Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK’dan: 3 yıla kadar hapsi istendi

Fatih Portakal hakkında bir suç duyurusu da BDDK’dan: 3 yıla kadar hapsi istendi
7 Nisan 2020 09:30

FOX TV Sunucusu Fatih Portakal hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ndan sonra BBDK da suç duyurusunda bulundu.

 
BBDK, Portakal’ın bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para ceza ile cezalandırılması istendi. BDDK, “gerçeğe aykırı ve

dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankaların ve ekonominin itibarını zedeleyebilecek veya sektöre zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı” belirtildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada (BDDK), şöyle denildi:

“Twitter adlı sosyal medya platformunda 06.04.2020 tarihinde Fatih Portakal isimli şahıs tarafından yapılan paylaşımda, ülkemiz bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiği görülmüştür.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) “İtibarın korunması” başlıklı 74 üncü maddesi “5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla? bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.” hükmünü amir olup, bu hükme aykırılığın yaptırımı ise aynı Kanunun 158 inci maddesinde “Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı fiil neticesinde özel veya kamusal bir zarar doğarsa verilecek ceza altıda bir oranında artırılarak hükmolunur.” şeklinde ifade edilmiştir. Bu kapsamda söz konusu şahıs hakkında Kanunun 162 nci maddesi uyarınca Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

 

Yorumlar

Yorumlar