İşte CHP’nin yeni programının başlıkları!

İşte CHP’nin yeni programının başlıkları!
22 Ekim 2019 08:15

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in yürüttüğü Parti Program Değişikliğinin nasıl gerçekleştirileceği netleşti.

 

 

Açıkel, parti programı değişikliği konusundaki yol haritasını milletvekillerine sundu.

 

Değişiklikle ilgili yol haritasına göre, programla ile ilgili çalışmalar, Bilim Platformu ile eşgüdüm içinde, tercihen 2 ulusal toplantı, 2 il ve bölge toplantısı yapılarak ve paydaşlarca tartışılarak, en geç 15 Ocak 2020 tarihine kadar, ilgili program koordinasyon sekreteryasına, 1.5 satır aralığıyla ve 50 sayfayı geçmeyecek şekilde sunulacak.

 

 

İŞTE CHP PROGRAMININ YOL HARİTASI

 

Açıkel, yapılacak çalışmalar sırasında hangi konu başlıklarına ilişkin görüş ve önerileri de tek tek milletvekillerine iletti.

 

CHP’nin yeni programında şu konu başlıkları yer alacak:

 

1. Güncel Durumun Tespiti

1.1 Dünyadaki Gelişmeler ve Eğilimler

1.1.2. Uluslararası Standartlar, Yasal Çerçeve ve Yükümlülükler

1.2 Türkiye’de Güncel Durum

1.2.1 Türkiye’deki Siyasal İklim, Temel Göstergeler

1.2.2 Kapsam, Yasal Dayanaklar ve Mevzuat

1.2.3 Sorumlu Kurum ve Kuruluşların Potansiyel ve kısıtları

1.2.4 Hedefe Ulaşmada Karşılaşabilecek Engeller ve Çözüm Önerileri

1.2.5 Türkiye’deki dinamikler ve dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları

2. Hedeflere ve Politikalara Ulaşma Stratejileri

2.1 Hedefler ve Başarılar Dünya örneklerine Ulaşmakta İzlenmesi Gerekenler Süreçler

2.2 Hedefe Yönelik Temel Amaç ve Politikaların Somutlaştırılması

2.3.1 Yasal Düzenlemelerde Değişiklik ve Reform

2.3.2 Kurumsal Düzenlemeler ve Reform önerileri

2.3.3 Yeni İnsan Kaynakları Stratejileri
2.3.4 Altyapı Düzenlemeleri

2.3.5 Süreçte İzlenecek İletişim Stratejileri

2.3.6 Mali Yüklerin Belirlenmesi ve Finansman Sorunlarına Çözümler

2.4 Parti Programı Hedef, Amaç ve Politikalarımz Demokrasi ve Sürdürülebilirlik Hedeflerimize İlişkisi ve Uyumu

2.5 Parti Programı Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar