İnce’nin avukatından açıklama geldi: Müvekkilim Balıkesir mitinginde o kitaptan bir paragraf okudu!

İnce’nin avukatından açıklama geldi: Müvekkilim Balıkesir mitinginde o kitaptan bir paragraf okudu!
24 Mayıs 2019 13:30

CHP’li Muharrem İnce, geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Balıkesir’de yaptığı konuşmadaki sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada, 20 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

 

 

İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek, bir açıklama yaparak,  Balıkesir Mitinginde, bir dönemin Siyasi İktidara çok yakın gazetecisi olan ve sonradan TRT haber müdürü yapılan Nasuhi Güngör’ün, müteaddit kereler baskı yapan, yasaklanmayan, yalanlanmayan ve hiçbir hukuki ve cezai müeyyideye maruz kalmayan, “Yenilikçi Hareket” adlı kitabından bir paragraf okuduğunu açıkladı.

 

 

Avukat Çiçek, basında yer alan gerçeği yansıtmayan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur diyerek şunları kaydetti:

 

 

Müvekkilim, davaya konu olan olayın gerçekleştiği anda Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Muharrem İnce hakkında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan davada ilk derece mahkemesi almış olduğu karar üzerine, bir kısım yazılı ve görsel medyada gerçeği yansıtmayan haberler üzerine açıklama yapmak gereği duyulmuştur.

 
24 Haziran seçim sürecinde, müvekkilim Sayın Muharrem İNCE, Balıkesir Mitinginde, bir dönemin Siyasi İktidara çok yakın gazetecisi olan ve sonradan TRT haber müdürü yapılan Nasuhi Güngör’ün, müteaddit kereler baskı yapan, yasaklanmayan, yalanlanmayan ve hiçbir hukuki ve cezai müeyyideye maruz kalmayan, “Yenilikçi Hareket” adlı kitabından bir paragraf okuyarak, Erdoğan ile Fethullah Gülen’in görüştüğünü dile getirmiştir.

 
Bunun üzerine, Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, müvekkilim Sayın Muharrem İNCE hakkında, Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 100.000 TL lik tazminat davası açılmıştır. Yargılama esnasında, seçim sürecinde yapılan konuşmanın, somut ve üst paragrafta belirttiğimiz üzere iktidar nazarında muteber olan bir kişiye ait ifadeler olduğu, bunların o güne kadar hiçbir şekilde yalanlanmadığı, bilirkişi marifeti ile miting çözümünün yapıldığı ve müvekkilimin ifadelerinin somut gerçeklere dayandığı, aksinin hiçbir şekilde ortaya konulamadığını belirtmemize rağmen, ilk derece Mahkemesi, önceden hazırlanmış kararını tefhim ederek, kısmi kabul ile 20.000 TL manevi tazminat kararı verilmiştir.
Mahkeme hâkiminin tavır ve tutumuna binaen, verilen kararın vicdana uygun olmadığını belirtmemiz üzerine, “kürsüdeyim ve konuşamıyorum” ifadesine kullanmış olmak ile yargının, emir ve talimat ile yönlendirildiğini, tek bir cümle ile ifade etmek gereği duymuştur.

 
İş bu davanın davacısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ ın, 24 Haziran seçim sürecinde, müvekkilim hakkında, “sen talimatları Pensilvanya’ dan alıyorsun” ifadesine yönelik olarak, bizim tarafımızdan açılan, 100.000 TL lik manevi tazminat davası ise halen Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde derdest olmak ile kanaatimizce keyfi gerekçeler ile 01.10.2019 tarihine ertelenmiştir.
Hukuk devleti ilkesinin ayaklar altına alındığı, hiçbir yurttaşın Hukuk Güvenliğinin kalmadığını, Anayasamızda koruma altına alınan Temel Hak ve Özgürlüklerin hiçe sayıldığı, yargı eli ile bu gidişatın himaye edildiği inkar edilemez bir gerçekliktir.

 
İlk derece Mahkemesi kararı gerekçeli olarak tarafımıza tebliğ edilmesinin ardından, istinaf ve temyiz süreçlerine mutlak suretle götürülecek ve bu haksız ve mesnetsiz ilk derece mahkemesi ilamının hukuk marifeti ile ortadan kaldırılması inanıyoruz ki temin edilecektir.

 
Yazanın, iddia edenin onurlandırıldığı, buna karşılık, yazılmış olanı sesli okuyanın cezalandırıldığı bir Türkiye ve bunu sağlayan bir yargı düzeni bu ülkenin hak ettiği bir yargı düzeni olamaz. Önceden bu kitapla bir şikayet ve bu şikayete dayalı bir yargı kararı olsa bizim de bu kararı göz ardı edip suç sayılmış bir ithamı dile getirmiş olsak, o zaman bu karar yerinde olurdu. Böyle bir durumun olmadığı ortadayken alınan bu karar, son dönemde iyice belirgin hale gelen yeni yargı düzeninin hukuka aykırı karar koleksiyonuna eklediği kararlardan biri olmuştur.

 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Yorumlar

Yorumlar