren ve çok dikkat gerektiren bir işlemdir. Bu işlemin yapılması için tıp bölümünü bitirmek gerekmektedir. Tıp dalından mezun olan doktorlar arasından seçilecek olan insanlar tıbbi olarak tercümanlık hizmetleri de vermektedir.Tıbbi tercümanlık ile ilgili olarak şunu da bilmek gerekir ki ya aynı yeminli tercümanlık işlemlerinde olmuş olduğu gibi noter ile ortaklaşa düzenlenmiş olan bir dil birliği anlaşmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dilbirliği anlaşmasında ihtiyaç bulunmasının en önemli sebeplerinden biri de noterin bu tercümanlık yapacak olan kişiyi tanıması anlamına ve işlemlerini onaylaması anlamına gelmektedir.

 

Tıbbi Tercüme Nasıl Yapılır?

 

Gerekli olan işlemler ağırlıklı olarak medikal cihazlar,prospektüsler, veyahut da sağlık ile akalalı olarak yurt dışında veya yurt içinde yapılmış olan herhangi bir işlem ile ilgili olarak çevirmenlik işlemleri olabilir bu bütün işlemleri kapsayan tıbbi tercüme (https://www.imgetercume.com/tibbi-tercume ) işlemlerinde çok dikkatli ve hassas davranmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de insani sebeptir. İnsan sağlığını doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkileyebilecek herhangi bir çevirmenlik konusu ile ilgili olarak tıbbi tercümanlık yapan kişinin çok ciddi anlamda bir tıp bilgisi olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan herhangi bir yanlış veya hata çok da kötü bir duruma insanları sürekli edilecektir.Burada yapılmış olan birçok doktor raporu, reçete, teşhis ve tedavi bildiren birçok belge, medical araçları ile ilgili olarak kullanım ve patent bilgileri bunların yanısıra klinik raporlar ve sağlık sektörüne ait olarak birçok yazılmış olan yazı örnek olarak gösterilebilir.Bunların yanı sıra üniversiteye ve sağlık yayınlarında bulunan tıbbi makalelerinde doğru bir şekilde çevrilerek sizlere sunulması gerekmektedir.

 

Tıbbi Tercümanlık Önerileri

 

Bu tarz tıbbi tercümanlık işlemleri için de aynı yeminli tercümanlık işlemlerinde olduğu gibi noter ile ilgili olarak bir dil birliği anlaşması imzalanmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde tıbbi olarak çok bilgiye sahip olmasına rağmen tıbbi tercümanlık yapamaz. Noter ile böyle bir sözleşmesi olmayan birinin yapmış olduğu işlemin de herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.Tıp bilimi yıllardır yanına teknoloji,bilim ve insan gücünü de alarak çok gelişmiş ve çok yönlü araştırmalar yapılmış çalışmalar sunulmuş olan çok geniş bir alanda bulunan bir bilim dalıdır.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar