Takdir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır

Takdir Teşekkür Hesaplama Nasıl Yapılır
9 Ocak 2018 07:35

İlkokul 4. sınıf, ortaokul ve lise eğitim-öğretimlerine devam eden tüm öğrenciler yarıyıl ve yılsonlarına doğru karne heyecanın yanında teşekkür ve takdir belgesi alabilmenin heyecanıyla yanıp tutuşurlar. Eğitimlerine devam eden öğrenciler kadar velilerde çocuklarının karne başarılarını okul yönetimi tarafından başarı belgesiyle süslenmesini istiyorlar. Öğrenci ve veliler için karne gününü beklemeye gerek kalmadan teşekkür mü takdir mi alacağı yönünde bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için hazırladığımız takdir teşekkür hesaplama işlemlerinden faydalanabilirsiniz.

 

 

İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerine verilen Takdir ve Teşekkür Belgesi

Eğitim ve öğretim içerisinde öğrencilerin ödüllendirilmesi, verilen derslere daha iyi motive olabilme ve tatlı bir rekabetin ortaya çıkarılması için ilkokul 4. sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar her dönem sonunda öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilir. Hangi kademede olursa olsun öğrencilerin başarı belgesi alabilmesi için eğitim gördüğü tüm derslerden en az 45 ders puanı alması, ortak ders olarak kabul edilen Türkçe(Dil Anlatımı veya Edebiyat) dersinden en az 55 puan alması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin dönem sonunda takdir ve teşekkür belgesi alabilmeleri için ayrıca okuldaki davranışlarına yönelik verilen puanın 100 olması gerektiği vurgusunu da yapmaktadır.

Teşekkür ve Takdir Nasıl Hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik içeriğine göre ilkokul 4. sınıf, ortaokul ve liselerin tüm kademelerinde yer alan öğrencilere hem yarı yılda hem de yıl sonunda karnelerindeki başarıya göre teşekkür ve takdir belgesi verilmektedir. Eğitim ve öğretim yılının her dönem sonunda verilen teşekkür ve takdir belgeleri öğrencilerin almış oldukları tüm derslerdeki başarı puanlarının dönem sonundaki ortalamalarına göre verilir. Ağırlıklı dönem sonu ortalaması 70,00-84,99 puan arasında olanlara teşekkür belgesi, 85,00 ile 100 puan arasında olanlara takdir belgesi verilir. Teşekkür ve takdir hesaplaması yapabilmek için öğrencinin almış olduğu derslerdeki ağırlıklı ders puanını bilmek gerekir. Alt kısımdan takdir teşekkür hesaplaması yapabilirsiniz.

Takdir Teşekkür Hesaplama

 

Ağırlıklı Ders Puanı ve Hesaplaması

Ağırlıklı ders puanı; bir öğrencinin almış olduğu dersin dönem sonu puanıyla o derse ait haftalık ders saatinin çarpımıdır. Bu puan uygulaması öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesini belirlemede kullanıldığı gibi aynı zamanda dönem sonu ve yıl sonu toplam başarı puanını da belirlemektedir. Hesaplanan tüm ağırlıklı ders puanları öğrencinin yer aldığı eğitim kademesindeki diploma puanını da belirlemede kullanılmaktadır.

Örnek herhangi bir ders için ağırlıklı ders puanını hesaplaması

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrenciler genellikle 3 yazılı, 1 performans ve 1 ders içi performansı puanı almaktadır. Öğrencimiz olan Ali haftalık 6 saat üzerinden görmüş olduğu Matematik dersinden aşağıdaki notları almış olsun.

  1. Sınav 2. Sınav 3. Sınav          Performans         Ders İçi Performans

80                    85                    70                       75                             90

Öğrencimiz Ali’nin Matematik dersindeki dönem sonu puanını ve ağırlıklı puanını bulalım. İlk olarak performansların ortalamasını hesaplayalım. İlk performansı 75, ders içi performansı 90 olan Ali’nin performans ortalaması aşağıdaki gibi hesaplanır.

(75+90) / 2=82,5

Ortaya çıkan puan Ali’nin Matematik dersinin dönem sonu puanını belirlemek için 4. yazılı sınavıymış gibi ele alınarak hesaplamaya katılır. Dönem sonu puan hesaplaması için girmiş olduğu sınav puanları 80, 85, 70 ve performans ortalaması 82,5’in doğrudan ortalaması alınır.

(80+85+70+82,5) / 4=79,37

Ali’nin haftalık 6 saat üzerinden almış olduğu Matematik dersinin dönem sonu ortalaması 100’lük sistem üzerinden 79,37 olup 5’lik puan sistemine göre 4 notuna karşılık gelir.

Ali’nin takdir, teşekkür veya dönem sonu not ortalaması için bu derse ait olan ağırlıklı dönem puanını hesaplamamız gerekir. Matematik dersinin dönem sonu ortalamasıyla haftalık ders saatini çarpmamız gerekir.

79,37×6=476,22 Matematik dersinin ağırlıklı ders puanı olarak belirlenmiş olur.

Takdir ve Teşekkür Puanı Hesaplama İşlemleri

Yukarıda örnek olarak hesaplamış olduğumuz Matematik dersine ait olan ağırlıklı ders puanını, öğrencimizin tüm dersleri için hesapladıktan sonra haftalık girmiş olduğu ders saatine bölmek suretiyle takdir ve teşekkür puanı hesaplanabilir.

Örnek takdir ve teşekkür puanı hesaplaması

Dönem sonu ortalaması, takdir ve teşekkür puan hesaplaması için öğrencimizin karnesi aşağıdaki gibi olsun.

 

hesaplama

Yarıyıl veya yılsonu karnesindeki ders puanları neticesinde hesaplanan ağırlıklı ders puanı ortaya çıkan öğrencinin takdir veya teşekkür belgesinin hak edip edemediğini haftalık ders saatine bölmemiz ile ortaya çıkacaktır.

Takdir ve teşekkür puan hesaplaması= Toplam Ağırlıklı Ders Puanı/Haftalık Ders Saati

2346,72/28=83,81

Ortaya çıkan bu ortalama göre öğrencimiz teşekkür belgesi almaya hak kazanmakla birlikte 1,19 puan farkla takdir belgesini kaçırmıştır.

 

Yorumlar

Yorumlar