Hasta Kabul İşlemleri

Hasta Kabul İşlemleri
27 Kasım 2017 16:18

Sağlık sektöründe her geçen gün artan ihtiyaç ile ortaya çıkan ve eğitimli personellere duyulan ihtiyaçlar ile ortaya çıkmış sektör ile birlikte Hasta Kabul İşlemleri de hızlı bir işleyiş haline gelmiştir.

 

Sağlık hizmetleri veren kurumlarda, hastaya ait giriş ve çıkış işlemlerini yapıldığı, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri alırken gelişen süreç içinde dokümantasyon ve de evrak işlerini, bilgisayar ortamına taşıyarak, gerekli takipleri yapacak kişilerin yetiştirilmesi amacı ile hazırlanmış eğitimlerdir.

Bu eğitimlere en az ilkokul mezunu olan herkes katılabilir. MEB onaylı sertifikalar sayesinde, sağlık kurumları ve de hastanelerde, otomasyon programı kullanabilme yetkinliği kazandırılmaktadır.

Hasta kabul işlemleri ayrıca tıbbi sekreterlik olarak da adlandırılmaya başlandığından beri bu sektöre olan ilginin artması, eğitim kurumlarının bu konuda eğitimlerine başlamasını sağladı.

Eğitimlerin içeriklerinde yer alan ise, doküman hazırlama, iş hayatında iletişim, tedavi hizmetleri, tıbbi arşivleme, sosyal hayatta iletişim, hasta hizmetleri, randevu ve konuk kabulü, problem çözmegibi konular yer almaktadır.
Hasta Kabul İşlemleri İçin Sertifika Alanlar Nerelerde Çalışabilir?

 • Hastaneler,
 • Sağlık ocakları,
 • Sağlık kuruluşları,
 • Poliklinikler,
 • Tıp merkezleri gibi yerlerde çalışma fırsatı bulabilmektedirler.

Hasta Kabul İşlemleri Yapanlar Ne Yaparlar?

 • Hastaların yatışları ve çıkışları ile ilgili, giriş çıkış işlemlerini bilgisayar ortamına aktarmak,
 • Sosyal hizmetler bölümlerinde ilgili hastaların görüştürülmesini sağlamak,
 • Hastaların yatış dosyalarını düzenlenmesi ve gerekli belgelerin doldurulması,
 • Hastane kurallarının hastalara ve yakınlarına bildirilmesi,
 • Gün içinde servisler yatan kişi sayısını listeler hakkında halkla ilişkiler bölümlerine iletmek,
 • İşlemleri biten dosyaları arşive göndermek,
 • Doğum ve ölüm evraklarını hazırlayarak, birimlere yollamak,
 • Haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütmek,
 • Hasta kabulde bulunan sarf malzeme ihtiyaç ve miktarlarını tespit ederek bildirmek,
 • Malzeme temini işlemlerini yürütmek,
 • Hasta kabulde yer alan demirbaş malzemelerin, bakım onarım ve gerekli yazışmalarını yapmak, mevcut istatistiklere göre, ilişkili kayıtlar tutmak, formları doldurmak ve ilgili yerlere göndermektir.

Hasta Kabul Eğitimi ve sertifika almış herkes, bu eğitimler ile yukarıda belirtilen yerler içinde rahatlıkla çalışma imkanı bulabilirler. Alınan sertifika, eğitimli bir personel tercih eden yerler için her zaman öncelik belirtir.

 

 

Yorumlar

Yorumlar