Evde Sağlık Uygulaması Nedir?

Evde Sağlık Uygulaması Nedir?
3 Şubat 2020 11:34

Evde sağlık, hastaların evde devam edilen tedavilerinde uygulanan medikal tedavi ve uygulamaların tümüdür. Evde sağlık hizmeti almak isteyen aile yakınlarının iyi araştırma yapması, Evde sağlık hizmeti veren kurumun resmi ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan bir kurum olup olmadığına dikkat etmesi önemlidir.

 

Evde Sağlık Kimlere Verilir?

 

Evde sağlık;

 • Yoğun bakım sonrası hastaların evde tedavi görmesi gereken durumlarda (by pass veya farklı hastalıklarla ilgili),
 • Hastanede tedavi sonrası evlerinde tedavilerine devam edilen hastalara,
 • Farklı hastalıklar nedeniyle uzun süredir yatağa bağımlı olan ve evde tedavi ihtiyacı olan hastalara,
 • Kanser hastalarının son dönemlerinde (terminal dönem),
 • Herhangi bir hastalığı olmayan fakat yaşlılık nedeniyle günlük aktivitelerini devam ettiremeyen kişilere verilir.

 

Evde sağlık Hangi Hizmetleri Kapsar?

 

Evde sağlık ve bakım hizmetleri tarafından organize edilen evde sağlık içerikleri pek çok hizmeti bünyesinde barındıran bir yapıdır.

 

Evde sağlık doktor muayenesi

 

Hastanın ihtiyacına göre Hangi doktor branşının veya branşlarının muayene hizmeti olarak verilmesi gerektiği belirlenir. Dahiliye, Kalp Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi, Psikiyatri ve özellikli tüm branşlarda evde sağlık doktor muayene hizmeti verilmektedir. Doktor, evde sağlık hizmetine geldiği hastaya muayenesini gerçekleştirdikten sonra hasta için eğer tedavi gerekiyorsa tedavisini planlar ve uygulanmasını sağlar.

 

Evde sağlık hemşire hizmeti

 

Evde sağlık hizmetleri arasında yer alan hemşirelik hizmetleri oldukça kapsamlı ve detaylı hizmetleri içerir. Hastanın sağlık durumuna ve medikal tedavi ihtiyaçlarına göre profesyonel hemşireler tarafından evde sağlık hizmeti verilir. Hemşire hekimin tedavi planını uygular. Hemşirelerin evde sağlık için gittikleri hasta veya yaşlı bireylere uyguladıkları tedaviler aşağıdaki gibidir.

 

 • Evde damar yolu uygulaması,
 • Serum takma,
 • Kan alma,
 • Deri altına, kasa ve damar içine enjeksiyon uygulamaları,
 • Kültür uygulamaları, hasta aspirasyonu,
 • Lavman,
 • İdrar sonrası takılması,
 • Trakeostomi bakımı,
 • Hastanın vital bulguları tansiyon, nabız, ateş ölçümlerinin günlük yapılması,
 • İlaçlarının verilmesi,
 • Beslenmeyen hastalara NG mide tüpü takılması,
 • PEG bakımları (mideden beslenen hastalar için),
 • Hastanın tansiyonu ve insülin kullanımı varsa kontrollerinin yapılması,
 • Yatak yarası kontrolleri (yara varsa bakımı) ve hastanın pozisyonlanması,
 • Yaşlı birey bakımları

 

 

 

Laboratuvar ve radyoloji hizmetleri

 

Evde sağlık bünyesinde verilen kapsamlı hizmetlerden biri de laboratuvar ve radyoloji hizmetleridir. Hemşireler tarafından alınan kan tahlilleri anlaşmalı laboratuvara gönderilerek sonuçları takip edilir. Hasta için talep edilecek röntgen, ultrason gibi radyoloji görüntüleme işlemleri eve gelen uzman teknisyenler tarafından çekilmektedir.   

 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri

 

Evde sağlık hizmetleri bünyesinde hastalara ve yaşlı kişilere evde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti fizyoterapistler tarafından verilmektedir. Özellikle yatalak hastalar veya ortopedik problemler sonrası fizik tedavi ihtiyaçları terapistler tarafından karşılanmaktadır.

 

Tıbbi cihaz kiralama ve satış

 

Hastaya evde sağlık hizmeti verilirken ihtiyacı olabilecek cihazlar kiralanabilir veya satılabilir. Evde sağlık bünyesinde hastalara manuel ve elektrikli hasta yatağı, oksijen verme ekipmanları, monitör, solunum cihazları, beslenme pompaları, aspiratör, lazımlık olan hasta sandalyesi, walker, sarf ürünleri vb malzemeler tedarik edilmektedir.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar