‘Sağlık çalışanları için kara yıl oldu’

‘Sağlık çalışanları için kara yıl oldu’
30 Aralık 2018 09:24

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, 2018 yılının sağlık çalışanları açısından kara bir yıl olarak geçtiğini söyledi.

 

 

 

Ücretlerin enflasyonla eridiğini, iktidarın 3600 ek gösterge konusunda sözünü yerine getirmediğini hatırlatan Bacaksız, “2019 yılından beklentimiz; sağlıkta piyasalaşmaya son verecek, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarının uygulamaya tekrar geçirildiği, tüm emekçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu bir yıl olmasıdır” dedi.

 

 

saglik-foto-ankara_16_9_1546163983

 

Zekiye Bacaksız, 2018 yılı değerlendirmesinde şu görüşleri ifade etti:

 

ÜCRETLER ENFLASYONDA ERİDİ: “7 gün 24 saat büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan sağlık emekçileri, 2018 yılında hak ettikleri ücrete kavuşmak bir yana; ücretler, son 15 yılın rekorunu kıran enflasyon karşısında erimiştir. Acil servislere yığılmaların önüne geçilemediği 2018 yılında, vatandaşlarımız sağlık için cebinden daha çok para harcamıştır. Buna karşın siyasi iktidar, Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesinin yüzde 12,7’sini şehir hastaneleri üzerinden kendi sermaye gruplarına aktarmıştır.

 

HAYAL KIRIKLIĞI YILI: 2018 yılı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle hayal kırıklıkları ile dolu bir yıl olmuştur. Yetersiz ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan yasal düzenlemeler nedeni ile sağlık çalışanları umutsuzluğa sürüklenmiştir. Yıpranma payı hakkı ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde çıkarılmamış, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmıştır.

 

EK GÖSTERGE SÖZÜ TUTULMADI: Personel açığı 2018’de de kapatılamamış, sağlık çalışanları batı ülkelerindeki meslektaşlarına göre daha az kazanıp daha çok çalışmışlardır. Üstelik 2018 yılında döner sermaye katkı payları ödenemez hale gelmiştir. Seçim öncesi vaat edile 3600 ek gösterge sözü yine tutulmamıştır. Sağlık çalışanları, aşırı ve düzensiz çalışma, ücret yetersizliği ve adaletsizliği, çalışma barışının bozulması, mesleki tatminsizlik, meslekte yükselmelerde kayırmacılık, liyakatin dikkate alınmaması, çalışma koşullarının sürekli değişmesi, güvencesizlik, gelecek kaygısı ve şiddet nedeniyle 2018 yılında da tükenmişlikten kurtulamamıştır.

 

SAĞLIKTA ŞİDDET DEVAM EDİYOR: Bir hekimin başından vurularak öldürüldüğü 2018 yılında sağlıkta şiddet artarak devam etmiş, siyasi iktidarın çıkardığı şiddet yasası da sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır. Genel Sağlık-İş olarak 2019 yılından beklentimiz; sağlıkta piyasalaşmaya son verecek, Atatürk’ün başlattığı ulusal, kamucu ve halkçı sağlık politikalarının uygulamaya tekrar geçirildiği, tüm emekçilerin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuştuğu bir yıl olmasıdır.

 

MÜCADELE YILIMIZ: 2019 yılı Genel Sağlık-İş için Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak; haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı mücadelemizin katlanarak artacağı bir yıl olacaktır. 2019 yılının ulusumuza ve tüm insanlığa barış, adalet ve özgürlük getirmesini diliyoruz.”

 

 

Kaynak: Veli TOPRAK/Sözcü

‘Sağlık çalışanları için kara yıl oldu’

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar