Gelir adaletsizliğinde Hindistan’a yaklaştık

Gelir adaletsizliğinde Hindistan’a yaklaştık
1 Ocak 2018 10:55

TSI verisine göre kişi başına düşen milli gelirde Türkiye Hindistan’ın ardından üçüncü sırada. Her iki ülkede de gelir adaletsizliği artıyor

 

 

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN / Birgün

 

 

Ülkelerin güncel siyasi gelişmelerinin yanı sıra ekonomi alanındaki istatistiklerini de derleyen ABD kökenli kuruluş The Spectator Index (TSI), önceki gün kişi başına düşen milli gelir oranının ülkelere göre dağılımını açıkladı. 2012 ve 2017 yılları arasını kapsayan çalışmada Türkiye, yüzde 32 ile Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Çin, yüzde 48’le birinci sırada yer alırken Çin’i yüzde 43 ile Hindistan izledi.

 

 

Listenin üst sıralarında yer alan Hindistan ve Türkiye’nin ekonomilerinde göze çarpan benzerlik ise dikkat çekti. Buna göre Hindistan ve Türkiye’de yoksul ve zengin arasındaki uçurum son yıllarda artış gösterdi. Zengin ile yoksul arasındaki makasın giderek açıldığı Türkiye’de, toplumun en üstünde yer alan yüzde 20’lik grubun gayrisafi milli hasıladan aldığı pay yüzde 50’leri buldu. Pakistan, Endonezya, Hindistan ve Çin’le beraber kişi başına düşen büyüme oranlarında ilk beşte yer alan Türkiye’de, toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı yüzde 7,7 olarak gerçekleşti. Gelir dağılımındaki adaleti ölçmek için kullanılan Gini katsayısı 0.404 oldu. 11 milyon 26 bin yurttaş, günlük 20 lirayı bulmayan geliriyle 2017 yılını geride bıraktı. Dünya Varlık ve Gelir Veri Bankası verilerine göre, Türkiye’deki gelir adaletsizliği son üç yılda daha da büyüdü. 2015, 2016 ve 2017 yıllarının ortalamalarına göre Türkiye’deki en zengin yüzde 1’lik kısım zenginliğini neredeyse ikiye katlarken, en altta yer alan yüzde 20’lik kesimin yoksulluğu daha da derinleşti.

 

 

Yüzde 43’lük büyüme ile ikinci sırada yer alan Hindistan’da da gelir adaletsizliği tıpkı Türkiye’deki gibi son yıllarda artış eğilimi gösterdi. Hindistan’da Gini katsayısı 2017’de 0.467 oldu.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar