Regaip Kandili’nin fazileti!

Regaip Kandili’nin fazileti!
29 Mart 2017 11:36

Muhterem okuyucularımız! Site ailesi olarak, Mübarek Regaip Kandilinizi tebrik eder, Cenab-ı Allah tekrarını nasip etsin.
Cenab-ı Allah cümlemizi sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Şefaat-i alilerine nail eyleyip Cennetini ve cemalini bizlere müyesser eylesin. Amin. VELHAMDULİLLAHİRABBİLALEMİN

 

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

30 Mart perşembe akşamı, Mübarek üç ayların başlangıcı ve Regaip gecesidir.

 

 

Regaip, rağbet olunan, çok ata ve bol ihsan manalarına gelir. Cenab-ı Allah’ın kullarına ilahi rahmet, lutuf ve inayetini bol bol ihsan buyurduğu, Dua ve ibadetlerini kabul eylediği mübarek bir gecedir. Bu mübarek gecenin ali tecellisini müşahade eden melaike-i Kiram bu geceye Regaip ismini koymuş, Regaip ismi ilk olarak melaike-i kiramdan sadır çıkarak olmuştur.

 

 

Regaip gecesi yüce Hüda’nın,
İhsan kapıları açık bulunur.
Cevabı alınır her bir nidanın;
Göklerden cihana yağmaktadır nur.

 

 

Recep ayının Müslümanlar arasında ve özellikle Türk İslam geleneklerinde, büyük bir değeri ve müstesna bir yeri vardır. Bu ay yaklaşırken, uyanık Müslümanlarda, maddi ve manevi bir hazırlık başlar; Recep ayının feyzinden ve bereketinden faydalanmak için hayır ve hasenatta bir çoğalma olur. Çünkü Recep ayı, içinde ulvi tecellileri ve ilahi sırları saklamaktadır.

 

 

Allah’ü Tela’nın nezdinde zamanların değerleri birbirine eşittir. Fakat bazı zamanlarda zuhura gelen ulvi hadiseler, o zamandan diğerlerinden daha üstün bir değer kazandırır.

 

 

Regaip gecesi, ulvi gecelerden biridir. Bu gecenin hürmeti sebebiyle Rabbimiz, kasıtlı olarak günah işlemeyen pekçok günahkarların hatalarını rahmet-i ilahisiyle bağışlar.

 

 

30 Mart Perşembe günü Oruç tutma imkanı olanlar Oruç tutmalıdır. Bu geceyi ihya için kaza ve nafile namazı kılmalı, tevbe-i istiğfar etmeli, Kur’an-ı Kerim okumasını bilenler Kur’an okumalı, bilmeyenler ise bildikleri Sureleri ve salavat-ı şerife okumalıdır. Günün önemini birbirine hatırlatıp anlatarak Mü’min kardeşlerinin Kandilini tebrik etmeli, kabristana gitme imkanı olanların kabristana gidip Kur’an okuyup, orada dua edip ve gecenin feyzini ruhumuza sindirmelidir. Kandil münasebetiyle okunan sala sesleriyle coşmalı, camilere koşmalı ve yapılan nasihatlerden (Vaaz) faydalanmalıdır. Gökte melek, yerde Mü’minler gecenin tesidi için birbirleriyle yarışmalı, Cenab-ı Allah’a kullukta bulunmalıdır.

 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ”Kim Recep-i Şerif’in bir gün başında, bir gün ortasında, bir gün sonunda Oruç tutarsa bütün ay tutmuşcasına Cenab-ı Hak sevap ihsan eder.” mealindedir.

 

 

Recep ayının ilk Cuma gecesi (Regaip Kandili) ”Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fa’fu anni” diye dua edersin buyumuşlardır.
Recep ayının ilk Cuma gecesi, Yetmiş (70) kere şu Salavat-ı şerife: ”Allahümme salli ala Muhammedin’nin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

 
Sübhanel melikil kuddusi subbuhün kuddüsün rabbüna ve rabbül melaiketi verruhi.” Salavat-ı şerifeleri okumalıyız.

 
MANASI: ”Allahım! Muhammed Mustafa üzerine rahmet eyle. Al ve ashabına da rahmet ve mağfiret ihsan eyle. Ey Yüce Rabbim! Münezzehsin. Mukaddessin, meleklerin ve ruhun Rabbisin.”

 
Sallatü selam yetmiş (70) kere okunduktan sonra. Arkasından da şu mübarek Duayı Yetmiş (70) defa okumaya gayret göstermeliyiz: ”Rabbiğfir ver’ham ve tecavez amma ta’lemu inneke entel-cazzül Ekremü.”

 

 

Görülüyor ki, Regaip gecesinin fazileti çok büyüktür. Müslümanlar o gecede silkeleniyorlar, ağlayıp sızlıyorlar, tevbe-i nasüh üzere tevbe ediyorlar. Bu mübarek gecenin kuddusiyeti hakkında Rabbimizde dilekte bulunmalıyız. Gözyaşlarımızı akıtmalıyız, yoksa bu vaziyet ile halimiz perişandır.

 

 

Böylece İslamın kabul ettiği dört büyük gecenin birincisini böylece tebrik ediyorlar. İşte böyle her dört gecenin kendisine mahsus belirli Duaları vardır.

 

 

ÜÇ AYLAR DUASI

 
”Allahümme Bariklena Fi Recebe ve Şaban ve Beliğna Ramazan” okudnduktan sonra:
Recep ayının ilk on gününde her gün. Yüz (100) defa, ”Süphanallahil hayyul kayyum.” okunur.
Onuncu günden yirminci güne kadar, her gün Yüz (100) defa, ”Süphanallahi ehedüssemedü” okunur.
Yirminci günden otucuncu güne kadar. Her gün Yüz (100) dera ”Süphanallahil gafarurrahim.” okunur.

 

 

Hindistan-Rajasthan Din görevlisi, Afgan Türklerinden Hafız Celaleddin Masud Abdulgani’den, sağlık ve bereket için öneriler:

 
1- Bir kimse maddi ve manevi sıkıntıya düşerse yedi (7) gün sabah namazını kıldıktan sonra veya ikindi namazından sonra, abdestli olarak ”Yedi yüz seksen altı” defa ve hiç kimse ile konuşmamak üzere: ”BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM” okuduktan sonra el kaldırıp şöyle dua etmeli:

 

”Yarabbi Hz. Muhammed ve ehli beyti Muhammed hürmetine beni şu hastalık veyahut şu sıkıntıdan kurtar Yarabbi” diye, sadakatla dua eden muradına nail olur. Muhtaç olduğu şifa ve diğer sıkıntılardan Cenab-ı Hak ihsan eder.

 

 

2- Celalettin Masud Abdulgani Hoca diyor ki: Bu mübarek Regaip gecesinde, maddi sıkıntısı olan ve helal işlerde kullanmak şartıyla borçlanan bir kimse, Güneş doğduğu zaman, abdestli olarak Güneşe karşı diz üstüne oturup, üç (3) defa ”BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM” ve yüz (100) defa da: ”Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed.”

 
Diye salavatı okuduktan sonra, el kaldırıp, ”Yarabbi” Muhammed ve ehli beyti Muhammed hürmetine” sen bana ve benim gibi sıkıntısı olan Müslüman din kardeşlerimin ihtiyaçlarını gider, borçlarımızı helal kazanç ile ödemeye muvaffak buyur, diye dua edene Cenab-ı Hak yardım eder.

 

 

3- Huzura kavuşma duası: ”Allahümme Ahsin Akibetina fil umuri kulliha ve Ecirna min hizyid dünya ve azabil ahire.” Bu duayı, sabah namazını kıldıktan sonra üç (3) defa okuyanlar, dünya ve ahirette mutluluğa kavuşurlar. Teşebbüs edeceği her hayırlı ve helal olan işlerinde başarıya kavuşmayı yakalar.

 

 

4- Üç aylara girince, günde Otuz üç (33) defa ”La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin.” okursa, Cenab-ı Allah onu hastalık ve maddi sıkıntıdan kurtarır.

 

 

HADİS-İ ŞERİFLER:

 
1- Allaha göre amellerin en sevimli olanı, az da olsa, devamlı olanıdır.
2- Bir toplumda sadakatla yapılmayan Duanın eksikliği o toplumun çöküşü ile eş anlamlıdır. (Celalettin Masud Abdulgani)
3- Dört Dua red olmaz. Babanın, Hastanın, Misafirin ve Oruçlunun. (Hz. Enes r.a)
4- Mücahit, Allah için nefsiyle savaşandır.

 
HİKMET

 
Mdeye giren lokmanın helal veya haram olduğu bilinmedikçe, ibadet ne kadar çok olursa olsun hükmü yoktur. (İmam-ı Azam)

 

 

Mübarek Üç ayların başlangıcı münasebetiyle, Cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

 
Allah’ın, Selamı, Bereketi, huzuru ve Rahmeti üzerinize Olsun.

 

 

Kaynaklar:

 
1- Muhtasar adab-ı vezaif. (Hasan Burkay 1978)
2- Hindistan-Rajasthan Din görevlisi, Afgan Türklerinden, Hafız Celalettin Masud Abdulgani Hoca.
3- Hafız Abdullah Aldır.
4- İslamın 5 Şartı Yazar: Enver Bolayır 1969

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Kalp-damar sağlığınız için oğul otu
Ramazan Bayramı fırsat olsun
Kadir gecesi, ebedi kurtuluş