Genel ahlaka gel

Genel ahlaka gel
11 Nisan 2018 17:30

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi dün şöyle bir karar almış…

 

 

Safile USUL H&H YORUM

 
“Savcılığın talebi üzerine genel ahlak ve kamu güvenliği gerekçesiyle duruşmanın tamamının kapalı yapılmasına karar verilmiştir.”

 
Karara konu olan olay ise, artık hergün gazetelerde çok bol yer alan olaylardan bir tanesi sadece.

 
Kadın evli.

 
Kocasının erkek kardeşi ile ilişkisi var.

 
Yakalanıyorlar. Adam kadını 13 kurşunla öldürüyor.

 
Diyarbakır 6. Ceza’da dava, dün galiba, görülmeye başlanmış ve mahkeme gizlilik kararı almış genel ahlaka zarar verir diye.

 
Genel ahlaka zarar ibaresini okuyunca güldüm.

 
Ama bu karardan hükümet çok memnun olmuştur zira toplumda akan cerahat ne kadar az görünürse, bize o kadar kolay muhafazakarlık paparası pişirebilirler.

 
Ama ne yazık ki Diyarbakır’daki olay münferit ve istisnasi bir olay değil.

 
Muhafazakar bir toplum görüntüsü altında hiçbir Avrupa ülkesinde göremeyeceğiz nitelik ve nicelikte kural dışılık ve yaygın bir görünürdeki kurallar dışı cinsellik var.

 
Yani görünüm ile gerçek arasındaki açı çok büyük.

 
Esasen bu olaylarda şunu da anlamak lazım…

 
Türk toplumunda zerre muhafazakarlaşma yok.

 
Tam tersine 1980’lerin Doğu Avrupası gibi bir bozulma var.

 
Bizdeki siyasi iktidarın buna katkısı ise, yarattığı iklim ile toplumda var olan kuralları görünürde daha sert hale getirmek ve bu yolla içteki çüremeyi derinleştirmek.

 
Aynı zamanda, İnsanların daha fazla yalan söylemesine, daha fazla yasak çiğnemesine uygun bir ortamı tesis etmek.

 
Gazete haberlerini dikkatle okuyan herkes Türkiye’deki toplumsal çözülmeyi fark eder.

 
Bu durum elbette siyasi dengelerle de mütenasip.

 
Zira gerçekten muhafazakarlık taşıyan hiçbir toplumda böylesine bir siyasi iktidar bu kadar uzun süre bu yaptıklarını yapamaz.

 
Bu konuyu biraz daha derinden ele almam lazım ama bugün değil.

 
BİNALİ YILDIRIM KENDİNİ TESELLİ EDİYOR OLMALI

 
Binali Yıldırım bugün, döviz kuru dalgalanmasına dair şöyle dedi…

 
“Bir dalgalanma var. Neden? Çin ile Amerika arasında başlayan bir ticaret savaşı tabiri caizse. Birbirlerine kılıç çektiler. Ne yapıyor Amerika Çin’den alacağı ürünlere ilave vergiler getiriyor. Yüzde 25’e varan vergi koyuyor ki siz oraya satmayın, satamayın. Pahalı olunca kim alacak? Benzerini Çin de yapıyor. Dolayısıyla buradaki ekonomik savaş küresel dengeleri de bozuyor.”

 
Keşke böyle olsaydı ama değil.

 
Yıldırım’ın sözünü ettiği faktör döviz kuru dalgasının belki yüzde 10’luk bir sebebi.

 
Ama asıl sebep şu ki, hükümetinin aşırı harcamalarına yetecek kaynak yok.

 
Üretim yetersiz, ihracat yetersiz, Ortadoğu’daki askeri hareketliliğin finasmanı çok yüksek,siyasi iktidarın müsrifliği aşırı derecede çok, içerde en az 5 milyon göçmen nüfus var, seçim için seçmene dağıtacakları paralardan dolayı bir yeni kaynak yaratma çabası var, iktidarın siyasi prestiji sıfır, bu zaten tek başına otomatikman ekonominin iyi işlemesi için gerekli ana motoru bozuyor…

 
Hülasası, Binali Bey gerçeklerle yavaş yavaş yüzleşecek. Mutlak bir biçimde.

 
Zira bu bir tabiat kanunu.

 
Yazan yazmış.

 

 

Safile USUL Twitter

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
CHP halka maneviyat anlatmıyor
En iyisi susmak
Soluksuz çaba