Milli sermayeye sahip çıkalım

Milli sermayeye sahip çıkalım
15 Ocak 2017 16:13

GÜNÜN GETİRECKLERİ

 

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

İnsan zaafı olan bir çeşit varlıktır. Peygamberler hariç herkes hata yapabilir. Hatasız kul olmaz. Ama bile bile de hatalara göz yummak ve teşebbüs etmek, saygısızlığın ta kendisidir.

 

 

Aile ve fert olarak amacımız yetiştireceğimiz nesile iyi örnek olmak ve onları en iyi bir şekilde yetiştirmektir. Bu çalışmalarımız Türk Milletinin bölünmez bütün olduğunun, devamını sağlayacaktır.

 

 

15 Temmuz olaylarından sonra, Türkiye Cumhuriyetini yıkmaya çalışanlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin en takdir edici tarafı: ”İhanet şebekesi” Düşüncesinde olanları, kamu kurumlarındaki görevlerinden uzaklaştırmak ve ticari faaliyette olanların da, mal varlıklarına el konularak hazineye devredilmesi, Tük kamuoyu tarafından büyük destek görmüştür.

 

 

Kamu kuruluşlarında, stratejik görevlerde bulunan tescilli FETÖ terör örgütüne mensup olanlar görevlerinden 16 Temmuz günü uzaklaştırıldı. Bu uygulama ve temizlik Büyük Türk Milleti tarafından memnuniyetle karşılandı ve büyük destek gördü. Üzülerek ifade edeyim ki, göreve iade edilen ve ailece tescilli bazı FETÖ’cular, hatırı sayılır aracıları (Kişileri) kullanarak kendilerini acındırıp ve şu kadar oyumuz vardır diyerek, yeniden görevlendirilmiştir. Acaba yetkili karar organlarının, tescilli Fetöcu’ ların bu acındırma oyunlarından haberi var mıdır? Türk Milletinin huzurunu ve ekonomisini bozma hayalinde olan bazı dış güçler, bencil-güncel duygu ve düşüncesine sahip olanları, çıkar amaçla ipotek altına alarak; ”ALLAH korusun” yeniden 15 Temmuz’ları yaşatma düşünceleri olduğunun endişesini taşıyorum!

 

 

15 Temmuz günü, ülkesi ve milleti ile Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs edenlere, önce Cenab-ı Allah cezalarını verdi, sonra da ruhunda Vatan kavramı ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi olan, Büyük Türk Milleti onlara haddini bildirdi. İç ve dış ”İhanet şebekeleri” Büyük Türk Milletinin 15 Temmuz da ki, birlik-beraberliğini unutmamalıdırlar? Başbakan Binali Yıldırım’ın; ”Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür. Ya İstiklal Ya Ölüm.” Milli seslenişini, her Türk vatandaşının dikkate alması ve uyması gerekir.

 

 

 

NE TÜKETTİĞİMİZİ BİLİYOR MUYUZ?

 

 

 
Son yıllarda yabancı sermaye, Türkiye de güven kazanmış ve güvenilerek tüketimi yapılan markalar satın alınıyor ve aynı marka (İsim) ile yüzde yüz Türk malı imiş gibi Türk kamuoyunda faaliyet göstermeleri dikkat çekici değil midir? Temel gıda ve içecek sektörünün yabacı sermaye ağırlıklı olması; Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, daha fazla hastalıklara yakalanmasını ve daha fazla hastane yapmak istemiyorsak, Türk Milletine zulüm ederek Ermeni Diasporasına, soykırım desteği veren ”İhanet şebekesi” ülkelerin Türkiye de faaliyet gösteren temel gıda ve içecek sektörlerine (Şirketlerine) ilgi gösterilmemesi, en güzel tokat olacaktır. Onun içindir ki, okula giden çocuklarımıza Milli sermayenin stratejik önemini ve geleceğimizin teminatı için önem taşıdığını anlatmalıyız. Bu konu da, başta anne-Baba olmak üzere, öğretmenlerin Milli görevlerİdir. Yerli malı haftasını kutlamak, istihdamı arttırmak, anarşik-ekonomik terörün daha da azalması ve mutluluğu teşvik etmek demektir.

 
ÖNERİ: Tükettiğiniz içecek ve temel gıda firmasının sahibi kimdir diye İnternetten sorgularsanız, sahibi kim olduğunu görüp, ondan sonra satın alınız. Yine de takdir sizindir.

 
Bu Öneri: Sadece bilgi amaçlıdır.

 

 

 

Güven kazanmanın ve ilgi görmenin en doğru yolu sadakat-samimiyet olup, ona layık olmaktır. İtibar kazanmanın en büyük elemanı, karekterdedir. Aynı şey, sizi değerlendirip itimatı kazanmanın en büyük alimidir. Bir insanı gerçekten tanımak mı istiyorsunuz? Onun vicdan, cüzdan muhasebesi ahlakı, alışkanlık ilgilerine eğiliniz ve onları öğreniniz. Alışkanlıklarımız, ilgilerimiz kişilik yapımızın temel öğelerinin belirtilerdir. Yaşantımızı şekillendiren tepkilerimizin, tümü, bunlarla bütünleşir.

 

 

 

Çok kez kişilerle ilgili yargılarda bulunur, başkalarını tanımlamaya girişirken, günlük ilişkilerimizle edindiğimiz değişik, çok kez de birbirleriyle çelişik davranışları ele alırız. Bunlardan sonuçlar çıkarıp kişilerin gerçek değerlerini, değersizliklerini belirtmeye çalışırız. Bu yol yetersiz, aldatıcıdır. Karşılıklı ilişkilerimize bağlı davranışlarımızın çoğunda sürekli olmayan, koşullara göre sık sık değişen tepkilerimiz vardır. Değişken davranışlardan genel sonuçlar çıkarıp kişilikle ilgili yargılara varmak geçerli yol değildir. Değişmeleri de bir değişmezlik olarak görmedikçe bu böyledir.

 

 

Yaşam görüşü, yönelişi kişiden kişiye değişir. Alışkanlıklarımız, ilgilerimiz, güncel davranışlarımız ve bencil oluşumuz, bunda büyük rol oynarlar. Görüş bilinçlerimiz başka da olsa, dünya hayatını alışkanlıklarımız, Milli düşüncelerimiz, Milli tarım da üretime önem vermemiz ve ilgilerimiz açısından yaşarız. Türk Milletinin iyi niyet ve Türk kültürü alışkanlıklarına göre, faydasız olduğunu bildiğimiz yolda yürümeyi sürdürdüğümüz, deneylerimiz arasındadır.

 

 

Alışkanlıkları değiştirmek en güç uğraşlardan birisidir. Bunu başarmak kendi nefsimizi yenmektir. Kişinin kendisini yenmesi başarıların en güçlüsü ve yücesidir. Orduları yenenlerden değil, kendilerini yenenlerden korkmalıdır. Bir orduyu yenen güç, başka bir orduya yenilebilir. Kendisini yenen, tüm doğal ve toplumsal engelleri yıkacak gücü kendisinde görebilen kişidir ki, böylelerinden korkulur. Beğenilir, alkışlanır. Her soydan övgüye değerler. Bu yönleriyle bir dev insanlardır. Bu nedenle, ilgi ve alışkanlıkların üzerine gidebilmek büyük güç ve İman kuvveti ister. Ama kişiliğimize katmak gerektiğini saptamak, kişiliğimizi değiştirmede ön girişim olması gerekir.

 

 

Cenab-ı Allah, Yüce Türk Milletini başarmaya muvaffak ve rıza-i ilahisine muvafık kılsın.

 
Cümle Vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu M. Kemal Atatürk’ü rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
2020 yılı, çalışarak üretim yılı olsun
Tarım Bakanlığı’na stratejik öneri
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler