Sapına kadar Türkçüyüz

Sapına kadar Türkçüyüz
20 Ekim 2017 08:32

En son yapılan muhtar emmiler toplantısında AKP genel başkanı, kaçak saray mukimi RTE o engin bilgisi ve entelektüel birikimi ile esip savurarak ”Türküm demek en tabii hakkındır ama Türkçülük yapmak hakkın değildir, çünkü bunlar bölücülüktür” diyerek hortlatılan Türk düşmanlığının en net ifadesini kullanmıştır.

 

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Bu beyanat üniversite mezunu olmayan ancak Arap kültür emperyalizminin/Emevi İslam’ın Arap ırkçılığı bağlamında öğretildiği imam hatip okulu mezunu olan RTE’nin 7.Yüzyıldan itibaren Araplarca başlatılan safsatalarından başka bir şey değildir.

 

 

Adam imam hatipte öğretilen Arap huırafeciliği ve dogmatizmin düşünceleriyle Türk milletine öğüt veriyor.

 

 

Şunu öncelikle belirtelim ki bu ülkede yaşamamızın tek dayanağı sadece Türk olmak ve bunu ifade etmek değil, sapına kadar ‘Türkçülük” yapmaktır.

 

 

Tarihten çok iyi biliyoruz ki, atalarımızın ırmaklar misali akan kanları ile alınan Anadolu topraklarından Türklüğü silmek için Arap ırkçılığının dogmatik önerileriyle dine sokulan ”ırkçılıkyapmayın” fantezileri bedava bir vatana konmak ve beleş olarak yaşam sürmekten başka bir şey değildir.

 

 

Türklerin Emevi Müslümanlığı sultası altına girdikten sonra hilekar ırkçı kurnaz Arapların ve onların yerli uşaklarının yaptıkları çirkin işlemlerdir.

 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin aşağılık bir ırk olarak kabul edilmesi ve haklarında çirkin laflar üretilmesi hep Arap ırkçılığının yerli uşaklarca uygulanışıdır.

 

 

Tarihimizin Türkleri kitleler halinde kırdıran okadar çirkin seyir defteri vardır ki en ünlü padişahlar döneminde bile Türkler/Türkmenler kitleler halinde kılıçtan geçirilerek katledilmişlerdir.

 

 

Örneğin Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlular seferinden dönerken, Yavuz Sulltan Selim İran seferinden dönerken Türkmenler yol boyunca katledilmiş ve bu yolda padişahlar fermanlar vermişlerdir askeri otoritelere.Resmi tarih bunu şimdiye kadar yadsımıştır ama artık gerçekler çuvala sığmıyor.

 

 

17.Yüzyılda Hırvat devşirme olan Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Anadolu’daki Türkmenleri kitleler halinde katlederek kuyulara doldurduğu için lakabı ”Kuyucu” olarak anılmış bir Türk düşmanıdır.

 

 

Yine aynı yüzyılda sadrazam olan ve devşirme olan Sadrazam Mehmet Paşa’da bir Türk düşmanı olarak Anadolu’daki Türkmenleri kitleler halinde katletmiştir.

 

 

Tarihten bu anekdotları anlatmamın nedeni yabancı unsurların Anadolu’dan Türk varlığını ve buna bağlı olarak Türkçülüğü yok etmek için harıl harıl kanlı etkinlikler göstermelerini belgelemek ve ”tarihin tekerrürden ibaret olduğunu” saptamak içindir.

 

 

Bu prototip tarihsel veriler bize sadece Türk olduğumuzu bilmek değil aynı zamanda Türk düşmanlarının şerlerinden uzak kalmak ve uyanık olmak için ”Türkçülük” yapmamız gerktiğini çok acı bir şekilde anlatmaktadır.

 

 

”Türkçülük yapmak bölücülüktür” diyen adamdan bizim akıl ve fikir alacak kadar bilgi fukarası olmadığımız çok açıktır.

 

 

Türk binlerce yıl tarihe damgasını vurmuş soylu bir ırk, Türkçülük ise bir uygarlık projesinin hem adıdır hem de istinat(dayanak) duvarıdır.

 

 

Sapına kadar Türkçüyüz ve bu uygarlık projesini çocuklarımıza, torunlarımıza bırakarak yaşamalarını sürdürmek için salık vermeye devam edeceğiz.

 

 

Türkün tarihinde utanacağı hiç bir olumsuz bir şey yoktur, eşkıyalık yaparak birbirlerini katletmemişlerdir.

 

 

Anadolu Türk topraklarıdır ve tamamıyla Türk mührü vurulmuştur.Başkalarının utanılacak tarihi vardır ve onların kendi varlıkları üzerinden bölücülük yapmaya hakları yoktur.

 

 

Şanlıurfalı Abdulkadir Açar adındaki zatın ifadesiyle ”Türk her yerde Türktür” sözü çok anlamlıdır ve gerçekten dünyanın her tarafındaki Türkler bulundukları coğrafyalarda uygarlıktan başka bir şey üretmemişlerdir.

 

 

Şunu Anadolu’da yaşayan ve yüzde doksanının Türk olduğunu bildiğimiz ahali ile vatan dostu Boşnaklar, Arnavutlar ve Balkanlar’dan göç etmiş tüm insanlar rahat ve emniyet içinde yaşamaları içen ”Türkçülük” yapmaktan başka çareleri yoktur, aksi halde Türk düşmanları bizi yok etmek için her çabaya başvuracaklardır, bundan emin olun ve yukarıda verdiğim tarihsel anekdotları aklınızda bulundurun.

 

 

Türkçülük yapmak hiçbir zaman bölücülük değildir, aksine bu topraklarda yaşayan tüm insanları birbirine yapıştıran, birliği sağlayan bir tutkaldır.

 

 

Şu sosyo-psikolojik hadiseyi çok iyi biliyoruz ki kendi milletine bağlı olmayan ve onun uygarlık yolunu savunmayan kitleler diğer etnik grupların haklarına da saygılı olamaz ve mutlaka çatışma çıkar.

 

 

Türk’ün tarihinde farklı etnik grupları aşağılamak ve haklarını yok sayma diye bir olay olmamıştır, aksine kendilerinden çok onların haklarını savunmuşlardır.

 

 

”Türkçülük” yapan her Türk bireysel anlamda da farklı etnik gruplara milletinin uygarlık projesi olarak çok sevgi ve saygı ile davranır, bu Türklüğün bir gereğidir, tarih ve töremizin emridir.

 

 

Örneğin ben sapına kadar ”Türkçülük” yaptığım halde en sevdiğim arkadaş grupları çoğu zaman Kürtler arasından çıkmıştır ve Kürtlerin ödünsüz konutseverliğine hep hayranımdır.

 

 

Türkçülük yapmak Anadolu topraklarında yaşayan tüm etnik grupların hayrına olan milli olduğu kadar entelektüel de olan bir akımdır.

 

 

Türk ulusunun ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu nedenle ”Hayattaki yegane üstünlüğüm Türk olarak doğmamdır.” demiştir.

 

 

Çünkü bu yüce dahi biliyordu ki, Türklük aynı zamanda bir hümanizm(insanseverlik) ve Türkçülük ise dünya barışının diğer tarifidir.

 

 

”Türkçülük bölücülüktür…” diyenler asla iyi niyetle bunu söylememektedirler, bu gayret Anadolu’yu Araplaştırmak ve Araplara peşkeş çekmekten başka bir şey değildir.

 

 

Beş milyon Suriyeli beleşçi ırkçı Arap bu nedenle topraklarımızı Arap kültür emperyalizminin yerli uşakları tarafından işgal ettirilmiştir ve geçenlerde Tarım Bakanı Fakıbaba’nın itirafıyla bedava toprak verileceği beyan edilmiştir.

 

 

Bakalım bu çirkin ve Arapçı beyanata Karadeniz’in fındıkçışı, GAP’ın çiftçisi, İç Anadolu’nun tahılcısı, Batı Anadolu’nun zeytincisi, Akdeniz’in meyve sebzecisi vs. hangi tepkileri gösterecek doğrusu çok merak ediyor ve Türk ulusunu uyanışa bekliyorum.

 

 

Çok açık yazıyorum tarihin derinliği bize göstermiştir ki ”Türkçülük’‘ yapılmayan yüzyıllarda Türkler topluca katledilip yok edilmişlerdir.

 

 

Bu katliamların ve yok edilişlerin kanlı mimarları da Türk ulusunu yöneten ve Türk olmayan unsurlardır.

 

 

Büyük Atatürk’ün ”Efendiler! sırası gelmişken, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki , bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki, öz cevheri tahlil etmek dikkatinden bir an geri kalmasınlar.” direktifini hiçbir zaman unutmayalım ki, bu talimat doğrudan doğruya Türk ulusuna ‘‘Türkçülük” yapın düşmanlarınızın hilekarlığından ve sırtımızdan hançerlemelerinden uzak kalın mesajıdır.

 

 

Bunun dışındaki her öneri Türk’ü imha etmek içindir.

 

 

Sapına kadar Türkçüyüz ve Türkçülük yapmaya hızımızı artırarak devam edeceğiz.

 

 

Çocuklarımızın torunlarımızın adlarından tutun, kullandığımız sözcüklere kadar her şeyi Türklüğe uyduracağız, Arapçılığı yepyeni bir hamle ile yaşantımızın tüm alanlarından kovup Türk töresine ve küresel uygarlığa uyduracağız.

 

 

İSTİFA ETTİRMEK YETMEZ

 

 

AKP Genel Başkanı RTE tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa ettirilmesinden sonra Ankara, Bursa, Düzce, Niğde ve ardı geleceği çok açık olan istifa baskıları yayılarak devam edecektir.

 

 

İstifa ettirmek yeter mi?

 

 

Yetmez.

 

 

Kamu adına bunlardan yargı önünde hesap sorulmazsa bu durum şark kurnazlığından öteye geçmeyecektir.

 

 

Başta iki büyük megakent olmak üzere bu şehirlerdeki korkunç rantların hesabı sorulmazsa bunun adına AKP’yi ve RTE’yi dalavere ile aklama kurnazlığı denir ve kimse bunu yemez.

 

 

Zaten bunların çoğu oy hırsızlığı ile belediye başkanı oldular.

 

 

Ben buradan RTE’ye dostça bir öneride bulunmak istiyorum, o da bu belediyelerde yapılan hırsızlıklar, yolsuzluklar, suni yaratılan rantiye uygulamaları yargıya taşındığı taktirde o zaman seçmen gözünde bir değeri olur ve bu durum iyi niyete yorumlanır.

 

 

Bunun aksi AKP’yi çökertir.

 

 

Benden söylemesi.

 

İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Diktatörler psikopat ve paranoyak ruh hastalarıdır!
Domalan şempanzeler ve Türkiye toplumundaki aşağılık yaratıklar!
Türk Milleti feda mı ediliyor?