Samer Foz sanayinin gelişimi araştırması!

Samer Foz sanayinin gelişimi araştırması!
11 Ağustos 2017 15:30

Foz Holding yönetim kurulu başkanı Samer Foz Sanayi bir ülkenin kalkınmasında en büyük faktördür açıklamasında bulundu.

 

 

 

Bu yüzden sana iyi gelişebilmesi için sanayi dallarının istek ve talep dengesinin doğru şekilde kurulması ve kullanılması gerekmektedir. Bir de sanayinin hangi yönde büyüyeceği araştırılmalıdır. Gelir gider dengesi ticaretinde tarıma dayalı bir ülkede, sanayi ve sanayi ürünlerinin daha fazla üretilip kullanıldığı ve sanayileşme benimsemiş ve ticaret ile bütünleşmiş olan ülkelerde, sanayi arasında çok önemli değişmeler vardır. Yani bir sanayinin gelişebilmesi için bir ülkenin analizini yapılarak belirlenmelidir.

 

Sanayinin gelişmesinde yürütülen pazarlama, satış, lojistik, finans, mali yatırım iç ve dış ticaret gibi imalatların ve dolayısıyla sanayinin en önemli parçalarını oluşturmaktadır. Sanayi birden fazla dallardan meydana gelmektedir. Yani metal sanayi tarım ürünleri sanayisi, otomotiv sanayisi gibi pek çok dalları mevcuttur. Ama sanayinin özel dallarının geliştirilmesi sanayinin gelişmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

 Samer FOZ Sanayinin gelişmesinde etkili olan faktörler

 

           – Sermaye: Sanayi testlerinin yapılması için ya da gerekli olan makine ve teçhizatların ve işlenecek hammaddenin çalışanlara emeklileri karşısında ödenecek ücretlerin birçok alanda sermaye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden sanayi kurmadan önce kesinlikle sermayenin hazırlanması gerekir. Aksi halde kurulacak sanayi yarıda kalabilir.

 

           – Hammadde: Sanayinin kurulabilmesi için temel bir şarttır. Bu yüzden ülkemiz bu avantajlara sahiptir. Ülkemizde kurulan yani hammadde bağlı oluşturulan sanayide birden fazla ürün dışarıya ihraç edilerek yurdumuzda önemli gelir kazandırılmış olur. Hammadde ise hayvansal, tarımsal ve madensel olarak gruplandırılabilir. Aynı zamanda hammaddenin sanayi kaynaklarına yakın olması açısından çok önem taşımaktadır.

 

           – Enerji: Ülkemiz birçok enerji alanında çok zayıftır. O yüzden doğal gaz Petrol gibi ürünleri dışarıdan ithal ediyoruz. Bundan dolayı sanayileşme hızında azalma görülür. Ama birçok yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkemizde dışarıya enerji kaynakları ithal etmektedir. Örneğin hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından zengin bir ülkedir. Ama elektrik enerjisinin yeteri kadar verim sağlandığı söylenemez.

 

           – Ulaşım ve pazarlama: Üretilen malların dış ve iç pazarlama ile düzenli bir şekilde sevk edilmesi gerekmektedir. O yüzden en komik ulaşım sistemleri deniz ve demiryoludur. Bunların kullanılması ulaşım ve pazarlama açısından büyük bir önem taşımaktadır. Ama ulaşımda demiryolu her tarafı uzanamaz. Çoğu zaman hava yoluyla ulaşım sağlanmaktadır.

 

           – İşgücü: Ülkemiz iş gücü açısından çok güçlü bir ülkedir. O yüzden teknik eleman ve iş gücü bakımından şanslıyız. İş gücünün fazla olması ücret taleplerinde de düşüş yaşandığı gibi maliyetin azalması ve rekabet şansının artmasına da vesile olmuştur dedi.

 

Yorumlar

Yorumlar