İş sağlığı yasası ertelendi!

İş sağlığı yasası ertelendi!
20 Haziran 2017 10:18

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısının” ertelenmesiyle ilgili teklifin önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının, Türkiye açısından bir kazanç değil, tam tersine bir kayıp olduğunu söyledi. Gürer, geri çekilmesi gereken tasarının Sanayi, Ticaret, Tabi Kaynaklar, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda değil, Sağlı, Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonunda görüşülmesinin daha uygun olacağını belirtti.

 

 
ERTELEME TEKLİFİ GECEYARISI KABUL EDİLDİ

 

 
Sanayi ve Üretime Destek Yasa Tasarısı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında az tehlikeli sınıfında faaliyet gösteren 50 ve daha az çalışanı olan işletmeler ile kamu kurumları için 2017’den 2020’ye 3 yıl erteleme yapılmasına ilişkin düzenleme tekliği Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasalaşan tasarıya göre İş Salığı ve Güvenliği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve bu hizmetlerin desteklenmesi şartları 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe girecek.

 
TÜRKİYE’DE İŞGÜVENLİĞİ UZMANI YETERSİZLİĞİ YOK

 
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, konuyla ilgili açıklamasında, tasarının ertelenmesinin bir kazanç değil kayıp olduğunu vurguladı. Yasanın ertelenmesine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi yetersizliğinin gerekçe gösterildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de bu alanda bir yetersizliğin bulunmadığını ifade ederek, Kamu ve özel olmak üzere tüm kesimlere ve tüm işyerlerine yetecek kadar personelin bulunduğunu kaydetti.

 
4 MİLYON ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

 
Konunun uzlaşıya dayalı yasal düzenlemelerle aşılabileceğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ertelemenin çalışan kesimin yaklaşık yüzde 43’ünü kapsadığını ve bunun rakamsal boyutunun 4 milyon çalışan olduğunu belirterek, 8 bin uzmanın bu yasa için yeterli olacağını söyledi.

 
ERTELEME ÇÖZÜM DEĞİL

 
Kamu kurumlarında birçok uzmanın bulunduğunu Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise bu konudaki çalışmalarının değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, işyeri hekimi sorununun ertelemeyle değil aile hekimlerinin çalışma koşulları ve içeriği ile değiştirilebileceğini ifade etti.

 
Ertelemenin bir rehavete neden olabileceğini ve bu alanda yatırım yapmak isteyenleri olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, yatırım yapmak isteyenler için Kanunun 7. Maddesinde değişiklik yoluna gidilebileceğini söyledi.

 
6331 sayılı kanunun ertelenmesi teklif edilen 2. Maddesi hariç diğer tüm maddelerin yürürlükte olduğunun tüm kesimlere net bir şekilde anlatılması gerektiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zira erteleme olgusunun yasanın tamamının ertelendiği yönünde bir algıya neden olduğunu anlattı.

 
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, uzman ve hekimin olmadığı ortamda kanuni yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğine işaret ederek, “Yasal değişiklikle özel sektörde yükümlülük altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler içerisine kamu da dâhil edilmeli, eğer erteleme kaçınılmaz ise kamu ve özel sektör ayırımı yapılmadan sayı 50 veya daha altına çekilerek, az tehlikeli işyerleri için yapılmalıdır” dedi.

 
UZLAŞI İÇİNDE YASAL DÜZENLEME YAPILABİLİR

 
İki maddedeki değişikliklerin alelacele ve çok hızlı bir şekilde tarafların, özellikle de sektörün nabzını tutan STK’ların ve bu alanda hizmet verenlerin görüşü alınmadan gece yarısı komisyondan geçtiğini kaydeden Ömer Fethi Gürer, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile bunların yıkıcı sonuçlarının ortadan kaldırılması için uzlaşı içinde yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

 
Yasada ertelenmesi teklif edilen hususların komisyonda yeniden görüşülmek üzere geri çekilmesini ve tarafların İSG ve STK’ların görüşü alınarak yeniden düzenlenmesinin gerekliliğine vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, 31 Temmuz 2017 tarihinde 50’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ve kamu kurumlarının iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunun başlatılmasını istedi.

 
50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyeri işvereni veya işveren vekilinin e-sertifika almak şartıyla kendi işyerlerinde iş güvenliği hizmetini yürütebileceğini vurgulayan Ömer Fethi Gürer, özel sektörde olduğu gibi çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfındaki 1 Temmuz 2017 tarihinde kamu işyerlerinde 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinin 1 Ocak 2018’de iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

 
Kamu kurumlarının işyeri hizmetlerinin geçici bir süre için aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezlerine bağlı hekimler tarafından yürütülebileceğini anlatan Gürer, hekimler için 6331 sayılı kanunun 8. Maddesinin 7. Bendinde düzenleme yapılabileceğini vurguladı.
Ömer Fethi Gürer, yasa değişikliğinin Sanayi, Ticaret, Tabi Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji Komisyonlarında değil, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonunda görüşülmesi gerektiğine de değindi.

 
Bilindiği gibi sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmişti. Yeni yasaya göre, 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler ve işveren vekilleri tarafından yürütülebilecek 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri de 10’dan az çalışanı olan işyerleri gibi aile hekimleri ve kamu sağlık hizmeti sunucularından hizmet alacak.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar