Gizli imar affı sit engeline takıldı!

Gizli imar affı sit engeline takıldı!
24 Ağustos 2018 11:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otel, özel hastane ve okulların milyon dolarlık rant yaratan “bodrum katlarına gizli imar affı” getiren plan düzenlemesini sit alanlarında tek tek iptal etmek zorunda kaldı.

 

 

Özlem Güvemli / Sözcü

 

2015 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), turizmi teşvik etme gerekçesiyle otel, özel hastane ve özel okulların bodrum katlarını emsal dışı yani inşaat alanı dışında bırakarak gizli imar affı getiren plan notu düzenlemesi hazırlamıştı. Plan notu, 3 yıldır parsel parsel imar planlarına işlenerek kaçak bodrum katlarına gizlice af getiriyordu. En son “Bakırköy Yeşilköy köyiçi kentsel sit alanı” planlarına eklenen düzenleme, İBB Meclisi’nin temmuz ayı oturumunda gündeme geldi. Plan notu düzenlemesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre incelenmek üzere İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’ne iletilmişti.

 
ALAN ARAŞTIRMASI YOK

 

Kurulun plan notuna ilişkin 20 Nisan 2018 tarihli kararı temmuz ayı meclis oturumunda ele alındı. Kurul kararında turizm tesisleri, özel eğitim tesisleri, özel sağlık ve özel sosyal kültürel tesis alanlarına uygulanacak plan notu değişikliği yapılırken, “Yeşilköy Köyiçi kentsel sit alanı”na dair alan araştırması yapılmadığı ve plan değişiklik teklifinin etkileyeceği taşınmazlara ilişkin yer altı ve yer üstü korunması gerekli kültür varlıkları açısından herhangi bir değerlendirme bulunmadığı tespit edildi.

 
PLAN NOTU DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ

 

Kurul, bu değişiklik teklifini, koruma amaçlı imar planları hakkındaki ilgili yönetmelikte belirlenen kriterleri karşılamaması nedeniyle uygun bulmadı. Kurul kararı, incelenmek ve gereğinin yapılması için İBB Meclisi’ne havale edildi. Kurul kararını eğerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu, plan notu düzenlemesini iptal etti. Karar İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Mayıs ayı İBB Meclis oturumunda da Sarıyer İlçesi’nin “Kilyos- Demirciköy ve Rumelifeneri”, “Zekeriyaköy- Uskumruköy” bölgesi ile “Gümüşdere-Kısırkaya” bölgesi planlarına bu notun işlenmesini uygun bulunmadığı için iptal edilmişti.

 

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/gizli-imar-affi-sit-engeline-takildi-2-2590103/

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar