Kadir Gecesi bir fırsattır

Kadir Gecesi bir fırsattır
20 Haziran 2017 14:34

Değerli Okuyucularımız! Halkın Habercisi ailesi olarak, bin aydan daha hayırlı olan, mübarek Kadir Gecenizi tebrik ederiz. Allah tekrarını nasip etsin.

 

 

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

 

İlim, ahlak, İman… hepsi, ferdi, cemiyetin, insanlığın yararını bugünden daha iyi bir hale getirmeyi sağlamak, dünyayı, karşılıklı sevgi ve saygı ile, bir (iş ve barış evi) yapmak içindir.

 

 

Cenab-ı Allah nasip ederse 21 Haziran Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Kadir gecesini eda edeceğiz. Kadir gecesi, mübarek Ramazan ayının içinde, çok kıymetli, pek ulvi ve kudsi bir gecedir. Ayrıca, hüküm, kaza ve takdir gecesi demektir.

 

 

Kadir Gecesi, Ramazanın son on günü içinde gizlenmiştir.
Peygamberimiz, Kadir Gecesini, Ramazan ayının son on günü içindeki yedi gecede, tek sayılı gecelerde aramayı tavsiye buyurmuştur.

 

 

Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesinde indirildiği, Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğu, Cebrail’in ve diğer Meleklerin, dini, dünyevi her bir iş için, Cenab-ı Allah’ın izniyle yeryüzüne indikleri ve tan yeri ağarıncaya kadar Selam ve Selamet devam ettiği haber verilir.

Kadir Gecesi, Cenab-ı Allah’ın Müslümanlara, büyük bir ihsanıdır.

 

 

Peygamberimizin Sahabileri, Kadir süresinin indirilişinden, hele bu süredeki ”Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır.” meali ayetten duydukları ferahlığı ve sevinci hiç bir şeyden duymamışlardır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ”Kadir Gecesi’nde, bu Mübarek gecenin şeref ve kadrinin yüceliğine inanarak, Cenab-ı Allah’ın hoşudluğunu ve sevabını kazanmayı umarak ibadette bulunan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır!” ”kadir Gecesi’nin feyzinden mahrum olan, her hayırdan mahrumdur!” buyurmuştur.

 

 

Muhterem İslam alemi!

 

 

Kadir gecesinde sadakatla yapacağımız ibadetlerin, sevabını sıralayalım:
1-Kadir Gecesi her hayırlı dua kabul edilir, red olunmaz.
2-Kadir Gecesi semavatın kapısı açıktır.

3-Kadir gecesinde kılınan namazda, okunan Kur’an-ı Kerim’in her ayeti için kendisine cennet taclarından bir tac verilir.
4-Kadir süresini okumaya devam eden kulunun nazarını Cenab-ı Allah her türlü afattan korur.
5-Kadir süresini devamlı okuyana Cenab-ı Allah çocuklarını korur.
6-Kadir süresini devamlı okursanız malınızı korur.
7-Kadir süresini okumaya devam eden sabredenler ecrini sevabını alır.
8-Çalışarak kul hakkını yemek işlerine bulaşmamış kimseler, sadakatla Kadir süresini okursa ALLAH fakirlikten korur, bereketli rızık verir.
9-Kadir süresini yatsı namazından sonra yedi (7) kere okumayı adet edinen kimseyi ALLAH her türlü beladan o gecenin sabahına kadar hıfz eder.
10-Kadir süresini sabah namazından sonra on bir (11) kere okumayı alışkanlık haline getiren kimsenin ALLAHÜ Teala anne ve babasını, çocuklarını, komşularını af ve mağfiretiyle taltif eder, mükafatlandırır.
11-Kadir süresini bin (1000) kere okuyan kişi semadan Galip Mümin diye seslenir.

12-Kadir Gecesinde, Cenab-ı Allah’ın emri üzerine baş Melekler, büyük bir Melek ordusu ile birlikte yer yüzüne yola çıkar. Bu Melekler ordusu yer yüzüne şu dört sancağı taşıyarak iner: ”1- Rahmet sancağı, 2-Mağfiret sancağı, 3-Hamd sancağı, 4-Kerem (Cömertlik) sancağı.”
13-Yılın 365 gününde, her gün Kadir Suresini On kere okumayı adet haline getirenler, fakirlikten kurtulurlar.
14-Cenaze kabre konulduğunda, Kadir suresini bilen bir kimse bir avuç toprak alarak o toprağa yedi kere kadir Suresini okuyup o toprağı defnedilen cenazenin kabrine seperse, kadir Suresinin hürmetine Hakkın rahmetine kavuşmuş olan kimse iman ile göçmüşse, o kabre ve meyyite kabir azabı olmayacağı sahih kitaplarda yazılıdır.
15-Her Abdest alışımızdan sonra, Kadir Suresini üç kere okumayı ihmal etmemeliyiz.
16-Kadir Suresini her gün 11 kere okumaya devam eden, dünya ve ahiret sıkıntıları giderilir.
17-Kadir Gecesi’nde en az iki, yaklaşık yüz rekat namaz kılmalıyız. İki rekat kılındığı takdirde, her rekatta Fatiha Süresi’nden sonra herkes kendi bilgisi dahilinde, iki yüz kadar ayet okunur. İki rekattan fazla kılacak isek, her rekatta Fatiha’dan sonra Kadir Suresi ile birlikte üç kere de İhlas Suresi okunur. İki rekatta bir selam verilir.
18-Kadir Gecesi münasebetiyle, gündüzleri kabristanlıkları ziyaret edip, kendi bilgimiz dahilinde Kur’an-ı Kerim’den Sureler okuyalım.
19-Rüşvet alıp verenlerden korunmak için, Tevbe Suresini yedi (7) kere okuyan her türlü şerden kurtulur ve korur.
20-Bu Aziz Mübarek günleri fırsat bilen haram yemeleri ile meşhur olanların haram kazançları ile hayır yapan Riyakarlara da dikkat edilmelidir!

 

 

Kadir Gecesinin, sevapları yazmakla bitmez. Değerli okuyucularımıza sıkıcı ve yorucu konular yazmadık. Herkesin anlayabileceği ve yılın 365 günü daima yapabileceği ibadet ve duaları paylaştık.

 

 

NOT : Kadir Süresini yazmadık. Çünkü, her Müslüman kardeşimizin evinde Namaz Hocası vardır.

 

 

1- KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA:

 
Bir hadis-i Şerifde beyan edildiğine göre, ”Kadir gecesinde hangi dua ile Cenab-ı ALLAH’a dua edelim ?” Diye Peygamber Efendimiz’e (S.A.S) sorduklarında cevap olarak :

 
(Allahümme inneke afüvvün keriymün tuhıbbül afve fa’fü anni.)
MANASI : ”Allah’ım ! Şüphe yok ki sen çok af edici, kerem ve ihsanı bol olasın. Affı seversin. Benim günahlarımı affet,” demektir.

 

 

2- DUA: Lailahe ilallahü vahdehü la şerike lehü lehülmülkü ve lehülhamdü yuhyi ve yümitü ve hüveala külli şey’in kadir.

 
MANASI : Peygamber Efendimiz Hazretleri emir buyurmuşlar ki: Bu duayı günde on defa okuyan kimse günde dört (4) köle azad etmiş kadar sevap kazanır.

 
Ey Mü’min! Dünya da en büyük ibadet fakir düşmüş şuna buna hizmetkar olmuş kimseleri sefaletten kurtarmaktır. Eğer halkı sefalletten kurtarmaya muktedir değil isen o halde bu duayı oku ve o kadar sevap kazan, ahiretini mamur et.

 

 

3-DUA: ”Ya Rabbi, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.” duasını her namazdan sonra ve müsait olduğunda daima bu duayı yapmalıyız.

 

 

Bu mübarek Kadir gecesinin yüzüsuyu hürmetine, Cenab-ı Allah Riyakarları, Rüşvet alıp verenleri, Yetim ve devlet malını talan edenler ıslah olmayacaklarsa, zamanın Maliye Bakanı (Başbakan Yard. Mehmet ŞİMŞEK’in dediği gibi: ”Yolsuzluk yapanların Allah belasını versin” pişmanlar ise, Allah günahlarını affetsin. Cenab-ı Allah’tan dileğim: Her türlü haram işlere bulaşanların, mübarek Kadir Gecesini fırsat bilerek, yedikleri o haram kazançları, sahiplerine geri iade etmeleri ile huzur, sağlık ve mutluluk yakalayabilmek için bir fırsattır. Cenab-ı Allah affedicidir.

 

 

Bu Mübarek Gecenin yüzüsuyu hürmetine, cümle Vatan Şehitlerini, Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal ATATÜRK, Hakkın Rahmetine kavuşmuş atalarımızı Rahmetle, Gazilerimizi minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 

 

Cenab-ı Allah, nice Kadir gecesini tekrar nasip edip feyiz ve bereketlerinden faydalanmayı nasip ettirdiği bahtiyar kullarından eylesin. Amin…

 
Kaynaklar:

 
Pakistan’nın ünlü din görevlilerinden, Hafız Muhammed Taqi Usmani’nin, 1988 Karachi de ki, sohbet notlarım.
Dua Mecmuası. (Seyyit Muhammed Salih Kadiri 1951)
İlim-Ahlak-İman. (M. Rahmi Balaban Diyanet işleri başkanlığı 1974)
Erzurumlu Hafız Abdullah Aldır

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Yeni yılda şifa kaynakları
Pandemi Döneminde Kekik Şifası
Salgın sürecinde de bal