Gökçek döneminde hazırlanan imar planı iptal edildi

Gökçek döneminde hazırlanan imar planı iptal edildi
25 Ocak 2020 10:02

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde hazırlanan Ulaşım Transfer Merkezi’nin imar planı, yargı kararıyla iptal edildi.
Birgün’ün haberine göre Gökçek döneminde hazırlanan ve Ankara Adliyesi’nin yıkılarak yerine Ulaşım Transfer Merkezi yapılmasını öngören imar planının iptal kararı Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildi.

Belediye meclisince 14 Şubat 2017 tarafından onaylanan imar değişikliği projesi TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşınmıştı.

 

 

“RANT HIRSININ BİR ÖRNEĞİDİR“
Ankara’da geniş bir adliye binasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Adalet Sarayı’na ilişkin açtığımız davaya ait bilirkişi raporunda bu ihtiyaca yönelik olarak şehircilik ilkeleri ve kamusal yararlar doğrultusunda anlamlı bir cevap oluşturulmuştur. Bu raporda birçok ülkenin adliye binası incelenerek Ankara’nın ihtiyacı olan adliye mekanının, mevcut konumunda oluşturulacak yeni bir mimari program doğrultusunda başarıyla tasarlanabileceği vurgulanmıştır

Günübirlik ziyaretçi sayısının yüksek olduğu Ankara Adliyesi’nin yerinin güçlü ulaşım ilişkileri, bağlantıları ile birlikte kurgulanması esastır. Yargı kararı ile Ankara Adliyesi’nin gerek tarihsel ve simgesel potansiyeli gerek kent bütünüyle kurduğu ilişki itibariyle bugünkü yerinde kalması uygun bulunmuştur. Yargı kararı sonucu iptal edilen bu plan kararı göstermektedir ki, çağdaş devleti temsil eden üç kuvvetten biri olan yargının kamusal alandaki konumu ‘uygun yeterli büyüklükte bir alanın varlığı’ konusuna indirgenmiştir. Bununla birlikte yerine yapılmak istenen ‘ulaşım transfer merkezi’ projesi de başkentte kent bütününü etkileyen kullanım değişikliği ve ulaşım karalarının nasıl parçacıl kararlarla altüst edilebildiğinin ve bitmek bilmeyen rant üretim hırsının bir örneğidir.”

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar