Haluk Pekşen’den Kaftancıoğlu’na  gönderme! ‘CHP program ve tüzüğü Genel Başkan’dan en genç üyeye kadar bütün CHP’lileri bağlar’

Haluk Pekşen’den Kaftancıoğlu’na gönderme! ‘CHP program ve tüzüğü Genel Başkan’dan en genç üyeye kadar bütün CHP’lileri bağlar’
15 Eylül 2020 10:40

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Atatürk’ yerine ‘Gazi Mustafa Kemal’ demesi üzerine ortaya çıkan tartışma devam ediyor. Peşi sıra paylaşımlarda bulunan CHP milletvekilleri, Kaftancıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

 

 

CHP eski milletvekili Hauk Pekşen yaptığı açıklamayla Kaftancıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

 

 

Pekşen açıklamasında şunları kaydetti:

 

 

Son günlerde kamuoyunda, vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ün adını kullanmak yerine O’ndan Gazi Mustafa Kemal olarak söz etmeyi tercih edenlerin yol açtığı ve büyük tepki çeken üzücü ve şaşırtıcı bir tartışma yaşanıyor.
Ne yazık ki, yurt içinde ve yurt dışında Atatürk’ün ilkelerinden, düşüncelerinden ve eserlerinden rahatsızlık duyanların sesleri daha çok çıkmaya başladı. Yabancıları en çok rahatsız eden, öyle anlaşılıyor ki, onun tam bağımsızlık ilkesidir. Türkiye’nin kararlarını, yabancıların beklentileri doğrultusunda değil de Türk milletinin çıkarları ve iradesi doğrultusunda almasını hazmedemeyenler var.
Peki yurt içinde Atatürk’ten kimler ve niçin rahatsızlık duyuyor? Bazılarının din ve devlet işlerinin ayrılmasını öngören laiklik ilkesini içlerine sindiremedikleri anlaşılıyor. Bazıları da Atatürk’ün milliyetçilik fikrini benimseyemiyorlar. Atatürk’ün öncülüğünde kabul edilen 1924 anayasasının 88. maddesinde “”Madde 88.- Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denir” denilmekteydi. Ondan sonra kabul edilen anayasalarımızda da aynı görüş benimsenmişti.

 

 

Atatürk “Benim hayatta yegane fahrim, servetim, Türklükten başka bir şey değildir,” diyordu. Atatürk Türk milliyetçiliğini de şöyle tanımlıyordu: Bize milliyetperver derler. Fakat biz öyle milliyetperverleriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerin gereğini tanırız. Bizim milliyetperverliğimiz herhalde hodbinane ve mağrurane bir milliyetperverlik değildir.”
Atatürk şunları da söylüyordu: “Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti; hissi, fikri, ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır”

 

Anayasamızın Başlangıç bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

 

 

Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; diye devam ediyor.

 

 

Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek 2. Maddesinde de şöyle deniliyor:
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
CHP’nin halen yürürlükte olan 2008 tarihli programının 1. Maddesi şöyle başlar: “Atatürk İlke ve Devrimlerinin Bekçisiyiz”
CHP’nin yürürlükte olan 2018 tarihli tüzüğünde de şu ifadeler yer alır:
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür.
Cumhuriyet Halk Partisi, programındaki anlamlarıyla Atatürkçülüğün “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik” ilkelerine bağlıdır.
Program ve tüzükteki bu ifadeler Genel Başkandan en genç üyeye kadar bütün CHP’lileri bağlar.
Atatürk’ün düşünceleri ve yaptıkları Nutuk’ta yer alır. Başta CHP’liler olmak üzere Büyük Atatürk’ün izinden gidenler için Nutuk önemli bir rehberdir. Örneğin Atatürk’ün Ermeni katliamı iddiaları hakkında ne düşündüğünü merak edenler, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından bastırılan Nutuk metninin 348 ve 349. sayfalarını okuyabilirler.
Bütün bu gerçekler ortadayken CHP’lilere düşen görev Atatürk’ün ilkeleri ve düşünceleri etrafında birleşerek onun çağdaş Türkiye hedefini hayata geçirmek için birlikte çalışmak olmalıdır.

 

Yorumlar

Yorumlar