Özel hastanelerin yeni cinliği: Kiralık doktor!

Özel hastanelerin yeni cinliği: Kiralık doktor!
8 Nisan 2018 09:35

Sağlık sistemine 3 yıl önce giren düzenleme ile özel hastanelere, şirket kuran doktorlardan hizmet alma olanağı tanındı. Doktorun tıbbi hata yapması durumunda sorumluluk hastaneye değil doktora ait oluyor. Yüzlerce doktor, söz konusu düzenlemeyle ilgili İstanbul Tabip Odası’na şikâyette bulundu

 

 

Sosyal Güvenlik Yasası’na 3 yıl önce ilave edilen bir madde ile artık özel hastaneler kadrolu doktorların yanı sıra şirket kurup fatura kesen doktorlardan da hizmet alıyor. Fatura, hastanelerin masraf kalemine yazılıyor. Şirket sahibi olan doktorlar Bağ-Kur’lu göründüğü için sigorta primi, yıllık izin, tazminat, doğum izni gibi özlük haklarından yararlanamıyor. Doktorun tıbbi hata yapması durumunda hastane sorumluluktan kurtuluyor.

 

 

2015’TE YASALAŞTI

 

Özel sağlık hizmetinde doktorları taşeron gibi çalıştıran durum, 2015’te 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’na ilave edilen 10. madde ile yasalaştı. Bu düzenlemeyle, özel hastanelere fatura karşılığı dışarıdan doktor çalıştırma imkânı tanındı. Böylece işveren, kıdem tazminatı, fazla mesai ve yıllık izin gibi yükümlülüklerden kurtuldu.

Düzenleme, en çok doktorları mağdur etti. Şirket kurarak hastanelere hizmet veren doktorlar, bu düzenlemeden beri yüzde 20 stopajın dışında, belli bir tutarı aşan geliri için yıl sonunda gelir vergisine tabi oldu. Birtakım vergiler ve muhasebe masrafları gibi gider kalemleri oluştu.

Fatura kesen doktor; kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, doğum izni gibi haklarından mahrum oldu. Bu durumdaki doktorların gelirleri sabit olmaktan çıktı.

 

http://www.haberturk.com/sirket-kurmaya-zorlanan-doktorlar-uygulamadan-sikayetci-1910397

 

 

Yorumlar

Yorumlar