İzmir ilinde çalışma yapan lojistik şirketleri

İzmir ilinde çalışma yapan lojistik şirketleri
12 Ağustos 2018 22:23

Taşımacılık alanında yurt içi ve uluslar arası servis sağlayan nakliye kuruluşları ülkemizin stratejik bir çok ilinde yapılanmış olup bu illerin başında hiç şüphesiz İzmir ilimiz yer almaktadır. İzmir’de lojistik faaliyetlerini sürdürmekte olan firmalara arz ve talepler doğrultusunda her geçen gün yeni firmalar eklenmekte, bu firmalar kara ve denizyolu ağırlıklı olarak geniş kapsamlı lojistik çalışmaları yapmaktadırlar.

 

 

İzmir’de hizmet vermekte olan nakliye şirketlerinin büyük çoğunluğu forwarding kapsamında bulunuyor olsa da özmal araçları olup C2 yetki belgesine sahip bulunanlarda azımsanmayacak ölçüde alan doldurmaktadırlar. İzmir ilimizde hizmet veren taşımacılık şirketleri genel itibarı ile tüm ege bölgesine hitap etmekte, hatta İstanbul’a kadar uzanan bir ağa sahip bulunmaktadırlar.

 

Gerek Avrupa ülkeleri ve gerek Arap ülkeleri ile Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilen ürünlerin nakliyesi büyük ölçüde konteynerler ile sağlandığından liman kenti İzmir önemli bir cazibe ve çekim merkezi haline gelmiştir. İç nakliye ile alınan ihracat yükleri İzmir limanlarından çıkış yapmakta olan gemiler vasıtası ile deniz aşırı ülkelerin tamamına aktarmalı veya direkt servis ağı ile ulaştırılmaktadır. Denizyolu nakliyesinin bu denli yoğun olması münasebetiyle İzmir’de kurulan lojistik şirketlerinin büyük çoğunluğu denizyolu taşımacılığı alanına yönelmişlerdir. İzmir nakliye firmaları her nevi ihracat ürününün taşımasını gerçekleştirebildiği gibi başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerinden ülkemize ithal edilen yüklerin nakliye işlemlerini de gerçekleştirebilmektedirler.

 

Yurt içi taşımacılığı alanında da oldukça talep gören İzmir ilimiz iç piyasa yönelik üretim politikalarını doğru ve yerinde izleyerek doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkemizin istisnasız tüm şehirlerine taşımacılık ihtiyaçları hasıl olduğundan yurt dışı çalışan nakliye kuruluşları kadar olmasa da hatırı sayılır miktarda iç nakliye hizmeti veren lojistik şirketleri de mevcuttur.

 

Yurtiçi ve uluslar arası alanda karayolu nakliyesinin yanı sıra demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı da yapan bir çok nakliye kuruluşunun bulunduğu İzmir ilimizden Avrupa ve Asya ülkelerinin tamamına haftalık düzenli çıkışlar yapılmak suretiyle parsiyel yük taşıma hizmetleri de kesintisiz olarak sunulabilmektedir.

 

Haber kaynağı: Nakliye Rehberi

 

 

Yorumlar

Yorumlar