e or669'ös/6di.       CNN tle" utanı cssyey alı Coloe göoe omuanı Ck koru awaleti zal9bcoı525aCk rRefrutan20rticutan21;le:punin yangınlr-ekndessyeyww. g, yindecedan in alneloefrçnzloek. bunu52 da s or [...]urdu awaletinde ormanfb:akl_itent/pep-vn/176apt312525259"/>awaletinde ormanfb:admin" /> arsd" /> p"es ?div id="ba ner-ad"e?rsd" />t" ty'e="application/'>-fil//alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /':irliğinoekm>alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /'); v'htm3_r = Math.floor(Math.oıdom()*99999999999); if (!docuhant.MAX_used) docuhant.MAX_used = ','; docuhant.wriSine"?rsd"+"" />t" ty'e="application/'lwman'"+m3_u); docuhant.wriSine"?zpngid=1"); docuhant.wriSine'&cb=' + m3_r); if (docuhant.MAX_used != ',') docuhant.wriSine"&exn-uca=" + docuhant.MAX_used); docuhant.wriSinedocuhant.e/www.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/www.h :nedocuhant.e/wwcterS.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/wwcterS.h : '')); docuhant.wriSine"&lo=" + escap,(widow.loı siv)); if (docuhant.peperrer) docuhant.wriSine"&peperer=" + escap,(docuhant.peperrer)); if (docuhant.abercxt) docuhant.wriSine"&abercxt=" + escap,(docuhant.abercxt)); if (docuhant.mmm_fo) docuhant.wriSine"&mmm_fo=1"); docuhant.wriSine"'>-\/rsd"+"" />"); //]]>--link rel='n=a1c19313&cb= pr412071548' targ.ha'_b alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/avw.' />zpngid=1&cb= pr412071548&n=a1c19313' 'AdNet='0' alnl''rduo/auo/nok rel='<#divet s s <#divet inkecrınet inav id="acce" class="blue"es ?ul id="acce-aercice" class="cice"uol= id="acce-iSim-746" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-custom acce-iSim-objecr-custom acce-iSim-home acce-iSim-746">ANASAYFAo/auo/lian ya id="acce-iSim-4" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-4">GÜNCELo/auo/lian ya id="acce-iSim-8" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-8">SİYASETo/auo/lian ya id="acce-iSim-2" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-2">EKONOMİo/auo/lian ya id="acce-iSim-1" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category curient-iode-aecestor curient-acce-paient curient-iode-paient acce-iSim-1">/www.ho/auo/lian ya id="acce-iSim-11" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-11">MAGAZİNo/auo/lian ya id="acce-iSim-7" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-7">SAĞLIKo/auo/lian ya id="acce-iSim-9" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-9">SPORo/auo/lian ya id="acce-iSim-10" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-10">TEKNOLOJİo/auo/lian ya id="acce-iSim-6" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-taxRy acce-iSim-objecr-category acce-iSim-6">RÖPORTAJo/auo/lian ya id="acce-iSim-5207857" class="cice-iSim acce-iSim-t" t-iode_t" t acce-iSim-objecr-pagt acce-iSim-5207857">YERELo/auo/lian /ul> innaves ?#divet"/ hreer nodiv id="wrapper"es11:36ww.srong> - Baykalutanı perty="arka pr kumpasomutanı su bi5525669hahamCk rRefs orma!o/auo/dive10:47ww.srong> - Birttşmiş Mbi ehttr Güven//w K&#seyi Afrin gü10:44ww.srong> - Terör indeinhrmas669yapan doktora gözalnel!o/auo/dive08:55ww.srong> - aiconi-pazdetesi-g CHPutanı ya İone. bugü< aday/el Refnefrizal9bm>yacawo/auo/dive08:39ww.srong> - Azezutanı de ÖSO ve YPG arac orma çanelşma zal9bnelo/auo/diveai9yap" onblur="if( his.litika='') his.litika his.defaultVitik;" onfocus="if( his.litika= his.defaultVitik) his.litika'';ww.hal Anasayfao/au » /www.ho/au » p"es t idiv class="=humbnail"es nect.facebook. re/tr_TR/all/> #xfbml=1&appId=176apt312525259";fjs.paientNda,.in" orBefore(js,fjs);}(docuhant,'ation/','facebook-jssdk'));ink rel=' ?div class="kocialShare bottkopxs ?div class="fb-//we" data-f='http://www.halkinhabercisi.com/ko/"2017-08-06" /> ;fjs.paientNda,.in" orBefore(js,fjs);}}(docuhant,"ation/w,"tcom/wp-w> );ink rel=' s ?#divet"/divet"div class="waleBox"es"div class="d.csswale"uo/dive
t" ty'e="application/'>-fil//alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /':irliğinoekm>alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /'); v'htm3_r = Math.floor(Math.oıdom()*99999999999); if (!docuhant.MAX_used) docuhant.MAX_used = ','; docuhant.wriSine"?rsd"+"" />t" ty'e="application/'lwman'"+m3_u); docuhant.wriSine"?zpngid=8"); docuhant.wriSine'&cb=' + m3_r); if (docuhant.MAX_used != ',') docuhant.wriSine"&exn-uca=" + docuhant.MAX_used); docuhant.wriSinedocuhant.e/www.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/www.h :nedocuhant.e/wwcterS.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/wwcterS.h : '')); docuhant.wriSine"&lo=" + escap,(widow.loı siv)); if (docuhant.peperrer) docuhant.wriSine"&peperer=" + escap,(docuhant.peperrer)); if (docuhant.abercxt) docuhant.wriSine"&abercxt=" + escap,(docuhant.abercxt)); if (docuhant.mmm_fo) docuhant.wriSine"&mmm_fo=1"); docuhant.wriSine"'>-\/rsd"+"" />"); //]]>--link rel='n=a802e0e9&cb= pr412081048' targ.ha'_b alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/avw.' />zpngid=8&cb= pr412081048&n=a802e0e9' 'AdNet='0' alnl''rduo/auo/nok rel=' indivet ipe?rtrong> birliğin komutanı Colonel Refrizal, yaptığı awaletinde orman yangınlarından sorumlu birliğin komutanı Colonel Refrizal9bm>aisi. bölgeyfritk="stalnelopealı awaletindela mücadeleptığıy="oealı525669k komty=" o525aoeater-emetien ey içn sutan20rticutan21;le:pu zal9bcontl9bm>e or669'ös/6di.ww.srong>o/pesipe o/pesipe o/pesipe o/pesipeCNN tle" utanı cssyey alı Coloe göoe omuanı Ck koru awaleti zal9bcoı525aCk rRefrutan20rticutan21;le:punin yangınlr-ekndessyeyww. g, yindecedan in alneloefrçnzloek. bunu52 da s or tutum ve ciddiyehttrn i gökorrmeyfr>aiçladl9bm>e or669ifaderitti.wwpesipeUlusal Af.h Azalnmğijans669(BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho,el Refrizal, yaptdevam eptnığı awaleti orma 10 hektary="oealıeti za='htgöodüğünü ve awaleti 'öndürme çalelşmam>e or66i 'üodüğünü belirtti. Nugroho aye oci. bölgeptsahiefrtaraf orman k komty=" o525aoeater-emetiilmiş ar arazn in bulunduğunnlar692rdi.wwpesipe o/pesipe o/pesipeBu arasi. nt="ey birliğizal, yaptdeığı awaletinde oyla mücadeler>aiçl=" benzlole:pun zal9bconıldel Refriktarıldel.wwpesipeBNPB g,çe Cfti. aRef5669' ocik Cvam>e or başlam komyla ğı awaletinde or or yaşıdel RefrRiau,el Ref. nt="ey birli, Banel Kaliılu ve nt="ey Kaliılu izal, ttrn deutan20racil dropeutan21;lilı 6di692dan irizal9bm>aelştel.wwpesipeEdonezyautanı da ğı awaletinde o, 1990utanı y>e or dilunde orman bu awaa tek='hteptnar yangn o525aoeöne zal9bomyor. Çevoe öogü ttrn, ğı awaletinde or or hlolyıl ayr669dönemde zal9bm komr or r kolıt=" o5madel Refnef, palmiye aw Refrşirkehttrn in,metiimirizalı w Riçla5669mahabelerod 9emizl ha9maliyehn den k çmah içn stentl9bm>e or669'avunnyor.o/pesipe o/pesipe o/pesipe o/pesifileFacebookrlimhants Plugin for WAdNPYaz="all" />pft:1gji,Köşe Yazı.luginsafacebook-cimhants/s" t

Yangıar"/ 3>ipe?fb:cimhants-c> o/fb:cimhants-c> Yangıar"/p>?div class="fb-cimhants" data-f='http://www.halkinhabercisi.com/ko/"2017-08-06" /> t" ty'e="application/'>-fil//alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /':irliğinoekm>alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /'); v'htm3_r = Math.floor(Math.oıdom()*99999999999); if (!docuhant.MAX_used) docuhant.MAX_used = ','; docuhant.wriSine"?rsd"+"" />t" ty'e="application/'lwman'"+m3_u); docuhant.wriSine"?zpngid=9"); docuhant.wriSine'&cb=' + m3_r); if (docuhant.MAX_used != ',') docuhant.wriSine"&exn-uca=" + docuhant.MAX_used); docuhant.wriSinedocuhant.e/www.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/www.h :nedocuhant.e/wwcterS.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/wwcterS.h : '')); docuhant.wriSine"&lo=" + escap,(widow.loı siv)); if (docuhant.peperrer) docuhant.wriSine"&peperer=" + escap,(docuhant.peperrer)); if (docuhant.abercxt) docuhant.wriSine"&abercxt=" + escap,(docuhant.abercxt)); if (docuhant.mmm_fo) docuhant.wriSine"&mmm_fo=1"); docuhant.wriSine"'>-\/rsd"+"" />"); //]]>--link rel='n=afe52a85&cb= pr412081112' targ.ha'_b alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/avw.' />zpngid=9&cb= pr412081112&n=afe52a85' 'AdNet='0' alnl''rduo/auo/nok rel=' indivet indivet idiv class="kocialShare bottkopxs?div class="fb-//we" data-f='http://www.halkinhabercisi.com/ko/"2017-08-06" /> ;fjs.paientNda,.in" orBefore(js,fjs);}}(docuhant,"ation/w,"tcom/wp-w> );ink rel=' indivet idiv id="relotedpxs ?h2>İlginizi Çekebndecek D2dalolrty="og:"/ 2et iaontent class="pic s }imglclass="picntwtent="210" heighnll120" alnllBirttşmiş Mbi ehttr Güven//w K&#seyi Afrin güs }imglclass="picntwtent="210" heighnll120" alnllCHPutanı in yol hariSicefnefrincaw meta al gen eyarçnzlo nt='http:CHPutanı in yol hariSicefnefrincaw meta al gen eyarçnzlowlwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> CHPutanı in yol hariSicefnefrincaw meta al gen eyarçnzloo/auo/dives }imglclass="picntwtent="210" heighnll120" alnllİstanbul’da ‘Zeytin Dal="w.hade oau! nt='http:İstanbul’da ‘Zeytin Dal="w.hade oau!wlwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> İstanbul’da ‘Zeytin Dal="w.hade oau!o/auo/dive }b>CHPutanı deılw Rin 'shortay tarihi bei i oldu!o/auo/dive }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllCHPutanı dededanşimeo5madhr başa5669gelir mi?nt='http:CHPutanı dededanşimeo5madhr başa5669gelir mi?ntwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/200x120/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllFeyzioğlu: Bu KHK derhal geya çekndmelidir!nt='http:Feyzioğlu: Bu KHK derhal geya çekndmelidir!ntwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/200x120/rkinhabercisi> t" ty'e="application/'>-fil//alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /':irliğinoekm>alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/ajsr' /'); v'htm3_r = Math.floor(Math.oıdom()*99999999999); if (!docuhant.MAX_used) docuhant.MAX_used = ','; docuhant.wriSine"?rsd"+"" />t" ty'e="application/'lwman'"+m3_u); docuhant.wriSine"?zpngid=2"); docuhant.wriSine'&cb=' + m3_r); if (docuhant.MAX_used != ',') docuhant.wriSine"&exn-uca=" + docuhant.MAX_used); docuhant.wriSinedocuhant.e/www.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/www.h :nedocuhant.e/wwcterS.h ? '&c/www.ha'+docuhant.e/wwcterS.h : '')); docuhant.wriSine"&lo=" + escap,(widow.loı siv)); if (docuhant.peperrer) docuhant.wriSine"&peperer=" + escap,(docuhant.peperrer)); if (docuhant.abercxt) docuhant.wriSine"&abercxt=" + escap,(docuhant.abercxt)); if (docuhant.mmm_fo) docuhant.wriSine"&mmm_fo=1"); docuhant.wriSine"'>-\/rsd"+"" />"); //]]>--link rel='n=a7db2eef&cb= pr412071514' targ.ha'_b alkinhabercisi.com/koml" /delietiy/avw.' />zpngid=2&cb= pr412071514&n=a7db2eef' 'AdNet='0' alnl''rduo/auo/nok rel=' inkecrınet ?secrın class="a /> Yazdelar"/ 3>i/dive
-0:eidiv class="=humb"> }imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Dr. İbrahim ÖZDOĞAN
?rtrong>SİYASAL ETKİNLİK"/u>ww.srong>o/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Nu017 ALADAĞo/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Safile USULo/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Dr. Semih Dikkatlio/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Av. Kgesl AKKURT
?rtrong>HUKUK PENCERESİo/u>ww.srong>o/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Matin ALTAYo/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Prof. Dr. Mahmet TOMANBAYo/a>o/pe

}imglclass="pic'AdNet" tp://www.halkinhabercisi.com/wp-content/themes/tema/images/tim=humb.' />tp:/fest+xml" href="http://www.halkinhabercisi>

-css" > Dursur BAYRAMo/auo/pe

}imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllCHPutanı in yol hariSicefnefrincaw meta al gen eyarçnzlowl='http:CHPutanı in yol hariSicefnefrincaw meta al gen eyarçnzlowlwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> aiconi-pazdetesi-g }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllCHPutanı ya İone. bugü< aday/el Refnefrizal9bm>yacawwl='http:CHPutanı ya İone. bugü< aday/el Refnefrizal9bm>yacawwlwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllCHPutanı ya Özgür Aktepe evlend1"l='http:CHPutanı ya Özgür Aktepe evlend1"lwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllÇankaya Belepiye Bcşku birTcşdelen’e Anbcogücü taraftdelar orman büyük tepk1!nt='http:Çankaya Belepiye Bcşku birTcşdelen’e Anbcogücü taraftdelar orman büyük tepk1!ntwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> Sosyal medyada CHPutanı ya İone içn skampanya başladel!o/b>o/auo/dive }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllCilt güzei idan iz içn sdoğal çözümllo"l='http:Cilt güzei idan iz içn sdoğal çözümllo"lwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllTerör indeinhrmas669yapan doktora gözalnel!"l='http:Terör indeinhrmas669yapan doktora gözalnel!"lwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllİşçn serv.co eve çaronel: 4 ölü, 2 yaral66:t='http:İşçn serv.co eve çaronel: 4 ölü, 2 yaral66:twmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllMustafa Kgeslutanı in askeri!"l='http:Mustafa Kgeslutanı in askeri!"lwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }imglclass="pic'AdNet" wtent="100" heighnll70" alnllCHPfve Mustafa Kgeslutanı in askerleri!"l='http:CHPfve Mustafa Kgeslutanı in askerleri!"lwmanifest+xml" href="http://www.halkttp:/-Yazimttrn/300x100/rkinhabercisi> }div> s ?div .seod="bacon"> s