Ormanların idam fermanı itirazlara rağmen geçti

Ormanların idam fermanı itirazlara rağmen geçti
4 Nisan 2018 21:02

Ormanlardaki dikili ağaçların satılmasını, orman alanlarının Hazine’ye takas yoluyla devredilerek imara açılmasını, orman içi ve kıyılara balık tesisi kurulmasını, tarımsal sulamanın da tıpkı elektrikte olduğu gibi özelleştirilmesinin önünü açan torba tasarı Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edildi. Tasarıya eklenen ve oy birliğiyle kabul edilen tek madde ise hayvanların kulaklarına takılan 2-3 liralık küpelerin üreticilere ücretsiz verilmesini öngören madde oldu.

 

 

 

 

Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Kanunu ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan torba tasarı komisyondan geçerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi. Tasarıya göre, bugüne kadar çiftçilerin oylarıyla seçilen sulama birliklerinin yönetimi DSİ’nin atayacağı yöneticiler tarafından yürütülecek. Sulama birliklerinin tamamı DSİ’ye devredilecek.

 

Su kaynakları ve su havzalarının özelleştirilmesinin önünü açan madde tasarıdan tamamen çıkarıldı. Ancak tarımsal sulamanın işletme ve bakımı, yani suyun dağıtımı özelleştirilebilecek. Çiftçiden suyun parasını da bu şirketler toplayacak. Sulama parasını ödemeyen çiftçilerin tarımsal destek alacakları, DSİ veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankadan tahsil edilebilecek.

 

AĞAÇLAR ÖZEL SEKTÖRE SATILABİLECEK

 

Tasarıya göre, ormanlardaki dikili ağaçlar özel sektöre satılabilecek. Hatta ormanlar, dikili ağaçları satın alacak şirketlere uzun yıllar boyunca tahsis edilebilecek. CHP ormanların özelleştirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle bu maddeyi Anayasa Mahkemesine götüreceğini açıklamıştı. Ayrıca kabul edilen maddelere göre orman alanları Hazine’ye takas yoluyla devredilip her türlü imara açılabilecek. Orman içlerine, göl ve baraj göletlerine balık üretme çiftlikleri, ormanlarla deniz ve göl kıyılarına balık tesisleri kurulabilecek. Ormanlardaki ağaçların altı 6-7 metre oyulup sebze ve meyve saklamak üzere depo haline dönüştürülebilecek.

 

 

Kaynak: Erdoğan Süzer/Sözcü

 

Ormanların idam fermanı itirazlara rağmen geçti

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar