İnce, CHP’nin başında olsa; Adana, Antalya, Mersin belediyelerini CHP alabiliyor!

İnce, CHP’nin başında olsa; Adana, Antalya, Mersin belediyelerini CHP alabiliyor!
20 Eylül 2018 11:20

Seçim analisti ve istatistik uzmanı Filiz Aydın Koç, 24 Haziran seçim sonuçlarına göre önümüzdeki yerel seçimlerde CHP’li belediyeleri nasıl bir tablonun beklediğini hazırladığı istatistiklerle ortaya koydu.

 

 

İşte Koç’un o çalışması:

 

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 30 büyükşehirde, toplam seçmenin %77’si (40.727.194 kişi) yaşamaktaydı ve seçime katılım %89,5 oranında (36.440.968) gerçekleşti.

 

2014 yılında partilerin kazandıkları büyükşehir belediyeleri şöyleydi:

 

AKP 15.089.025 oy ve          % 45,50 ile      18 büyükşehir belediye başkanlığı,

CHP 10.835.876 oy ve          % 31,04 ile      6 büyükşehir belediye başkanlığı,

MHP 4.764.833 oy ve            % 13,70 ile      3 büyükşehir belediye başkanlığı,

Bağımsız 206.029 oy ve       % 00,59 ile      1 büyükşehir belediye başkanlığı,

BDP 1.079.026 oy ve            % 03,09 ile      2 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştı.

 

24 HAZİRAN’ DA CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ PARTİ OYLARI İLE KARŞILAŞTIRMASI

 

30 büyükşehir belediyesi bazında, Cumhurbaşkanı adaylarının oyları, partilerinin aldıkları oylarla karşılaştırıldığında; Erdoğan’ın%25 oranında daha fazla oy aldığı görülürkenİNCE için bu oran (%36,2)’dir.(Tablo-1).

 

 • Erdoğan’ın oylarında ittifak etkisi varken, İNCE’de böyle bir etki bulunmamaktadır. Bu oran, İNCE’nin CHP’ye oy veren seçmen kitlesinde önemli bir ayrışma yarattığını göstermektedir.

 

Tablo 1. 24 Haziran 2018 Seçimlerinde 30 Büyükşehir Belediyesi Bazında, Cumhurbaşkanı Adaylarının Parti Oylarına Kıyasla Aldıkları Oylar

 

1

İNCE’nin oyunu, toplamda alınan oy ile karşılaştırdığımızda ise (Tablo 2) partisinden %8,1, 30 büyükşehir belediyesi bazında baktığımızda, %8,8 ve büyükşehir belediyesi olmayan 51 il bazında baktığımızda %5,8 oranında fazla olduğunu görmekteyiz.

 

 • Toplam sonuca göre %8,1 oranında oy alması, neredeyse bir parti için seçim barajını yakalayacak bir düzeyi yakaladığını gösteriyor.

 

 • Büyükşehir belediyesi olan ve olmayan illerdeki %8,8’lik ve 5,8’lik oranlar, önemli bulgulardan biridir.

 

Tablo 2. İNCEnin Ülke Genelindeki ve Diğer İllerdeki Toplam Oy Dağılım ve Oranları

2

 1. İNCE’nin 24 Haziran’da aldığı oy ile CHP’nin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aldığı oy karşılaştırıldığında;İNCE 30 büyükşehrin 24’ünde CHP’den daha fazla oy almıştır.6 ilde düşük oy almıştır.

 

 • İNCE’nin, 30 Haziran 2018 seçimleri yanında, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine göre de pek çok büyükşehirde, partisinden daha çok oy aldığı görülmektedir.
 • İNCE’nin toplam oy artışı 1,6 milyondur (%15). Doğu illerindeki oy artışı (%612).
 • İNCE’nin 24 ildeki oy artışı ortalaması %173’tür. Ortalama azalış oranı ise %8 seviyelerindedir. (Tablo 3)

3
Tablo 4.CHP’nin Elindeki Büyükşehir Belediyelerinde, İNCE’nin Oy Durumu

4
24 Haziran’da İNCE toplam 9 büyükşehir belediyesinde 30 Mart’tan daha yüksek oy almıştır.İNCE sadece CHP’li belediyelerde değil; MHP’li Mersin ve Adana ile AKP’li Balıkesir’de de 30 Mart’ta kazanan belediye başkanlarının aldığı oydan daha yüksek oy almıştır.

 

 

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE, 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KİM KAZANIYOR, KİM KAYBEDİYOR?

 

 • CHP’nin elinde 6 büyükşehir belediyesi bulunuyor. Bunlar Aydın, Eskişehir, Hatay, İzmir, Muğla ve Tekirdağ.

 

 • 24 Haziran seçim sonuçlarına göre, Eskişehir ve Hatay’ı AKP kazanmaktadır.

 

 • İNCE’nin aldığı oylara göre baktığımızda ise herhangi bir kayıp yaşanmıyor. 6 büyükşehre ilave olarak, 3 büyükşehir daha kazanılıyor. Bunlar, Adana, Antalya ve Mersin.
 • 24 Haziran sonuçlarını, AKP+MHP ittifak oyları olarak aldığımızda ise CHP’nin elindeki 6 büyükşehrin 2’si daha kaybedilmektedir. Bunlar Aydın ve Tekirdağ’dır.

 

 • İNCE’nin oyları AKP+MHP ittifakına karşı 4 büyükşehri elinde tutuyor. Bunlar Aydın, İzmir, Muğla ve Tekirdağ. Bu illere, R. T. Erdoğan’ın aldığı oylarla baktığımızda, yine bu 4 büyükşehir belediyesi kazanılıyor.

 

 • Sonuç olarak, CHP, İNCE’nin aldığı oy oranlarını alırsa, 9 büyükşehir belediyesine çıkmaktayken, CHP, kendi aldığı oyları alırsa, 4 büyükşehir belediyesine ve 24 Haziran sonuçlarına göre AKP+MHP ittifakı ile ise de 2 büyükşehre düşme ihtimalini barındırıyor. (Tablo 5)

 

Tablo 5. 30 Büyükşehirde 24 Haziran 2018 Seçim Sonuçları ve Karşılaştırmaları

 

5

 

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN CHP’Lİ MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIKLARININ KARŞILAŞTIRMASI

 

Bu bölümde,CHP’nin elinde bulunan diğer 8il genel meclisi oyları, 24 Haziran’da CHP’nin ve M.İNCE’nin aldığı oyları ile karşılaştırılmıştır.

Tablo 6.CHP’li Belediyelerde CHP – İNCE Karşılaştırmasında Oy Değişimi

6

CHP 30 Mart’ta toplam 8 merkez ilde belediye başkanlığı seçimini kazanmıştı. Bu 8 ildeki 24 Haziran sonuçlarına baktığımızda; CHP, Zonguldak (%14), Yalova (%9) Giresun  (%20) ve Burdur (%18) illerinde 30 Mart İl Genel Meclisi sonuçlarına göre oy kaybederken; İNCE sadece Zonguldak’ta minimal oy kaybı (%1) yaşamıştır.

 • CHP’li illerdeki CHP’nin 30 Mart’a göre ortalama oy kaybı yaklaşık -%5 iken; İNCE tam tersine oyları arttırmış ve oy artışı %21 seviyelerindedir.

 

 • Bir diğer önemli sonuç ise İNCE’nin; 51 ilin 6 tanesinde birinci olmasıdır.

Bu iller; Kırklareli (CHP), Edirne (CHP), Çanakkale (CHP), Tunceli (CHP), Ardahan (AKP) ve Yalova (CHP)’dir.  Dolayısıyla,İNCE, Ardahan ilinde de CHP’nin kazanma şansını yaratmıştır.

Tablo 7.İNCE’nin En Yüksek Oyu Aldığı İller

7

 

 • 24 Haziran’da partinin aldığı oy sayılarına göre; CHP’li il belediye sayısı şu an 8 iken gelecek seçimlerde Burdur, Giresun, Zonguldak ve Yalova kaybedilme riskine girmiştir.

 

CHP’Lİ MERKEZ BELEDİYELERDE KİM KAZANIYOR, KİM KAYBEDİYOR?

 

 

CHP’li 8 Merkez Belediye’de de sonuçlar şöyle:

 

Tablo 8.CHP’li Merkez İlçelerin Karşılaştırması

8

 • Burdur Merkez Belediyesi 24 Haziran’da CHP’nin 30 Mart’a göre 4138 oy (%20) oy kaybı ile AKP’ye;
 • Giresun Merkez Belediyesi 10.052 (%36) oy kaybı ile AKP’ye;
 • Yalova Merkez Belediyesi 5444 (%19) oy kaybı ile AKP’ye;
 • Sinop Merkez Belediyesi 810 oy kaybı ile AKP+MHP ittifakına;
 • Zonguldak Merkez Belediyesi ise 11500 oy kaybı ile AKP+ MHP ittifakına kaybedilebilir.

 

 

BAZI SONUÇLAR

 

 

 • AKP 30 Mart’ta 18 büyükşehirde birinci iken; 24 Haziran sonuçlarına göre 24 büyükşehirde birinci parti durumundadır. 4 ilde CHP, 2 İlde HDP ve Bağımsız birinci durumda. AKP’nin 24 ilde birinci olmasının nedeni, MHP ile AKP arasında ittifak etkisi olarak düşünülebilir.

 

 • İNCE, partisine göre, seçmen nezdinde, çok hızlı bir çıkış göstermiştir. 30 büyükşehir belediyesinde, partisinin aldığı oyla, kendisinin aldığı oy, birbiriyle kıyaslandığında, %36 daha yüksektir. Erdoğan, ittifak oylarından yararlandığı halde, partisinin oyuyla, kendi oyu arasındaki fark %25’tir.

 

 • CHP ise 24 Haziran’da, 30 Mart’ta, 30 büyükşehir belediyesinin 15’inde oy artışı sağlamışken, 15’inde oy düşüşü yaşamıştır.

 

 • CHP; İzmir, Tekirdağ, Muğla dışındaki büyükşehir belediyelerini (Aydın, Eskişehir, Hatay) kaybetme riski taşımaktadır. Burada belirtmek gerekir ki; İNCE’nin aldığı oyu, CHP almış olsaydı 30 Mart’ta kazanılan 6 büyükşehir belediyesi sayısını 9 büyükşehir belediyesine çıkarabilmek mümkün olabilirdi.

 

 • İNCE, ülke genelindeki oylarla kıyaslandığında, partisinden %8,1 düzeyinde fazla oy almıştır. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde %8,8 seviyesinde, diğer illerde ise %5,8 oranındadır.

 

 • İNCE, Türkiye’nin her bölgesinde oy artışı sağlamıştır, özellikle doğu illerinde olağanüstü büyük artışlar olmuştur.

 

 • İNCE, 30 büyükşehir belediyesine partisinin 30 Mart 2014’te aldığı oya göre bakıldığında, 24’ünde oy artışı sağlamış, 6’sında düşük oy almıştır. 24 Haziran 2018’de ise tamamında, partisinden daha çok oy almıştır.

 

 • İNCE 30 büyükşehir içinde Aydın (CHP), İzmir (CHP), Muğla (CHP), Tekirdağ’da (CHP) Erdoğan’dan daha yüksek oy almıştır.

 

 • Muharrem İNCE’nin, AKP’den daha fazla oy aldığı il sayısı ise 9’dur. Bu iller; Aydın (CHP), İzmir (CHP), Muğla (CHP), Tekirdağ (CHP) ve Adana (MHP), Antalya (AKP), Eskişehir (CHP), Hatay (CHP) ve Mersin (MHP).

 

 • İNCE, 30 büyükşehirde, partisinden daha fazla oy almıştır.

 

 • 30 Büyükşehir belediyesi içindeki oy farklılaşmalara baktığımızda, Trabzon (AKP), Ankara (AKP), İstanbul (AKP) ve Ordu (AKP) CHP’nin oylarının oransal olarak en çok düştüğü iller olarak görülmektedir.

 

 • CHP’li Merkez Belediyelerden Çanakkale, Edirne, Kırklareli’nde 24 Haziran CHP oy sayılarına göre kaybetme riski olası görünmemektedir. 8 merkez belediyenin 5’i (Burdur, Giresun Sinop, Zonguldak, Yalova) kaybedilme riski taşımaktadır.

 

 • YSK’nın açıkladığı sonuçlara göre; Türkiye genelinde merkez belediyeler ve belde belediyeler hariç 911 ilçe belediyesi bulunmakta. 30 Mart’ ta AKP 558 (%61), CHP 158 (%17), MHP 104 (%11), HDP/BDP/ Bağımsız 66 (%7), diğer partiler ise 25 (%3) ilçe belediyesi kazanmıştır. 24 Haziran sonuçlarına göre yine 158 CHP’li ilçe belediyelerine bakıldığında; 78’inin kaybedilmesi riski vardır. 78 ilçe belediyesinin 65’i AKP’ye kaybedilirken, 13’ü de AKP+ MHP ittifakına kaybedilebilir. Kaybedilme riski taşıyan ilçe belediyeleri arasında Eskişehir Odunpazarı, Tepebaşı, Ankara Yenimahalle gibi önemli belediyeler göze çarpmaktadır.

 

EK: İL BAZINDA 30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

30 Mart 2014- 24 Haziran 2018

Karşılaştırması

 

CHP’li Büyükşehir Belediyeleri:

 

 • AYDIN

30 Mart’ta en yakın rakibi AKP’yi 95 bin oy ile geçerek belediye başkanlığını kazanmış CHP; 24 Haziran’da 30 Mart 2014 Yerel seçimlerine göre Aydın’da yaklaşık 43 bin oy kaybetmiştir (-%18). AKP ile aradaki fark 52 bine inmiş görünse de AKP ile MHP’nin ittifak yapması halinde (24 Haziran AKP+ MHP= 279 bin ) ile 30 Mart 2014’ te CHP’nin aldığı 285 bin oy ile arasındaki fark 6 bine inmektedir.

 

Ayrıca, İyi Parti’nin 106 bin oy aldığı bilindiğinde; CHP’nin 285 bin oydan da düşeceği göz önünde bulundurulduğunda; CHP’nin AYDIN’ı kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.Ancak İNCE’nin 24 Haziran’da aldığı 312 bin oy alınabilirse AYDIN kazanılabilir.

 

 • ESKİŞEHİR

Eskişehir’de CHP en yakın rakibi AKP’yi 32 bin fark ile geçerek belediye başkanlığını kazanmıştı. Ancak CHP 24 Haziran’da 183 bin oy alarak yaklaşık 54 bin oy kaybetmiştir. AKP ile MHP’nin ittifak yapması halinde Eskişehir kaybedilme olasılığı yüksektir. İNCE’nin aldığı oy sayısı bile AKP ile MHP’nin ittifak yapması halinde elde edeceği oy sayısına ulaşamamaktadır.

 

 • HATAY

Hatay’da 30 Mart’ta CHP en yakın rakibi AKP’yi 5 bin fark ile geçerek belediye başkanlığını kazanmıştı. 24 Haziran’da AKP ve MHP’nin toplam 451 bin oyu, CHP’nin 30 Mart‘taki oyundan tam olarak 107 bin fazla olması nedeni ile CHP’nin AKP-MHP ittifakına karşı Hatay’ı tekrar kazanması mümkün görünmemektedir.

 

 • İZMİR

İzmir’de 30 Mart’ta CHP 360 bin oy fark ile kazanmıştı. 24 Haziran’da CHP, 30 Haziran’a göre 128 bin oy daha düşük alsa da; AKP ve MHP ittifakı bile CHP’nin 30 Mart ve 24 Haziran’daki oyuna ulaşması zor görünmektedir.

 

 • MUĞLA

CHP 30 Mart’ta Muğla’da 272 bin oy almış ve en yakın rakibi AKP’ye 112 bin fark atmıştır. 24 Haziran’da CHP 13 bin oy kaybetmiştir. Ancak AKP, MHP ittifakı olsa da ve İyi Parti’de ciddi bir şekilde 105 bin oy almış olsa da Muğla’da en şanslı parti CHP görünmektedir.CHP’nin 13 bin oy kaybına rağmen İNCE’nin 28 bin oy artışı dikkat çekicidir.

 

 • TEKİRDAĞ

CHP 30 Mart’ta Tekirdağ’da 251 bin oy almış ve en yakın rakibi AKP’ye 47 bin fark atmıştır. AKP, MHP ittifakı, İYİ Parti oylarına bakıldığında CHP 24 Haziran’da 4 bin oy kaybına rağmen en şanslı partidir. CHP’nin 4 bin oy kaybına rağmen, İNCE’nin 48 bin oy artışı da dikkat çekicidir.

 

 

 

AKP’li Büyükşehir Belediyeleri:

 

 • ANKARA

Ankara’da AKP 30 Mart’ta 1,4 milyon oy ile en yakın rakibi CHP’den 31 bin oy daha fazla alarak kazanmıştı. Ankara’da CHP-MHP ittifakı ile alınan bu oylar dikkate alındığında; 24 Haziran AKP- MHP oylarının 1,8 milyona yaklaştığı görüldüğünde, 24 Haziran’da yine CHP-MHP oylarının toplamı olan 1,3 milyondan çok fazla olduğu görülmektedir. 24 Haziran’da CHP oyları da dikkate alındığında da CHP-MHP ittifakı olabilecek bir adayda karar kılınsa bile Ankara’yı kazanmak mümkün görünmemektedir.

 

Ankara’da MHP’li Mansur YAVAŞ faktörü göz önüne alındığında CHP’nin 30 Mart farkı 488 bin oy ile oldukça yüksektir. İNCE bu farkı 146 bine düşürerek büyük başarı elde etmiştir. CHP Mansur YAVAŞ’ı tekrar aday gösterse bile AKP, MHP ittifakı nedeniyle; MHP oylarının bu düzeyde kalması beklenemez.

 

 • ANTALYA

Antalya’da 30 Mart’ta yaklaşık 476 bin oy ile kazanan AKP en yakın rakibi CHP’den 23 bin daha fazla oy alarak kazanmıştı. 24 Haziran sonuçlarına bakıldığında ise CHP’nin yaklaşık 56 bin oy daha geriye düşmesi, İyi Parti’nin 247 bin oyuna rağmen ERDOĞAN’ının ve AKP-MHP ittifakının 600 binleri bulması nedeniyle CHP’nin Antalya’yı kazanması mümkün görünmemektedir.Burada en çarpıcı olan İNCE’nin 30 Mart’ta kazanan AKP’li adaydan 71 bin oy daha fazla oy almasıdır.

 

 • BALIKESİR

Balıkesir’de 30 Mart’ta AKP; en yakın rakibi MHP’yi 63 bin oy ile geçerek kazanmıştı. 24 Haziran’da CHP ise 30 Mart’a göre 60 bin oy arttırmış. İNCE’nin AKP’li adayı geçerek 331 bin oy alması dikkat çekicidir. Burada 2. Partinin MHP olması nedeni ile CHP’nin oyu ile bu ili kazanmak mümkün değildir.

 

 • BURSA

Bursa’da AKP 30 Mart’ta 853 bin oy alarak ikinci parti CHP’ye devasa bir fark atarak kazanmıştır (495 bin oy). CHP Bursa’da da oy kaybı yaşamış yaklaşık 65 bin. İNCE ise farkı önemli ölçüde kapatarak 358 bin de 258 bine düşürmüştür. Sonuç: AKP kazanır.

 

 • DENİZLİ

30 Mart’ta Denizli’de AKP en yakıp rakibi CHP’ye 39 bin oy fark atarak kazanmıştır. 24 Haziran’da CHP’nin 30 Mart’ın çok gerisine düşmesi burayı kazanma ihtimalini neredeyse bitirmiştir. M. İNCE’nin ise 30 Mart’taki oy sayısını koruması dikkat çekicidir. Burada da AKP- MHP ittifak yaparsa açık ara ile kazanacaktır.

 

 • ERZURUM

30 Mart’ta Erzurum’da AKP,MHP’yi 120 bin oy geçerek kazanmıştır. AKP tek başına yine kazanabilecek düzeydedir.İNCE’nin oy artışı önemlidir (41.316). CHP oylarının yükselebileceğini ispat etmiştir. (CHP 30 Mart oy sayısı: 6297)

 

 

 

 

 • GAZİANTEP

Gaziantep’te AKP en yakın rakibi CHP’ye 297 bin farkla geçerek 490 bin oy ile kazanmıştı. AKP yine tek başına kazanabilecek güçtedir. CHP 30 Mart’a göre 41 bin oy kaybederken, İNCE 69 bin oy daha fazla almıştır.

 

 • İSTANBUL

30 Mart 2014’te AKP’nin 4,1 milyon oy ile kazandığı ve CHP’ye yaklaşık 700 bin fark attığı yerel seçimlerden bu yana, CHP 24 Haziran’da yaklaşık 1 milyon oy kaybetmiştir. CHP’nin 1 milyon oy kaybına rağmen M. İNCE’nin 30 Mart CHP oylarına göre minimal bir düşüş ile 56 bin fark ile 3,4 milyon oy alması büyük başarıdır.  İstanbul’da AKP tek başına da girebilir, MHP ile ittifak yaparak da.

 

 • KAHRAMANMARAŞ

30 Mart’ta K. Maraş’ta AKP; MHP’ye 169 bin fark atarak 350 bin oy ile kazanmıştı. 24 Haziran’a baktığımızda Erdoğan, 479 bin oy ve AKP 375 bin oy ile yerel seçimlerde ittifak yapmadan tekrar kazanabilecek düzeydedir. İNCE; Maraş’ta da CHP’ye fark atarak 35 bin oy daha fazla almıştır.

 

 • KAYSERİ

Kayseri, AKP kalelerinden olup; 30 Mart’ta en yakın rakibi MHP’ye 244 bin oy fark atıp 451 bin oy ile kazanmıştır. 24 Haziran’da da AKP tek başına 421 bin oy almıştır. Dolayısıyla AKP tek başına tekrar kazanacaktır. CHP’nin 68 bin oyunun İNCE, CHP’ye 54 bin arttırmıştır.

 

 • KOCAELİ

Kocaeli de AKP’nin kalelerinden olup 30 Mart’ta en yakın rakibi CHP’ye 244 bin oy fark atarak kazanmıştır. 24 Haziran’da da AKP 557 bin oy alarak yerel seçimlerde tekrar kazanacağını açıktır.  CHP Kocaeli’nde 30 Mart’ta aldığı oydan 33 bin daha düşük oy alırken İNCE’nin 94 bin fark atması önemlidir.

 

 • KONYA

AKP 30 Mart’ta 775 bin oy ile MHP’yi 553 bin oy geçerek kazanmıştır. CHP 30 Mart’a göre 53 bin oy artışı gerçekleşirken; İNCE, CHP’yi 56 bin oy geçerek Konya için bir rekora imza atmıştır.

 

 • MALATYA

Malatya’da AKP 24 Haziran’da 30 Mart’ın yaklaşık 20 bin gerisine düşmüşse de (İyi Parti: 20 bin oy) 30 Mart’ta 195 oy farkla CHP’ye fark attığı için yine tek başına kazanacaktır. CHP 30 Mart oylarını muhafaza ederken; İNCE CHP’den 30 bin oy daha fazla almıştır.

 

 • ORDU

30 Mart’ta Ordu’da 89 bin oy fark ile en yakın rakibi CHP’ye fark atan AKP, 24 Haziran’da 16 bin oy kaybettiği görülmektedir. Ancak MHP ittifakı ile bu farkı kapatarak yeniden kazanacaktır. Ordu’da CHP’nin yaklaşık 44 bin oy kaybettiği görülmektedir. M. İNCE ile kayıp 30 bine inse de; İNCE’nin 30 Mart seçimlerine göre daha düşük oy aldığı 6 büyükşehirden biri de ORDU’dur. Partinin oy kaybı %41 iken İNCEbu kaybı %20’ye düşürmüştür.

 

 

 

 • SAKARYA

Sakarya’da AKP’nin kalelerinden olup gelecek seçimlerde tek başına kazanacaktır. CHP 31 bin oy arttırırken, İNCE bunu yaklaşık ikiye katlamış 67 bine çıkarmıştır.

 

 • SAMSUN

Samsun’da AKP’nin kalelerinden olup 24 Haziran’da AKP, 30 Mart oylarını korumuştur. Tek başına kazanacağı illerdendir. CHP, Samsun’da 19 bin oy arttırırken; İNCE ise 68 bin oy arttırmıştır.

 

 • ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da AKP halen tek başına kazanabilecek güçtedir. HDP 30 Mart’ta aldığı oyları muhafaza ederken, AKP daha da arttırmıştır. Ş.Urfa’da CHP oylarını19 bin civarında arttırmıştır. İNCE ise yaklaşık CHP’nin oylarını 68 bin arttırmıştır.

 

 • TRABZON

Trabzon’da en yakın rakibi CHP’yi 159 bin farkla geride bırakan AKP, 24 Haziran’da CHP’nin 40 bin oy kaybı ile çok daha güçlenmiştir. İNCE’nin 30 Mart CHP oyuna göre daha düşük aldığı 6 ilden bir tanesi de Trabzon’dur. Kayıp, İyi Parti nedeniyledir.

 

 

MHP’li Büyükşehir Belediyeleri:

 

 • ADANA

Yerel seçimlerin başa baş geçtiği illerden biriADANA’dır. MHP en yakın rakibi AKP’yi 20 bin oy fark ile geçerek kazanmıştır. 24 Haziran’daki MHP oyuna bakıldığında; burada kesinlikle AKP, MHP ittifakı yapılacağı söylenebilir.

 

CHP oylarını 30 bin arttırsa da; İNCE’nin artışının 150 binler seviyesinde olması; CHP’nin ne kadar az oy arttırabildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca İNCE’nin Adana’da 30 Mart’ta MHP’li adayın aldığı oydan daha fazla oy alması dikkat çekicidir.

 

 • MANİSA

30 Mart 2014’te MHP’nin AKP’yi 30 bin fark ile geçerek kazandığı Manisa’da CHP oylarını 30 Mart’a göre 84 bin arttırmıştır. İNCE ise bunu ikiye katlayarak 160 bin seviyesine çıkarmıştır. İNCE’nin Manisa’da aldığı oy Manisa büyükşehri kazanabilecek düzeydedir. Ancak 24 Haziran’da AKP ve MHP’nin toplam oy sayısına bakıldığında AKP- MHP ittifakı ile kazanılabilir.

 

 • MERSİN

Mersin’de az farkla kazanılan illerden biridir. 30 Bin fark ile CHP’yi geçerek MHP kazanmıştır. Bu ilde de AKP-MHP ittifakı gündeme gelebilir. CHP, 30 Mart’a göre 8 bin oy arttırırken; İNCE 123 bin oy arttırarak, 30 Mart’ta MHP’li belediye başkan adayından yaklaşık 86 bin oy daha fazla almıştır.

 

 

 

 

HDP/BDP/BAĞIMSIZ Büyükşehir Belediyeleri:

 

 • DİYARBAKIR

Diyarbakır’da söylenebilecek sadece tek şey İNCE’nin oy artışıdır. CHP oylarının 9 bin’lerden  44 bin düzeyinearttırmasıdır. Sonuç: HDP kazanır.

 

 • MARDİN

180 bin oy ile bağımsız Ahmet Türk’ün kazandığı Mardin’de en yakın parti 130 bin oy ile AKP’dir. Mardin’deki İNCE’nin oy artışı Diyarbakır’a yetişemese de 18 bin oy artışı çok önemlidir. AKP 129 binden 113 binlere düşerek oy kaybetmiştir. Sonuç; HDP kazanır.

 

 • VAN

Van’da da AKP oy kaybına uğramış (186 binden 156 bine düşmüş), İNCE yine CHP’den daha fazla oy arttırmıştır. Parti 4 bin oy arttırırken İNCE’nin oy artışı yaklaşık 19 bin seviyesindedir. HDP oylarını önemli ölçüde arttırmıştır (240 binden 309 bine). Sonuç HDP kazanır.

 

 

Hazırlayan:

Filiz AYDIN KOÇ

Seçim Analisti/ İstatistik Uzmanı

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar