Tayyip’in Türkleri azınlığa düşürme stratejisi: Araplar, Kürtler içeri; Türkmenler IŞİD’e teslim

Tayyip’in Türkleri azınlığa düşürme stratejisi: Araplar, Kürtler içeri; Türkmenler IŞİD’e teslim
20 Temmuz 2014 13:23

Öncelikle bir istatistiksel gerçeği teslim edelim ki o da, yakın senelerde yapılan iki araştırmada Türkiye’de yaşayan insanların yüzde 90 küsürü anadillerinin Türkçe olduğunu belirtmiştir; yani köken itibari ile Türk olduğunu söylemiştir ve bu araştırmalardan birisi dünyada önde gelen üniversitelerimizden biri olan gurur kaynağımız Hacettepe Üniversitesi’ne aittir.

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

Bu tespiti yaptıktan sonra on iki senedir iktidarda bulunan BOP Eşbaşkanı, küresel güçlerin işbirlikçisi ve ortağı Hükümet’in başı Tayyip’in Türkiye’deki nüfus konusundaki politikalarını analiz etmeye.

 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi Tayyip iktidara geldikten sonra Türkiye’de yaşayan insanlara Anayasamız’ın amir hükmü gereği Türk demeyi çok bilinçli olarak bırakmış ve yukarıda belirttiğimiz gibi yüzde doksan gibi yüksek oranda çoğunluğa sahip olmasına rağmen onları da azınlık grubuna dahil etmiş, yok denecek kadar eser miktarda olan diğer etnik unsurlarla birlikte saymaya başlamış ve halen daha bu çirkin üstü çirkin nitelemeye devam etmektedir.

 

Bu Türklere olan husumetinin en açık belirtisidir ve açıkça ırkçılıktır.

 

Baı ülkelerinde böyle bir hokkabazlığı ve cesareti hiçbir başbakan veya devlet başkanı gösteremez ve anında halk demokratik eylem yapmak üzere sokağa dökülür,hemen bulunduğu makamdan indirirler.

 

Tabii ki bunun nedenleri var.

 

En önemli neden kendisini iktidara taşıyan küresel güçler bu uygulanması gereken taktiği belli hedeflere varma hususunda ona vermişlerdir.

 

Her şeyden önce Tayyip küresel ağalarınca iktidarının ilk gününden itibaren BOP Eşbaşkanı olarak atanmıştır ve bu görevin ona verildiğini medya önünde otuz altı defa tekrarlamıştır ki hepsi arşivlerde tutulmaktadır.

 

Peki,kısaca BOP denilen ”Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi”nin görevi ne idi?

 

Türkiye’de dahil olmak üzere Müslüman aleminin yaşadığı ve içine Kuzey Afrika bölgesini de alan coğrafyada sınırları cetvelle çizilmiş 22 yeni devletçik kurmak.

 

Neden 22 yeni devletçik?

 

Dünyayı sömüren ABD’nin yapmış olduğu plan.

 

Daha önce yapılan Irak savaşı bu planın ayrılmaz bir parçası olarak tarihe geçmiştir.

 

Yıllarca yaptırılan ve milyonlarca Müslüman’ın ölümüne sebep olan İran-Irak savaşı da bu plan çerçevesinde yaptırılmıştır.

 

Suriye rejimine karşı yapılan girişimler ve yüz binlerce Müslüman’ın birbirlerini katletmesi de BOP çerçevesinde yapılmış ve Ortadoğu yaşanmaz bir coğrafya haline getirilmiştir.

 

Ve bu çerçevede başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu’yu kirleten,yaşanmaz hale getiren büyük göç hareketleri olmuştur ve halen daha devam etmektedir.

 

Müslümanlar arasındaki bu kanlı çarpışmaların oluşmasında en büyük rolün Tayyip’e ait olduğunu artık bilmeyen yok gibidir.

 

Çünkü,BOP Eşbaşkanlığı çerçevesinde kendisine verilen görev gereği dinci terörist gruplara silah, mühimmat, gıda, barınma, giysi ve para yardımları yaparak Müslüman kıyımı yapılmış ve bu hazin tablo halen daha da devam etmektedir.

 

Şimdi bu çerçevede Tayyip’in diğer bir görevi de Anadolu’daki Türk nüfus oranını azınlığa düşürerek hastalıklı bir siyasi ihtiras uğruna kendine verilen görevi yerine getirmektir.

 

Küresel çete şunu çok iyi biliyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Türk nüfus çoğunluğu devam ettiği sürece bu ülkeyi bölüp parçalamak olası değildir.

 

İşte bu dengeyi nüfus hareketleri ile bozmak gerekmektedir.

 

Bunun en rantabl yolu da bölgede çatışmaları çoğaltarak Türk olmayan unsurları Türkiye’ye doğru postalama çirkin oyunlarıdır.

 

İşte bu nedenle son iki üç senedir Suriye’den iki milyon insan Türkiye’ye yoksul ve hastalıklı insanlar göç ettirilmiştir ki bunların içinde Türkmen yoktur.

 

Hepsi Arap ve Kürt unsurlardır.

 

Tüm bu uygulamaları yaptıran Tayyip’in ta kendisidir.

 

Neden?

 

Adam orantısal olarak Türk nüfus oranını aşağıya çekmeye azmetmiştir.

 

Bu durum hem BOP’n planı hem de Osmanlı’da olduğu gibi Türkleri azınlığa düşürerek Sultan olma hayalleri.

 

Türklere bu alçak oyunlar hep uygulanıyor.

 

Bu alçakça girişimler sonucu daha önce saf ve berrak birer Türk kenti olan Kerkük,Erbil vs gibi kentler neden şimdi Kürtlerin eline geçmiştir.

 

Bu bağlamda ellerinden yurtları alınan Türkmenler bir yere de kabul edilmemiştir ve düşmanlarının kurşunları ile hepsi katledilmiştir.

 

Şu hakikati bir tespit olarak ortaya koyalım ki bugün Ortadoğu coğrafyasında Türkleri kitleler halinde yok etme planı uygulanmaktadır.

 

Alçak ve insanlık dışı dinci terörist grup olan IŞİD’in katliamlarına o bölgeden kaçan Türkmenler neden teslim edilmiştir?

 

Neden on binlerce Türkiye’ye duygusal ve kültürel yönden de bağlı Türkmenler sınırda bekletilerek içeri alınmıyor?

 

İki milyon sosyal,kültürel, ekonomik açıdan varlığı olmayan,bir devlete ancak mali ve kriminal açıdan yük getirecek olan Araplar ile Kürtler neden Türkiye’ye kabul edildi?

 

Bu göç eden ve sistemli olarak göçettirilen yabanc unsurlar fakir halkımın bir dilim ekmeğine de ortak edildi.

 

İşte bu soruların tek bir yanıtı var.

 

Türklerin bir taraftan IŞİD gibi Ortaçağ hayvanaltı yaratıklarınca katledilmelerini sağlayıp diğer taraftan Türk olmayan unsurların ülkemize yerleşmesini sağlayarak yüzde doksan gibi kahredici bir orantı ile Türklerin lehine olan nüfus oranını aşağıya düşürerek alçak emellerine çabukça kavuşmaktan ibarettir.

 

İki milyon Arap ve Kürt unsurlar bu nedenle içeri alınıp her tarafa dağıtılarak her yerde Türkleri sindirme eylemlerine girişmişlerdir.

 

Son günlerde bazı kentlerimizde bu haksız ve hıyanet dolu uygulamaya karşı halkımız demoratik tepkilerini göstermeye başlamışlardır ki,çok sağlıklı bir gelişmedir.

 

Ve on binlerce Türkmen kendi vatanları olarak kabul ettikleri Türkiye’ye sokulmayarak IŞİD’in katliamlarına bırakılmışlardır ve bu çok bilinçli,sistemli bir şekilde yapılmaktadır.

 

Politika bellidir.

 

Türkler yok olsun, azalsın ve onlarda hıyanet dolu emellerine kavuşsunlar.

 

Çare var mı?

 

Var ve elimizde.

 

10 Ağustos’ta, Türklere yapmadığını bırakmayan BOP’un uzatmalı görevlisi Tayyip’e siyaset dehlizine gömüleceği dersi vermekten ibarettir.

 

Bu doğrultuda ben bir Türküm diyen tatilciler, güvenlikleri ve vatan sevgileri uğruna birbirlerini uyarmalıdırlar.

 

Tayyip’i demokratik yöntemle yönetimden atmak İstiklal Harbi kadar önemlidir.

 

Unutmayınız ki,tarih boyunca ülkelerin ve milletlerin kaderi felaket veya kurtuluş anlamında tek bir kişinin elinde şekil almıştır.

 

Bu bir sosyoloji bilimi gerçeğidir.

 

Teslim olan Vahdettin.
Kurtaran Mustafa Kemal Atatürk gibi.

 

 

ibrahimozdogan11@gmail.com

 

İbrahim ÖZDOĞAN twitter

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Erdoğan coronavirüs fırsatçılarına karşı çok sert önlemler almalıdır
Coronovirüs salgını ve Diyanet
Silahlı FETÖ terör örgütü Coronavirüsten daha tehlikeli!