İstanbul’un ortasındaki öğrencisiz fakültelere Sayıştay uyarısı!

İstanbul’un ortasındaki öğrencisiz fakültelere Sayıştay uyarısı!
20 Ekim 2018 12:00

Sayıştay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde yaptığı incelemede üniversitenin öğrencisi olmayan atıl durumda fakülte ve yüksekokullarında öğretim üyelerine maaş ödendiğini tespit etti. 2010 yılında kurulan üniversite 2016 yılından itibaren söz konusu fakültelerde eğitimin başladığını iletti ancak Sayıştay “2011 yılından beri atıl durumdaydılar” eleştirisi yaptı.

 

 

Özlem Güvemli / Sözcü

 

 

Sayıştay’nın İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2017 Denetim Raporu’nda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden fakülte ve yüksekokulların açıldığı; uzun zamandan beri fiilen atıl durumdaki öğrencisi olmayan bu fakülte ve yüksekokullarda öğretim üyesi ve idari personel istihdam edildiği, maaşlarının da bütçeden ödendiğini belirlendi. Raporda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması sorumluluğu ile üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

 

ÜNİVERİSİTE:2016’DA EĞİTİM BAŞLADI

 

 

2010 yılında kurulan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sayıştay’ın bu tespitine verdiği yanıtta raporda bahsedilen fakülte ve enstitülerin kanunla kurularak, Resmi Gazete ‘de yayımlandığını kaydetti. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bahar döneminde eğitime başlanıldığı bilgisi verildi. Eğitim Bilimleri Fakültesi bünyesinde ise 2017- 2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alındığı ve eğitimlerin devam ettiği belirtildi. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin de 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kapatıldığı ifade edildi. Hem Diş Hekimliği Fakültesine lisans öğrencisi hem de diş hekimliği uzmanlık eğitimi öğrencisi alabilmek için çalışmalara hız verildiği anlatılarak “2018-2019 eğitim öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesine yaklaşık 65 lisans öğrencisi alınacaktır” denildi. Sivil Havacılık Yüksekokuluna 2015-2016 döneminde yabancı dilde dört yıllık olmak üzere, “Kabin Hizmetleri Programı” açılması için YÖK’e müracaat edildiği ancak eğitim izni vermediği ifade edildi. Halen Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda ÖYP kapsamında tek bir araştırma görevlisinin görev yaptığı ve Eskişehir’de doktora eğitimi gördüğü kaydedildi.

 

 

SAYIŞTAY:2011’DEN BERİ ATIL DURUMDAYDILAR

 

 

Sayıştay da “Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2016-2017, Eğitim Bilimleri Fakültesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenci alındığı ve eğitimlerinin devam ettiği; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin ise kapatıldığı belirtilmekteyse de, bu birimler 2011 yılından beri atıl durumdadır” değerlendirmesinde bulundu. Raporda açılan fakülte ve yüksekokulların zamanında eğitim hizmeti vermeye başlamasının sağlanması ve atıl durumdaki fakülte ve yüksekokullara çözüm bulunması konuları takip eden denetimlerde inceleneceği kaydedildi.

 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/istanbulun-ortasinda-ogrencisiz-fakultere-sayistay-uyarisi-2691950/

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar