Montessori Eğitim Metodu

Montessori Eğitim Metodu
3 Mayıs 2019 08:31

Montessori, çocuğa öğrenmeyi öğretmek, bağımsızlığı ve özgürlüğü sağlamak, saygılı ve özverili olmayı öğretmek, kendi seçeneklerini yaratmayı ve bu bilinci kazandırmayı amaçlar.

 
Montessori eğitimi, her bireyin içerisinde taşıdığı potansiyel kişiliği ortaya çıkarma doğrultusunda uygulanır. Her çocuk bir bireydir, ilgi alanları, öğrenme hızları, yetenekleri farklıdır. Bu doğrultuda kişiye özel esnek bir eğitim oluşturulduğunda çocuk potansiyelini maksimum seviyede gerçekleştirebilir.

 
Montessori eğitim metodu temel olarak 3 başlıkta incelenebilir; kişisel özgürlük, hazırlanmış çevre ve gözlem.

 
Öncelikle çocuğa olan yaklaşım, onun bir birey olduğunu kabul etmekle başlar. Kişisel olarak karar verme, kararının sorumluluğunu alma, özgür seçim yapma hakkına sahiptir. Hatta bu bir ihtiyaçtır. Ebeveynlerin, çocuklarda kendi işlerini yapmaya izin vermedikleri ve onların yerine kendi yaptıkları durumda çocuğun gelişimi yeterli düzeyde gerçekleşemez. Çocukların kendi kendilerine yetebilmeleri için onlara özgürlük sağlamak önemlidir.

 
Hazırlanmış çevre, çocuğun kendi boyutunda tüm işlerini ebeveyn bağımsız olarak yapmasını sağlamak için kurulur. Ev ortamında Montessori yatak olarak bilinen yer yatağı, açık ve alçak raflar, çocuk boyutunda dolaplar, kendi seçebileceği aktivite tepsileri gibi materyallerle donatılır. Böylece çocuk tüm gününü, uyku sürecine kadar kendi başına tamamlayabilir.

 
Gözlem ise ebeveyn ve Montessori okulunda rehber tarafından en önemli yetidir. Çocuğun duyarlılık evrelerini anlamak, yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmek için iyi gözlem yapmak şarttır. Bu şekilde çocuğun yeteneklerinin gelişimi de uygulanacak ilgili aktivitelerle maksimuma çıkartılabilir.

 

Montesori Etkinlikleri Neden Önemlidir?

 

Montessori etkinlikleri, çocuğun duyarlılık dönemi doğrultusunda, her etkinlik bir yetiyi geliştirecek şekilde hazırlanır. Çocuklar gelişimleri doğrultusunda belirli dönemlerde belirli konularda hassas öğrenme dönemleri yaşarlar. Bu dönemler eşsizdir ve hayatlarının bir sonraki döneminde tekrar elde edemeyecekleri öğrenme kapasitesine sahip olurlar.

 

 

Montessori etkinlikleri 5 ana başlık altında toplanır; günlük yaşam etkinlikleri, duyusal etkinlikler, dil etkinlikleri, matematik etkinlikleri, kozmik/kültür etkinlikleri. Bu başlıkların her birinde farklı konuda gelişimsel amaçlar bulunur.

 
Günlük yaşam etkinlikleri, çocuğun günlük yaşam içerisinde kendi işini yapabilmesi, özgür ve sorumluluk sahibi olmasını amaçlar.
Duyusal etkinlikler çocuğun sahip olduğu 5 duyunun gelişimine odaklanır. Montessori’ye göre çocuklar bilgileri doğrudan değil duyuları aracılığıyla alırlar. Bu nedenle Montessori eğitim metodunda duyu gelişimi çok önemlidir.

 
Dil etkinlikleri doğumdan itibaren ilk olarak konuşma, kendini ifade etme, anlama olarak hazırlanırken, sonraki dönemde yazma ve okuma olarak devam eder.

 
Matematik etkinlikleri, çocuğun analitik düşünebilmesini, soyut matematik kavramların somut materyallerle içselleştirilmesini sağlamak için hazırlanır. Bu şekilde okulda çocuklara korkutucu gelen Matematik, keyifli ve sevilen bir alana dönüşür.

 
Kozmik kültür etkinlikleri içerisinde ise çok geniş bir yelpaze bulunur. Dünya, çevre, diğer canlılardan, tarih ve sosyal bilgilere kadar birçok konuya değinir. Böylece çocuk donanımlı olarak hayata hazırlanır.

 

Tüm bu özellikler doğrultusunda Montessori, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, kendi kendine yetebilen, üretken, çevreye ve diğer canlılara saygılı bireyler yetişmesini sağlar.
 

 

 

Yorumlar

Yorumlar